12 juni 2023

Panspermie

Al sinds mijn prille jeugdjaren was ik geïnteresseerd in het ontstaan van het leven op aarde. Ik liep alle bibliotheken af om boeken te vinden over dit onderwerp. Hoe meer ik studeerde, hoe meer ik begon overtuigd te geraken dat het leven niet op aarde is ontstaan, maar door organismen en zaden van andere planeten en sterrenstelsels tot hier zijn gebracht. Door de juiste afstand van de zon en onze planeet hebben deze hier kunnen ontwikkelen tot de levensvormen die we nu kennen. Daarom is voor mij ook duidelijk dat er ergens anders in het heelal meerdere intelligente bevolkingen zijn.

Ik heb veel wetenschappelijke boeken gelezen en hoewel er niet direct bewijsbare aanwijzingen zijn, ben ik er toch van overtuigd dat de hypothese van panspermie een intrigerende en plausibele verklaring voor de oorsprong van het leven op aarde is, waarbij wordt aangenomen dat micro-organismen van elders in het universum naar onze planeet zijn gebracht. Hoewel er nog geen definitief bewijs is dat deze hypothese ondersteunt, zijn er verschillende aanwijzingen en theoretische mechanismen die de mogelijkheid van panspermie ondersteunen.

Ik baseer me op wetenschappers zoals, Francis Crick, Chandra Wickramasinghe, Paul Davies, Milton Wainwright, Max Wallis, Fred Hoyle, waar ik direct meer over zal schrijven.

Een van de belangrijkste argumenten voor panspermie is de ontdekking van extremofiele micro-organismen op aarde. Deze micro-organismen zijn in staat te overleven onder extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen, hoge druk, sterke straling en zelfs in de ruimte. De aanwezigheid van dergelijke levensvormen suggereert dat het leven zich kan aanpassen en overleven in vijandige omgevingen, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat micro-organismen zich kunnen verspreiden tussen planeten en manen, bijvoorbeeld door transport via kometen, meteorieten of interstellaire stofdeeltjes.

Daarnaast hebben studies naar de vroegste sporen van leven op aarde aangetoond dat er een relatief korte tijdsspanne is tussen het ontstaan van gunstige omstandigheden en de eerste aanwezigheid van levensvormen. Dit heeft geleid tot speculatie dat het leven elders in het universum zou kunnen zijn ontstaan en via kosmische inslagen op de aarde is beland. Deze hypothese kan verklaren waarom het leven op aarde vrij snel na het ontstaan van gunstige omstandigheden verscheen, en kan het 'raadsel van de oorsprong van het leven' vereenvoudigen.

Bovendien zijn er enkele observationele aanwijzingen die de hypothese van panspermie ondersteunen. Bijvoorbeeld de ontdekking van organische moleculen, zoals aminozuren en nucleotiden, in meteorieten en interstellaire stofdeeltjes. Dit suggereert dat de bouwstenen van het leven wijdverspreid zijn in het universum en dat de mogelijkheid bestaat dat ze naar de aarde zijn gebracht. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen voor de mogelijkheid van micro-organismen die in een slapende of gedehydrateerde toestand kunnen overleven gedurende lange perioden van tijd, waardoor ze kunnen reizen door de ruimte en intact kunnen blijven totdat ze geschikte omstandigheden vinden om te herleven.

Hoewel de hypothese van panspermie nog steeds openstaat voor verder onderzoek en verificatie, kan het een waardevol kader bieden voor het begrijpen van de oorsprong en verspreiding van het leven in het universum. Door de mogelijkheid van buitenaardse micro-organismen die onze planeet hebben bevolkt te verkennen, kunnen we inzicht krijgen in de grenzen van het leven en de potentiële verspreiding ervan. Dit heeft belangrijke implicaties voor het onderzoek naar astrobiologie en de zoektocht naar buitenaards leven, aangezien het suggereert dat het leven mogelijk wijdverspreid is in het universum en dat we onze zoektocht naar leven niet alleen op de aarde moeten richten, maar ook op andere hemellichamen en zelfs interstellaire ruimten."

Francis Crick heeft tijdens zijn latere jaren van onderzoek enkele speculatieve ideeën naar voren gebracht met betrekking tot de oorsprong van het leven. Hoewel zijn bijdragen aan de ontdekking van de structuur van DNA en de genetische code onbetwistbaar zijn, zijn zijn latere ideeën niet zo breed geaccepteerd in de wetenschappelijke gemeenschap. Hier is een nadere toelichting op enkele van Crick's theorieën:

Crick opperde de hypothese van panspermie als mogelijke verklaring voor het ontstaan van het leven op aarde. Panspermie stelt voor dat micro-organismen, zoals bacteriën of andere eenvoudige levensvormen, van elders in het universum afkomstig waren en naar de aarde zijn gebracht.

