28 augustus 2023

20 Citaten over het leven

Ik kreeg een Engels boek onder handen met bekende citaten en heb de beste 20 citaten over het leven eruit gefilterd en vertaald naar het Nederlands. Het zijn citaten die je kunnen helpen om het leven mooier te zien, want tegenwoordig zijn de mensen niet meer tevreden met hun leven. Velen lopen somber, depressief en doelloos rond.

Hopelijk draag ik voor jou met deze verzameling bij, tot een betere gedachtegoed over het leven.Er staat ook een citaat van mezelf tussen, vind je het?šŸ˜œ


 1. "Life is what happens when you're busy making other plans." - John Lennon (1980)

  “Het leven is wat er gebeurt als je druk bezig bent met andere plannen maken.”

 2. "In the end, it's not the years in your life that count; it's the life in your years." - Abraham Lincoln

  “Uiteindelijk tellen niet de jaren in je leven, maar het leven in je jaren.”

 3. "Life is really simple, but we insist on making it complicated." - Confucius

  “Het leven is eigenlijk heel eenvoudig, maar we blijven erop staan om het ingewikkeld te maken.”

 4. "Life is either a daring adventure or nothing at all." - Helen Keller (1940)

  “Het leven is ofwel een gedurfde avontuur of helemaal niets.”

 5. "Life is a dream, and we are the imagination of ourselves." - Bill Hicks

  “Het leven is een droom, en wij zijn de verbeelding van onszelf.”

 6. "Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it." - Charles R. Swindoll

  “Het leven is 10% wat ons overkomt en 90% hoe we erop reageren.”

 7. "Life is short, and it's up to you to make it sweet." - Sarah Louise Delany (1993)

  “Het leven is kort, en het is aan jou om het zoet te maken.”

 8. "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." - Albert Einstein

  “Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven, moet je blijven bewegen.”

 9. "Life is what you make it." - Eleanor Roosevelt

  “Het leven is zoals jij het maakt.”

 10. "Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them; that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like." - Lao Tzu

  “Het leven is een reeks natuurlijke en spontane veranderingen. Verzet je er niet tegen; dat creĆ«ert alleen maar verdriet. Laat de realiteit de realiteit zijn. Laat dingen natuurlijk voortvloeien op welke manier ze maar willen.”

 11. "Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this." - Celine Dion

  "Het leven legt je dingen op waar je geen controle over hebt, maar je hebt nog steeds de keuze hoe je dit gaat doormaken."

 12. "Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” - Soren Kierkegaard

  “Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een realiteit die ervaren moet worden.”

 13. "Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations." - Oliver Goldsmith

  “Het leven is een reis die moet worden afgelegd, ongeacht hoe slecht de wegen en accommodaties zijn.”

 14. Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.” – Sholom Aleichem

  “Het leven is een droom voor de wijzen, een spel voor de dwazen, een komedie voor de rijken, een tragedie voor de armen.”

 15. "Life is a long lesson in humility." - James M. Barrie

  “Het leven is een lange les in nederigheid.”

 16. "Life is an accumulation of mistakes, which we can learn from in order not to make the same mistakes again. Without making mistakes, you don't live." - Chris de professor

  “Leven is een opstapeling van fouten, waar we uit kunnen leren om niet opnieuw dezelfde fouten te kunnen maken. Zonder fouten maken, leef je niet.”

 17. Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late.” - Benjamin Franklin

  "De tragedie van het leven is dat we te vroeg oud en te laat wijs worden."

 18. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood." - Helen Keller

  Het leven is een opeenvolging van lessen die geleefd moeten worden om begrepen te worden.”

 19. "Life is like a mirror, we get the best results when we smile at it." - Kim Kardashian

  “Het leven is als een spiegel, we krijgen de beste resultaten wanneer we ernaar glimlachen.”

 20. "Life is beautiful, and there's so much to smile about." - Marilyn Monroe

  “Het leven is prachtig, en er is zoveel om over te glimlachen.”  Chris de professor


23 augustus 2023

Mijn leven als elektronicus

De laatste tijd krijg ik veel geleerd volk over de vloer met technische problemen. In vele gevallen kan ik ze helpen die problemen op te lossen. Maar waarom komen ze bij mij, ik heb mijn studies niet afgemaakt en heb geen einddiploma behaald.

Maar omdat ik geen einddiploma heb, wil niet zeggen dat ik gestopt ben met studeren, ik doe dit nog elke dag, uren aan een stuk. Alles wat elektronica aangaat boeit me en wil er alles over weten. Ik doe heel veel experimenten om de theorie in praktijk te zetten en heb het Ć©Ć©n en het ander ontwikkeld.

Gisteren vroeg ik aan een oude professor, die met een heel speciaal probleem bij mij is gekomen, terwijl hij samenwerkt in een labo met de beste ingenieurs, waarom hij mijn advies nodig heeft.

Volgens hem heb ik een heel speciale gave om ingewikkelde zaken te herleiden naar eenvoudigere oplossingen. De manier hoe ik naar elektronische schema’s kijk is anders, dan iemand die naar te technische aspecten bekijkt. Als ik een schema onder ogen krijg waar er een probleem op zit, dan maak ik in gedachten specifieke blokken en geef het een andere volgorde. Voor mij wordt de meeste ingewikkelde schema’s veel eenvoudiger om te begrijpen en zal veel sneller de fouten ontdekken.

Op die manier werk ik ook aan elektronische apparaten die ik niet ken, ik visualiseer en sorteer in gedachten. Middels metingen maak ik in gedachten een compleet schema en zo gaat het sneller om een probleem te vinden. Om eerlijk te zijn, dat lukt niet altijd meer omdat elektronische toestellen steeds met meer complexe chips beginnen te werken waarvoor geen datasheets te vinden zijn. Zonder de juiste datasheets is het veel moeilijker geworden om een fout op te zoeken. Als er een schema voorhanden is, dan gaat dit nog wel.

Tijdens mijn studies heb ik me het meest toegelegd op meettechnieken, want meten is weten. Deze technieken blijf ik onderhouden, want zonder goede meetapparatuur geraak je nu niet ver meer. Ik weet de tijd nog op 14 jarige leeftijd, dat ik begonnen was met herstellingen van televisies en audio apparatuur. Toen was een analoge voltmeter voldoende om vrijwel alle fouten te kunnen vinden, daarna was er een simpele oscilloscoop bijgekomen. Maar de laatste jaren heb ik me moeten investeren in complexe meetapparatuur, met een multimeter alleen ben je niet veel meer.

Door de jaren heen heb ik mijn eigen technieken ontwikkeld voor foutopsporingen. De technieken die ik aanleerde op scholen vond ik te omslachtig en niet altijd accuraat. Ik was voor vereenvoudiging, een complexe situatie omzetten in een begrijpbare concept. Ik heb mijn technieken aan diverse studenten aangeleerd, en ze zijn me allemaal dankbaar. Die studenten zijn al allemaal ver geraakt.

Wat ook belangrijk is, zijn de soldeer skills. Goed kunnen solderen en leren werken met diverse soldeertoestellen is een extreme vereiste. Weten hoe je componenten los te solderen van de pcb, welke solduur je moet gebruiken, de juiste temperaturen, de soorten flux, enz. Er komt heel veel bij kijken om goed werk te kunnen leveren. Ik heb meerdere soldeerapparaten, elk voor zijn doel. Veel oefenen is belangrijk. Je moet alles goed onder controle houden voor degelijk en proper werk. Een slechte solduur kan de bron worden voor ernstige en onherstelbare defecten.

Op mijn leeftijd, en ook doordat ik onder zware medicatie zit tegen de pijn, zijn mijn skills minder geworden. Ik zal nooit aan iets beginnen als ik me niet volledig ontspannen voel, solderen aan moderne apparaten is een secuur werkje geworden en ik wil geen fouten maken. Maar toch blijf ik de technieken onderhouden en heb veel pcb’s liggen waar ik af en toe mijn soldeer skills op probeer. Als ik zie dat het op dat moment niet gaat stop ik, en ga rusten om daarna opnieuw te proberen.

Tot slotte geef ik mee, nooit opgeven, blijf studeren en leer met de diverse meettoestellen omgaan, onderhoud je soldeertechnieken en dan kom je ver en hebt een succesrijk bestaan. Leer uit je fouten, maak notities van wat er fout is gegaan, bestudeer ze en zorg dat je dezelfde fouten nooit meer maakt.

Chris de professor22 augustus 2023

Oost-Vancouver - Canada

Maandag 21 augustus 2023 kreeg ik bezoek van een vriend die om de 2 jaar een grote vakantiereis maakt. Eind deze week vertrekt hij naar Japan. Hij kwam me vragen of hij voor mij iets moest uitkijken en misschien meebrengen. Ik heb mijn oog laten vallen op enkele goedkope elektronische gadgets die enkel in Japan verkrijgbaar zijn en heb een lijstje gegeven.