Volgens Crick waren de omstandigheden op aarde mogelijk niet geschikt voor het ontstaan van leven, maar elders in het universum zouden er wel geschikte omstandigheden kunnen zijn geweest. Hij speculeerde dat deze micro-organismen op de aarde terecht zouden zijn gekomen via kometen, meteorieten of andere ruimteobjecten, en zo het leven op onze planeet zouden hebben geïntroduceerd.

Crick nam ook de hypothese van "Directed Panspermia" in overweging. Dit idee houdt in dat het leven op aarde opzettelijk is gebracht door een geavanceerde buitenaardse intelligentie. Hij stelde voor dat buitenaardse wezens de genetische code van het leven hebben gemanipuleerd en dit naar de aarde hebben gestuurd met behulp van geavanceerde technologieën.

Crick geloofde dat de complexiteit en de specifieke informatie-inhoud van het genoom van levende organismen te onwaarschijnlijk waren om door toeval te zijn ontstaan. Hij suggereerde dat het mogelijk was dat een buitenaardse beschaving deze genetische code heeft ontworpen en naar de aarde heeft gestuurd.

Chandra Wickramasinghe is een vooraanstaand astrobioloog en astronoom die bekendheid heeft verworven vanwege zijn werk en ideeën met betrekking tot de hypothese van panspermie. Wickramasinghe heeft samen met de beroemde astronoom Fred Hoyle samengewerkt en hun gezamenlijke inspanningen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en popularisering van deze hypothese.

Een belangrijk aspect van Wickramasinghe's werk is zijn onderzoek naar de aanwezigheid van organische moleculen en micro-organismen in meteorieten en interstellaire stofdeeltjes. Hij heeft verschillende studies uitgevoerd waarin hij bewijs heeft verzameld dat wijst op de mogelijkheid van micro-organismen die door de ruimte reizen en uiteindelijk op aarde terechtkomen. Dit onderzoek heeft de hypothese van panspermie verder ondersteund.

Wickramasinghe heeft betoogd dat micro-organismen kunnen overleven in de barre omstandigheden van de ruimte, zoals extreme temperaturen, straling en vacuüm. Hij heeft gesuggereerd dat deze micro-organismen ingekapseld kunnen worden in beschermende matrixen, zoals ijs of organische verbindingen, waardoor ze kunnen overleven tijdens hun reis door de ruimte.

Een van de belangrijkste aspecten van Wickramasinghe's werk is zijn nadruk op de rol van kometen bij het transporteren van micro-organismen door de ruimte. Hij heeft gesuggereerd dat kometen fungeren als een soort "kosmische zaadverspreiders" en dat ze micro-organismen kunnen bevatten die van elders in het universum afkomstig zijn. Volgens deze hypothese kunnen kometen inslaan op planeten, waaronder de aarde, en zo het leven introduceren.

Wickramasinghe heeft ook gewezen op de mogelijke implicaties van panspermie voor de zoektocht naar buitenaards leven. Hij heeft betoogd dat het feit dat het leven op aarde mogelijk is ontstaan door middel van panspermie, suggereert dat het leven elders in het universum ook wijdverspreid kan zijn. Dit heeft geleid tot de suggestie dat buitenaards leven niet alleen binnen ons zonnestelsel kan worden gezocht, maar ook op andere exoplaneten en zelfs in interstellaire ruimtes.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel Wickramasinghe en Hoyle invloedrijke wetenschappers waren en belangrijk werk hebben verricht op het gebied van astrobiologie, hun ideeën en hypothesen met betrekking tot panspermie niet algemeen aanvaard zijn binnen de bredere wetenschappelijke gemeenschap. Ze blijven echter belangrijke figuren in het veld en hun werk heeft bijgedragen aan het stimuleren van discussies en verder onderzoek naar de oorsprong van het leven.

Fred Hoyle was een gerenommeerde Britse astronoom en kosmoloog die bekendheid verwierf vanwege zijn belangrijke bijdragen aan verschillende gebieden van de astrofysica. Hoyle was een productieve wetenschapper die actief was in de 20e eeuw en zijn werk omvatte onder andere de studie van stellaire nucleosynthese, het ontstaan van chemische elementen in sterren, de evolutie van sterren en de structuur van het heelal.

Hoyle is vooral bekend vanwege zijn rol bij het ontwikkelen van de theorie van nucleosynthese in sterren. In 1946 stelde hij samen met collega-astronoom Thomas Gold voor dat de meeste chemische elementen, waaronder de zwaardere elementen zoals koolstof en zuurstof, worden geproduceerd in het binnenste van sterren door nucleaire reacties. Deze theorie van stellaire nucleosynthese legde de basis voor ons begrip van hoe de elementen in het universum worden gevormd.