Terwijl hij hier was, vroeg ik hem naar Ć©Ć©n van zijn vorige reizen, naar Canada, Vancouver. Hij begon er direct over te vertellen dat dit Ć©Ć©n van de mooiste steden was die hij had bezocht en dat was in 2017. Hij had zijn laptop bij en toonde mij foto’s. Het was daar inderdaad mooi, maar niet zoals ik het ken van op het internet. Toen ik hem enkele filmpjes liet zien hoe het er daar nu aan toe gaat, was hij erg geschrokken. Op die plaats waar ik het hem liet zien, zat hij op hotel. Hij herkende het vrijwel niet meer. Alles is daar verloederd.

Op het einde van deze blog zijn verslag over Oost-Vancouver van zijn vakantie in 2017.

Meer en meer grootsteden komen in verval door slecht bestuur, de negatieve evolutie gaat snel. Drugs en andere criminaliteit springen uit zijn voegen. Al die regeringen zijn bezig met inmengingen van oorlogen die niet van hen zijn, zoals OekraĆÆne en nu recent, Niger. Massa’s geld wordt gedoneerd om die oorlogen te voederen, maar geld om dichtbij te besteden is er niet. Er is geen geld om nieuwe gevangenissen te bouwen, hierdoor zijn de strafmaten voor criminaliteit ondermaats en de rechters kunnen niet anders dan lichtere straffen opleggen. Zo wordt er een gevoel van straffeloosheid gecreĆ«erd.

Ondanks dat Oost-Vancouver een grote mengeling is van migranten, leefden ze in harmonie met elkaar. Toen mijn vriend daar in 2017 op vakantie was, zag hij helemaal geen criminaliteit, geen daklozen en drugaddicten op straat.

Hoe lang zullen ze dit nog op zijn beloop laten? De eerzame burgers voelen zich niet meer veilig en worden meegesleurd in deze verloedering. Met het weinige wat de overheid proberen te doen, blijft het dweilen met de kraan open. Activisten doen alles voor het klimaat, ze willen dat de overheid meer geld investeren om een onmogelijke wijziging in het huidig weerklimaat te bekomen. De activisten kunnen beter opkomen voor de minderbedeelden en tegen de verloedering van de steden, dan druk te maken over iets wat de media hun wijsmaken.

Zelf kan ik er over praten, maar helaas op mezelf zal er niets veranderen, maar ik breng het onder aandacht en hoop dat de juiste personen gaan beseffen dat de maat vol is en er dringend iets aan moet gebeuren.

Op 5 jaar tijd is het volledig omgeslagen en ik kan het best aantonen aan de hand van een filmpje.


Hier een beschrijving hoe mijn vriend zich Oost-Vancouver herinnerde:

Oost-Vancouver, is een diverse en levendige wijk gelegen in het oostelijke deel van Vancouver, British Columbia, Canada. Het staat bekend om zijn unieke karakter, rijke culturele diversiteit en een mix van woon-, commerciƫle en industriƫle wijken.

Oost-Vancouver wordt begrensd door de Burrard Inlet in het noorden, de Fraser River in het zuiden, Burnaby in het oosten en het stadscentrum in het westen. Het omvat verschillende buurten, elk met zijn eigen karakter.

Een van de kenmerkende eigenschappen van Oost-Vancouver is zijn culturele en etnische diversiteit. Het herbergt een breed scala aan gemeenschappen, waaronder Chinees, Filipijns, Vietnamees, Italiaans, OekraĆÆens en vele anderen. Deze diversiteit wordt weerspiegeld in de restaurants, winkels en culturele evenementen in de omgeving.

Oost-Vancouver bestaat uit verschillende buurten, waaronder Commercial Drive, Grandview-Woodland, Renfrew-Collingwood, Hastings-Sunrise en Kensington-Cedar Cottage, onder anderen. Elke buurt heeft zijn eigen unieke charme en voorzieningen.

"The Drive," is Commercial Drive een van de bekendste straten in Oost-Vancouver. Het staat bekend om zijn eclectische mix van winkels, cafƩs, restaurants en culturele evenementen. Het gebied heeft een bohemien en artistieke sfeer en organiseert evenementen zoals het Vancouver International Film Festival.

Huisvesting in Oost-Vancouver varieert van eengezinswoningen tot appartementen en appartementen. De huizenmarkt kan competitief zijn en sommige buurten hebben te maken gehad met gentrificatie, wat heeft geleid tot stijgende huizenprijzen.

Oost-Vancouver herbergt verschillende parken en recreatiegebieden, waaronder Trout Lake, John Hendry Park en Burnaby Lake Regional Park. Deze groene ruimtes bieden mogelijkheden voor buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen en picknicken.

Oost-Vancouver heeft een bloeiende kunst- en cultuurscene. Het herbergt tal van kunstgalerijen, theaters en muzieklocaties. Het gebied staat bekend om zijn steun aan lokale kunstenaars en creatieve initiatieven.

Veel buurten in Oost-Vancouver hebben actieve gemeenschapsorganisaties en evenementen die lokale betrokkenheid en een gevoel van verbondenheid bevorderen. Hieronder vallen boerenmarkten, straatfestivals en gemeenschapstuinen.

Oost-Vancouver is goed verbonden met de rest van de stad en het Greater Vancouver-gebied via openbaar vervoer, waaronder bussen en het SkyTrain-snelsysteem. Het is ook gemakkelijk bereikbaar met de auto, met belangrijke wegen die door het gebied lopen.

Chris de professor

20 augustus 2023

Foutief begrepen

Ik hou niet zo van feestjes, maar een goede vriendin smeekte me om vrijdagavond op haar klein verjaardagsfeestje aanwezig te zijn. Omdat ze me regelmatig goed komt helpen in mijn huishouden heb ik toegezegd. Haar broer zou me komen ophalen met zijn grote auto, want in een gewone auto kan ik niet, ze zijn te laag en kan niet meer uitstappen.

Het was best een gezellig gedoe en heb meer gedronken dan goed was voor mij, dag erna had ik last van een mannelijke krijsende kat die me achtervolgde. Op het einde van dat feestje vroeg ze of ik zin had in nog een feestje, een vriendin van haar geeft een Tupperware party voor volwassenen. Er zulle hapjes en cocktails zijn en goede muziek met veel amusement. Ik zag dit niet zitten, maar in gedachten zat ik aan mijn versleten diepvriesdoosjes te denken, die vervangen moeten worden door nieuwe. Dus heb ik toegezegd op voorwaarde dat ik met een gepaste auto zou opgehaald worden.

Zaterdag namiddag werd ik door mijn vriendin gebeld, dat ik om half acht ‘s avonds moest klaar staan, een vriendin van haar kwam me oppikken met haar Range Rover. ‘s Avonds stond ik klaar, gewassen en gestreken op haar vriendin te wachten. Er kwam een mooie witte luxe Range Rover aangereden. Ik herkende haar van op dat verjaardagsfeestje. Ze hielp me instappen en reden weg. Die dame was veel knapper dan de Miss BelgiĆ« en voelde me vereerd om naast zo’n schoonheid te mogen zitten.

De rit duurde lang, ik dacht dat het feestje ergens in Gent zou plaats vinden, maar we kwamen uit in Deurle. Ze stopte aan een kast van een villa en zei, “We zijn er”. Ik voelde me niet meer op mijn gemak, een Tupperware voorstelling in zo’n villa, dan zal het wel exclusief materiaal zijn die ze zouden aanbieden die niet voor mijn budget haalbaar zal zijn.

Zoals verwacht, geraakte ik niet zelfstandig uit de auto, en zij had de kracht niet om me te helpen. Ze ging naar binnen en er kwam een man mee, die zich direct voorstelde. Ik ben uit de auto geraakt en ging met hen naar binnen. Er was aan de deur een provisoire vestiaire en werd me gevraagd om mijn schoudertas en GSM achter te laten. Dit waren de regels van het huis. Ik voelde me nog minder op mijn gemak, waar was ik terechtgekomen?

Door een smalle gang werd ik door heb begeleid naar achteren en het was net of ik in een discotheek van de jaren ‘80 was terechtgekomen. Compleet met kleine dansvloer spiegelbollen, en gekleurde spotlichten. Achteraan stond er een discobar.

Het zweet brak me uit, want ik zag geen spoor van iets dat op Tupperware geleek. Waar ben ik terechtgekomen?

Er was al heel wat volk aanwezig, maar de vrouwen waren in meerderheid. Ik zag mijn vriendin en ze kwam bij mij, nam me aan de arm en begon me aan iedereen voor te stellen. Ik vond het grappig dat ze me voorstelde als de professor, het lijkt er op dat iedereen die term gebruikt voor mij.

Ik vroeg tegen haar wanneer die Tupperware voorstelling zou beginnen. Ze zei straks, eerst het buffet passeren met kleine hartige hapjes en cocktails.