Een andere belangrijke bijdrage van Hoyle was zijn werk aan de theorie van de oerknal. In 1948 introduceerde hij de term "oerknal" om te verwijzen naar het idee van een explosieve gebeurtenis die het universum deed ontstaan uit een zeer heet en dicht punt. Hoyle was echter zelf geen voorstander van de oerknaltheorie. Hij stond bekend om zijn alternatieve theorie, de steady-state-theorie, die stelde dat het universum eeuwig bestond en voortdurend nieuwe materie creëerde om de uitdijing te compenseren.

Hoewel de steady-state-theorie uiteindelijk niet kon concurreren met de oerknaltheorie, was Hoyle een prominente criticus van de laatste. Hij stond bekend om zijn controversiële en vaak provocerende opmerkingen, zoals zijn beroemde uitspraak over de oerknaltheorie, waarin hij deze afdeed als "een beetje te absurd om serieus te nemen". Ondanks zijn scepsis ten opzichte van de oerknaltheorie, heeft Hoyle wel bijgedragen aan ons begrip van nucleosyntheseprocessen die plaatsvonden in de vroege stadia van het universum.

Het is vermeldenswaard dat Hoyle ook een belangrijke rol speelde bij het populariseren van wetenschap. Hij was een productief auteur en schreef verschillende boeken waarin hij complexe wetenschappelijke concepten op een toegankelijke manier uitlegde voor een breed publiek.

Hoewel Hoyle tijdens zijn leven een controversieel figuur was en sommige van zijn ideeën niet algemeen werden geaccepteerd, wordt hij nog steeds erkend als een van de grootste astronomen van de 20e eeuw. Zijn werk heeft een blijvende invloed gehad op ons begrip van de sterren, de evolutie van het heelal en de processen die hebben geleid tot het ontstaan van de elementen waaruit wij bestaan.

Paul Davies is een prominente Britse astrofysicus, kosmoloog en schrijver die bekend staat om zijn bijdragen aan een breed scala aan wetenschappelijke onderwerpen, waaronder de oorsprong van het leven, de aard van tijd, de fysica van zwarte gaten en de zoektocht naar buitenaards leven. Hij heeft een indrukwekkende loopbaan en heeft verschillende onderscheidingen ontvangen voor zijn wetenschappelijke en academische bijdragen.

Een belangrijk aspect van het werk van Davies is zijn interesse in de oorsprong van het leven. Hij heeft veel geschreven en gesproken over dit onderwerp en heeft verschillende hypothesen verkend, waaronder de hypothese van panspermie. Davies heeft betoogd dat het leven mogelijk van elders in het universum naar de aarde is gebracht door middel van micro-organismen die zijn verspreid door kometen, meteorieten of andere kosmische objecten. Hij heeft gesuggereerd dat de complexiteit van het leven op aarde moeilijk te verklaren is door alleen chemische processen op onze planeet, en dat externe bronnen van leven mogelijk een rol hebben gespeeld.

Naast zijn werk op het gebied van panspermie, heeft Davies ook belangrijke bijdragen geleverd aan de studie van het universum als geheel. Hij heeft geschreven over de aard van tijd en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de theorie van het "tijdspijl" (time's arrow) - de richting waarin tijd lijkt te stromen van verleden naar toekomst. Hij heeft ook theoretisch werk verricht met betrekking tot zwarte gaten en de kwantumfysica.

Davies heeft verschillende boeken geschreven die gericht zijn op het populariseren van wetenschap en het verkennen van complexe concepten voor een breder publiek. Hij staat bekend om zijn vermogen om wetenschappelijke ideeën op een toegankelijke en boeiende manier te presenteren.

Naast zijn wetenschappelijke werk is Davies ook betrokken bij filosofische en theologische vraagstukken. Hij heeft geschreven over de relatie tussen wetenschap en religie, en heeft deelgenomen aan discussies over de aard van het universum en de implicaties ervan voor de menselijke existentie.

Over het algemeen wordt Paul Davies erkend als een invloedrijke wetenschapper en een belangrijke communicator van complexe wetenschappelijke ideeën. Zijn werk heeft bijgedragen aan het bevorderen van ons begrip van het universum, de oorsprong van het leven en de relatie tussen wetenschap, filosofie en religie.

Milton Wainwright is een microbioloog en astrobioloog aan de Universiteit van Sheffield in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar micro-organismen in de atmosfeer en heeft bijgedragen aan de discussie over de mogelijkheid van buitenaards leven en panspermie.

Een belangrijk onderdeel van het werk van Wainwright is zijn onderzoek naar micro-organismen die zich in de hogere atmosfeer van de aarde bevinden. Hij heeft verschillende expedities en ballonvluchten ondernomen om monsters te verzamelen van deeltjes in de atmosfeer. Door deze monsters te analyseren, heeft Wainwright beweerd dat hij micro-organismen heeft ontdekt die van buitenaardse oorsprong zouden kunnen zijn.

Wainwright en zijn collega's hebben beweerd dat sommige van deze micro-organismen moeilijk te verklaren zijn als afkomstig van aardse bronnen en dat ze mogelijk zijn meegevoerd door kosmisch stof of meteorieten. Hij heeft gesuggereerd dat deze micro-organismen kunnen wijzen op de mogelijkheid van panspermie, waarbij leven van de ene planeet naar de andere wordt verspreid.

Een specifieke ontdekking waar Wainwright bij betrokken was, was de claim van het vinden van "diatomeeën" in de bovenste atmosfeer. Diatomeeën zijn een soort eencellige algen die meestal worden geassocieerd met wateromgevingen. De aanwezigheid van diatomeeën in de atmosfeer zou ongebruikelijk zijn en heeft geleid tot speculatie over hun oorsprong en mogelijke betrokkenheid bij panspermie.

Het werk van Wainwright heeft echter ook de nodige kritiek en controverse ontvangen van andere wetenschappers. Sommige onderzoekers hebben vraagtekens gezet bij de methodologie en interpretatie van de resultaten van zijn studies. Er is geen consensus binnen de wetenschappelijke gemeenschap over de geldigheid van zijn beweringen en de mogelijke implicaties ervan voor panspermie.

Het onderzoek van Wainwright illustreert echter de voortdurende interesse en discussie over de mogelijkheid van buitenaards leven en de verspreiding van leven door het universum. Hoewel zijn werk niet door iedereen wordt geaccepteerd, heeft het bijgedragen aan het bevorderen van de discussie en het stimuleren van verder onderzoek naar de oorsprong en verspreiding van het leven.

Max Wallis is een Britse geoloog en astrobioloog die geïnteresseerd is in de mogelijkheid van panspermie en de verspreiding van leven in het universum. Hoewel er beperkte informatie beschikbaar is over zijn achtergrond en carrière, heeft Wallis bijgedragen aan het onderzoek en de discussie over buitenaards leven.

Een belangrijk aspect van het werk van Wallis is zijn onderzoek naar de overleving van micro-organismen in extreme omstandigheden en hun mogelijke verspreiding door het universum. Hij heeft betoogd dat micro-organismen mogelijk kunnen overleven in de interstellaire ruimte en dat kometen en meteorieten fungeren als transportmiddelen om leven van de ene planeet naar de andere te brengen.

Wallis heeft gesuggereerd dat het leven op aarde wellicht afkomstig kan zijn van elders in het universum en dat panspermie een mogelijk mechanisme is voor de verspreiding van leven. Hij heeft de hypothese ondersteund dat micro-organismen kunnen worden beschermd tegen de gevaren van de ruimte, zoals straling, extreme temperaturen en vacuüm, door zich te verbergen in de beschermende omgeving van kometen of meteorieten.

Hoewel Wallis mogelijk minder bekend is dan sommige andere wetenschappers die zich bezighouden met panspermie, heeft hij bijgedragen aan het bredere begrip van de mogelijke verspreiding van leven in het universum. Zijn werk draagt bij aan het voortdurende onderzoek naar de oorsprong en verspreiding van het leven en de complexe vraagstukken rondom buitenaards leven.

De hypothese van panspermie nog steeds een boeiend onderwerp van wetenschappelijk debat en onderzoek is, en er is momenteel nog geen definitief bewijs gevonden om het bestaan ervan te bevestigen. Wetenschappers zoals Wallis blijven echter geïnteresseerd in het verkennen van de mogelijkheid en het onderzoeken van de mechanismen die betrokken zouden kunnen zijn bij de verspreiding van leven door het universum.

Gaan we het ooit weten hoe de vork aan de steel zit?

Alle info heb ik gehaald uit boeken en wat ik hierover op het internet vond. Er was veel onjuiste informatie te vinden en ik heb alles zo goed mogelijk gefilterd.

Ik hoop dat je aan dit verslag wat wijzer bent geworden en je vragen stelt hoe de populatie op aarde echt ontstaan is. Het is een materie waarvan menige wetenschappers met elkaar nog in conflict zullen komen.

Chris de professor

Hier enkele Youtube filmpjes over panspermie.