Rond 10 uur ging het muziek stiller, er werd een tafel geplaatst op de dansvloer en er kwamen vrouwen binnen met grote koffers. We namen allemaal plaats in de comfortabele kuipstoeltjes. En toen ze die koffers uitpakten en alles op de tafel aan het zetten waren, begreep ik wat Tupperware voor volwassenen betekenden, ik had het totaal misbegrepen.

Het waren ook plastiekwaren, maar van een heel andere orde. Ik ga er hier niet verder op in, want iedereen leest mee en sommigen kunnen hier niet tegen ;-) In ieder geval zal ik geen nieuw diepvriesdoosjes kunnen bestellen.

De presentatie van deze Tupperwaren werd heel goed gebracht, met live demonstraties en nu begreep ik waarom we onze smartphone moesten achterlaten aan de vestiaire :-) Ik heb genoten van de show. Gelukkig was er airco in dat zaaltje :-)

Zelf heb ik ook iets gekocht als geschenk voor mijn vriendin, want ik had ze haar nog niets gegeven voor haar verjaardag en ze was er heel gelukkig mee.

Wanneer de dansvloer opgeruimd was, schoot het feest echt goed op gang. Ik heb me geĆÆnstalleerd in een zeteltje dicht bij het buffet en genoot van de mensen die hen goed amuseerden. Naast mij kwam er een jonge vrouw zitten, die ook niet kon dansen door een recente operatie. Gelukkig stond het muziek niet te luid en hebben we een plezante conversatie gehad.

Het feest duurde tot 3 uur en het was tijd om naar huis te gaan. Maar ik kwam in paniek, die vrouw die me had gebracht had degelijk iets te diep in het glas gekeken en met haar stapte ik om de dood niet in de auto. Hoe ging ik terug thuis geraken? Maar gelukkig had ik snel antwoord, een vriend van die vrouw was de BOB van de avond en hij ging me netjes thuis afzetten met die Range Rover.

Het was een avond om nooit meer te vergeten, ondanks ik de term Tupperware voor volwassenen anders had begrepen, vond ik de avond heel geslaagd. Maar nu moeten ze me voor lang geen feestjes meer aanbieden, want deze ochtend was die verschrikkelijk krijsende mannelijke kat er alweer…

Vandaag zoveel mogelijk rust, de pijn is nogal erg en zal wat extra pijnmedicatie moeten nemen. Maar die extra pijn is het waard na zo’n mooie avond en nacht...


Chris de professor
17 augustus 2023

Kensington

In februari schreef ik er al een klein artikeltje over Kensington met bijhorend beeldmateriaal. In maart had ik vernomen dat de lokale overheid aldaar maatregelingen zouden treffen en dat tegen augustus alles opgeruimd zou zijn. Maar zoals we politici kennen, veel praten, maar weinig doen. De situatie lijkt erger te zijn geworden.

Waarom ik praat over Kensington is omdat onze grootsteden, met voornamelijk Brussel ook deze weg is aan het opgaan. De politiek doet niets en ze denken enkel aan hun verkiesbare postjes. Zelfs in mijn stad, Gent, beginnen we ook verval te zien. 

Nu kunnen ze het nog gemakkelijk oplossen, doch de politici zijn veel te veel met hun eigen ego bezig en kijken niet wat er op de straat gebeurd. Ze zijn veel bezig over het klimaat, die een drogreden zijn om geen rekening te houden met de mensen die in de problemen komen door hun slecht beleid. 

Met klimaatverandering proberen ze de mooie schijn op te houden dat ze iets doen, maar in feite is het enkel om hun eigen portefeuille te spijzen. Als we de geschiedenis induiken, zien we dat deze klimaatproblematiek vroeger ook al was en het vanzelf heeft opgelost.

De politiek moet zich meer bezig houden met de mensen, zorgen dat iedereen geholpen wordt. Ik hoop dat volgend jaar iedereen bij hun verstand komen en niet meer voor dezelfde nitwits kiezen die al jaren aan de macht zijn en voor zorgden dat ons land meer in verval komt.

Hier recente beelden van Kensington, voorkom dat het hier zo zal worden en met de huidige politici zijn we er al zeer dichtbij. Doe iets voor het te laat is en luister niet meer naar de verkiezingsbeloftes, die ze na de verkiezingen steeds onder de mat vegen.


 Chris de professor

 

Java en AI

Mijn vraag aan Nancy-AI, wat zij vindt van AI geprogrammeerd met Java. Nancy zegt: Java is een populaire programmeertaal die vaak wordt gebr...