 
 
09 juni 2023

Arcade & Retrocomputing

Retrocomputing is iets waar ik enkele jaren opnieuw mee ben begonnen. Er werd me een oude BBC microcomputer gedoneerd en deze heb ik hersteld en volledig in orde gesteld. Dan was ik begonnen met modules te maken om deze machine wat meer kracht te geven. Met een Raspberry Pi kon ik de kloksnelheid opdrijven en ook had ik toegang tot meer geheugen. Ik heb dan een emulatie floppydisk gemaakt met een Gotek en maakte het ook toegankelijk met SD-kaarten. Het was een plezant project.

Maar ik was in feite meer geïnteresseerd in Commodore Amiga en ben aan het model A4000 geraakt. Deze heb ik ook volledig hersteld en in orde gebracht. Dan heb ik hiervoor ook diverse randapparaten voor ontwikkeld, zoals een draadloos keyboard, netwerk aansluiting, midi interface, enz. Hier beleefde ik veel plezier aan en het nostalgisch gevoel was zeer groot. Ik genoot en geniet nog altijd van deze A4000.


Dan heb ik nog een Amiga 500 op de kop getikt die ik ook volledig in orde heb gezet, maar daar heb ik nog geen randapparatuur voor gemaakt.


Dit leidde me tot emulators, eerst de BBC emulator, dan de Amiga emulatoren en ik was vertrokken voor een lange tijd die zal blijven duren.

Ik begon interesse te krijgen in de techniek van andere micro computers en begon alle soorten van emulatoren uit te testen en leren mee werken. Ondanks ik zelden spellen speel, werd ik hevig gefascineerd door het grote aantal spellen die online te vinden waren. Het is een boeiende wereld om te zien vanwaar we gekomen zijn.

Ik heb in mijn leven zowat elke microcomputer die op de markt was ooit in mijn handen gehad. Maar mijn favoriete machine is en blijft de Commodore, Amiga, alsook de C64 kon ik goed smaken. Ik heb fortuinen uitgegeven aan computers, moest ik al dat geld nu hebben wat ik had besteed, kon ik mee een flinke villa van kopen.

Hier ga ik wat meer over Retro Arcade vertellen en enkele emulatoren toelichten die ik het meest gebruik.

Retro arcade spellen zijn de laatste jaren inderdaad weer populair geworden. Deze spellen zijn gebaseerd op de klassieke arcade-spellen die populair waren in de jaren 70 en 80. Ze worden vaak gekenmerkt door eenvoudige gameplay, kleurrijke graphics en nostalgische geluidseffecten.

Retro arcade spellen zijn vaak ontworpen om te worden gespeeld op speciale arcadekasten met joysticks en knoppen, maar je kunt ze ook op moderne platforms vinden, zoals gameconsoles, pc's en zelfs op mobiele apparaten. Veel van deze spellen zijn beschikbaar als digitale downloads of via emulators, waarmee je de originele arcade-ervaring kunt simuleren.

Populaire retro arcade spellen zijn onder andere Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong, Galaga, Street Fighter II, Tetris en vele anderen. Deze spellen staan bekend om hun eenvoudige maar verslavende gameplay, uitdagende levels en competitieve aspecten.

Wat retro arcade spellen tegenwoordig aantrekkelijk maakt, is de combinatie van nostalgie voor oudere spelers en de toegankelijkheid voor nieuwe generaties. Veel mensen genieten van de eenvoudige, ongecompliceerde gameplay en de retrostijl van deze spellen. Bovendien zijn ze vaak snel te leren, wat ze geschikt maakt voor zowel casual als hardcore gamers.

Daarnaast zijn er ook moderne spellen die teruggrijpen naar de retro arcade-esthetiek en gameplay-elementen in hun ontwerp opnemen. Deze spellen combineren de charme van retro arcade spellen met moderne graphics en audio, waardoor ze een breed publiek aanspreken.

Al met al zijn retro arcade spellen een geliefde vorm van entertainment geworden, zowel voor liefhebbers van nostalgie als voor nieuwe spelers die de unieke charme van deze tijdloze spellen willen ervaren.

Een ander kenmerk van retro arcade spellen is dat ze vaak ontworpen zijn voor korte speelsessies. Ze zijn bedoeld om snel te spelen en kunnen in enkele minuten worden voltooid. Dit maakt ze perfect voor een snelle pauze of om even te ontspannen.

Retro arcade spellen staan bekend om hun uitdagende gameplay. Ze worden vaak steeds moeilijker naarmate je verder komt, waardoor spelers gemotiveerd worden om hun vaardigheden te verbeteren en steeds hogere scores te behalen. Dit heeft geleid tot een sterke competitieve cultuur rondom deze spellen, zowel vroeger in de arcades als nu online.

Veel mensen die opgroeiden in de jaren 70 en 80 hebben sterke nostalgische gevoelens voor retro arcade spellen. Ze herinneren zich de opwinding van het spelen in de arcadehallen, het indrukken van de fysieke knoppen en het delen van highscores met vrienden. Het spelen van retro arcade spellen kan een gevoel van nostalgie en warme herinneringen oproepen.

De eenvoudige, pixelachtige graphics en de kenmerkende geluidseffecten van retro arcade spellen hebben een unieke charme. Hoewel de technologie van vandaag veel geavanceerder is, hebben veel spelers nog steeds een voorliefde voor de visuele en auditieve esthetiek van deze oudere spellen.

Veel retro arcade spellen zijn opnieuw uitgebracht op moderne platforms, waardoor spelers de kans krijgen om ze opnieuw te ontdekken. Dit heeft bijgedragen aan de hernieuwde populariteit van deze spellen. Bovendien zijn er ook nieuwe spellen die de stijl en gameplay van retro arcade spellen nabootsen of erop voortbouwen, waardoor er een hele nieuwe generatie van retro-geïnspireerde spellen is ontstaan.

Retro arcade spellen werden oorspronkelijk gespeeld op speciale arcadekasten die in arcadehallen stonden. Deze kasten hadden een ingebouwd scherm, joysticks en knoppen. Hoewel originele arcadekasten nog steeds beschikbaar zijn, zijn ze meestal te vinden in speciale retro-arcadehallen of bij verzamelaars.

Emulatoren zijn softwareprogramma's die het mogelijk maken om retro arcade spellen op moderne platforms te spelen. Met behulp van emulatoren kun je de originele arcade-ervaring simuleren op je pc, smartphone, gameconsole of zelfs op een Raspberry Pi. Emulatoren booten de originele hardware na en laten je ROM-bestanden (spelbestanden) afspelen.

Veel moderne gameconsoles hebben tegenwoordig retro arcade spellen beschikbaar als digitale downloads. Bijvoorbeeld, de Nintendo Switch heeft de Nintendo eShop waar je klassieke NES- en SNES-spellen kunt vinden. Ook de PlayStation en Xbox hebben verzamelingen van retro spellen beschikbaar gesteld als digitale downloads.

Retro arcade spellen zijn ook populair op pc's. Je kunt emulatoren gebruiken om de originele arcade-ervaring na te bootsen, of je kunt officiële of door fans gemaakte compilaties van retro spellen vinden die speciaal zijn ontworpen om op pc te draaien. Deze spellen zijn vaak beschikbaar op digitale distributieplatforms zoals Steam.

Veel retro arcade spellen zijn ook beschikbaar als mobiele apps voor smartphones en tablets. Deze spellen zijn vaak vereenvoudigde versies van de originele arcadeversies, geoptimaliseerd voor touchscreens. Je kunt ze downloaden via app stores zoals de Apple App Store en Google Play Store.

Er zijn ook speciale consoles op de markt die zijn ontworpen om retro arcade spellen af te spelen. Deze consoles bevatten vaak meerdere ingebouwde spellen en zijn aangesloten op je tv. Voorbeelden hiervan zijn de Atari Flashback- en Sega Genesis Mini-consoles. Je kunt deze goedkoop vinden in Chinese winkels, zoals AliExpress. Maar je moet goed opletten wat je daar koopt, er zit veel rommel tussen.

MAME is een van de bekendste emulatoren voor het spelen van arcadekasten op pc's. Het ondersteunt een breed scala aan arcadehardware en biedt nauwkeurige emulatie van veel klassieke arcade spellen.

RetroArch is een veelzijdige emulator die beschikbaar is op meerdere platforms, waaronder pc, gameconsoles, en mobiele apparaten. Het ondersteunt verschillende emulatorkernen, waaronder die voor arcadekasten, waardoor je retro arcade spellen kunt spelen op verschillende systemen.

FBA is een emulator die zich richt op het emuleren van arcadekasten en consoleplatforms. Het ondersteunt een breed scala aan spellen en is populair onder fans van retro arcade spellen.

MAMEUI is een variant van de MAME-emulator met een gebruiksvriendelijke grafische interface. Het biedt een gemakkelijk te navigeren menu en configuratie-opties, waardoor het een goede keuze is voor beginners.

Dolphin is een emulator die zich richt op het spelen van Nintendo GameCube- en Wii-spellen op pc's. Hoewel het niet specifiek is voor retro arcade spellen, biedt het ondersteuning voor bepaalde arcade spellen die op deze platforms zijn uitgebracht.

Het is belangrijk om te vermelden dat het gebruik van emulatoren om spellen te spelen, kan variëren afhankelijk van de lokale wetten en regelgeving met betrekking tot het bezit en gebruik van ROM-bestanden. Het is altijd raadzaam om alleen ROM's te gebruiken waar je legaal toegang toe hebt, zoals het bezitten van het originele spel of het downloaden van legale ROM's die beschikbaar zijn gesteld door de eigenaar van de auteursrechten.

Hyperspin is een frontend-softwareprogramma dat is ontworpen om een visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke interface te bieden voor het navigeren en spelen van retro arcade spellen op een pc. Het is specifiek ontworpen als een frontend voor emulatoren en biedt een georganiseerde en gepolijste presentatie van je spelcollectie. Ik heb deze Hyperspin onlangs leren kennen en het is mijn favoriet geworden om mijn collectie games onder te brengen. Je kan het eindeloos configureren.

Met Hyperspin kun je een aangepast menu maken met grafische afbeeldingen en video's van de spellen, waardoor je een visuele weergave hebt van je spelbibliotheek. Het programma ondersteunt een breed scala aan emulatoren en consoles, waaronder arcadekasten, consoles zoals NES, SNES, Sega Genesis, en meer.

Hyperspin biedt ook de mogelijkheid om artwork en metadata voor je spellen toe te voegen, zoals boxart, beschrijvingen en scorekaarten. Dit helpt bij het creëren van een rijke en informatieve spelervaring. Bovendien kun je aangepaste thema's en lay-outs gebruiken om de look en feel van de interface aan te passen aan je voorkeuren.

Een belangrijk aspect van Hyperspin is dat het vereist dat je ROM-bestanden en emulatoren handmatig configureert en organiseert. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor het verzamelen van de juiste ROM's en het correct instellen van de emulatoren. Het kan enige tijd en moeite vergen om Hyperspin volledig te configureren en te optimaliseren voor je spelbibliotheek.

Het gebruik van Hyperspin vereist een redelijke technische kennis en bekendheid met emulatoren en ROM's. Het is vooral populair onder fervente retro gamers en arcade-enthousiastelingen die op zoek zijn naar een uitgebreide en gepersonaliseerde interface voor hun spelcollectie.

Zo ziet momenteel mijn Hyperspin configuratie er uit:

 

RetroArch ondersteunt een breed scala aan emulatorkernen voor verschillende consoles en systemen, zoals NES, SNES, Sega Genesis, PlayStation, Game Boy, en nog veel meer. Deze emulatorkernen worden "cores" genoemd en kunnen worden gedownload en geïnstalleerd vanuit de RetroArch-interface.

RetroArch biedt een aanpasbare gebruikersinterface met verschillende thema's en weergaveopties. Hierdoor kun je de look en feel van de emulator aanpassen aan je voorkeuren.

RetroArch ondersteunt shaders, die visuele filters zijn die kunnen worden toegepast op de weergave van spellen om verschillende effecten en stijlen te creëren. Dit omvat onder andere scanlines, CRT-effecten en pixel shaders.

RetroArch biedt netplay-functionaliteit, waarmee je multiplayer-spellen online kunt spelen met andere RetroArch-gebruikers. Dit stelt je in staat om samen te spelen of tegen anderen te spelen, ongeacht hun locatie.

Save states en rewind-functie: RetroArch maakt gebruik van save states, waarmee je op elk gewenst moment in het spel kunt opslaan en later kunt laden. Daarnaast heeft het ook een rewind-functie waarmee je een korte tijd terug kunt spoelen tijdens het spelen, handig voor het corrigeren van fouten of het overwinnen van moeilijke stukken.

Het gebruik van RetroArch vereist enige technische kennis, aangezien je de juiste emulatorkernen moet downloaden, configureren en ROM-bestanden moet toevoegen om spellen te kunnen spelen. Het kan ook enige tijd en aanpassing vergen om RetroArch optimaal te configureren voor je specifieke systeem en voorkeuren.

Dan hebben we nog EmulationStation die je ongeveer kunt configureren zoals Hyperspin. Het is ook een frontend-softwareprogramma dat wordt gebruikt voor het organiseren en afspelen van emulatoren en het beheren van spelcollecties op een computer of een ander apparaat, zoals een Raspberry Pi. Het biedt een grafische gebruikersinterface waarmee gebruikers toegang krijgen tot verschillende emulators en spellen, en het stelt hen in staat om door hun spelbibliotheken te bladeren, spellen te selecteren en te starten.

Met EmulationStation kun je verschillende emulatoren configureren en integreren, zoals die voor retro-gamingconsoles zoals de Super Nintendo, Sega Genesis, PlayStation, enzovoort. Het stelt gebruikers in staat om ROM's (spelbestanden) te importeren, die vervolgens kunnen worden afgespeeld via de gekoppelde emulators.

Het doel van EmulationStation is om een uniforme en gebruiksvriendelijke interface te bieden voor het spelen van spellen van verschillende consoles op één platform. Het is populair geworden bij retro-gamingliefhebbers die graag oude spellen willen spelen zonder de originele consoles te hoeven bezitten.

Je kunt Retrobat gebruiken die een opgesmukte versie is van EmulationStation. Ondertstaand was wat ik met Retrobat had gedaan.

Dit was een overzichtje over wat ik allemaal gebruik voor de beste Retro spelervaring.

Er is nog veel meer te vinden, het is aan jou om te vinden wat je het beste lijkt.

Het is een leuke bezigheid om alles netjes in een jasje te steken. Op het internet bestaat een reuzegrote community waar je alles kunt vinden. Op vele fora kan je vragen stellen en hulp vragen. Het is aangenamer een Retro spel machine in elkaar te steken, dan het kant en klaar te kopen. Zo kan je alles naar je hand zetten en enkel de leukste spellen voor jezelf uit te kiezen. Het is niet altijd eenvoudig, het is vallen en opstaan, maar eenmaal af, dan heb je voor jaren plezier.

Chris de professor
02 juni 2023

Leven met pijn

Al vele jaren leef ik met pijn door kapotte en versleten gewrichten. Omdat daar weinig of niets aan te doen is, heb ik het aanvaard, dat pijn een onvermijdelijk onderdeel van het leven is. Of het nu gaat om fysieke pijn, zoals een chronische aandoening of een blessure, of om emotionele pijn, zoals verlies of verdriet, we worden allemaal op een bepaald moment in ons leven geconfronteerd met pijn. Hoewel pijn vaak als negatief wordt ervaren, is het mogelijk om ermee te leven en er zelfs sterker uit te komen.

Ik heb dit verslag als pijnpatiënt geschreven om te leren hoe men kan omgaan met pijn en een vervullend leven kan leiden, ondanks de aanwezigheid ervan.

Het eerste belangrijke aspect van leven met pijn is acceptatie. Het is essentieel om de pijn niet te ontkennen of te negeren, maar deze juist te erkennen en te accepteren als een deel van je realiteit. Het kan moeilijk zijn om te accepteren dat je leven anders is dan je had gehoopt of verwacht, maar het vechten tegen de pijn zal alleen maar meer lijden veroorzaken. Door de pijn te accepteren, kun je beginnen met het zoeken naar manieren om ermee om te gaan en je leven aan te passen.

Een andere belangrijke stap is het zoeken naar de juiste medische hulp en behandeling. Of het nu gaat om een bezoek aan een arts, het volgen van een therapie of het gebruik van medicatie, het is belangrijk om professionele hulp te zoeken om de pijn te beheersen en te verlichten. Er zijn tegenwoordig veel verschillende behandelingsmogelijkheden beschikbaar, dus het is de moeite waard om verschillende opties te verkennen en te experimenteren om te ontdekken wat het beste voor jou werkt.

Naast medische hulp kan het ook nuttig zijn om ondersteuning te zoeken bij anderen. Praat met vrienden, familieleden of steungroepen die ook met pijn omgaan. Het delen van ervaringen en het ontvangen van begrip en steun kan een enorme impact hebben op je welzijn. Samen staan we sterker, en het hebben van een supportnetwerk kan je helpen om de uitdagingen van het leven met pijn beter aan te kunnen.

Het is ook belangrijk om je levensstijl aan te passen om met pijn om te gaan. Dit kan onder andere het aanpassen van je dieet, het beoefenen van ontspanningstechnieken zoals meditatie of yoga, het verminderen van stressvolle situaties en het vinden van activiteiten die je vreugde en afleiding bieden. Hoewel deze aanpassingen de pijn niet volledig zullen wegnemen, kunnen ze wel helpen om je algehele welzijn te verbeteren en je veerkracht te vergroten.

Het belangrijk om geduldig en vriendelijk voor jezelf te zijn. Leven met pijn kan moeilijk en frustrerend zijn, en het is normaal om slechte dagen te hebben. Wees niet te hard voor jezelf en gun jezelf rust en hersteltijd wanneer dat nodig is. Vergeet niet dat je meer bent dan je pijn, en dat er nog steeds mogelijkheden zijn om een zinvol en bevredigend leven te leiden, zelfs met pijn.

Een positieve ingesteldheid is van cruciaal belang bij het leven met pijn. Hoewel het begrijpelijk is dat pijn je stemming en perspectief kan beïnvloeden, is het belangrijk om te streven naar een optimistische kijk op het leven. Focus op de dingen waar je nog wel controle over hebt en waar je dankbaar voor kunt zijn. Richt je op activiteiten die je vreugde brengen en je afleiden van de pijn. Door je te richten op positieve aspecten van het leven, kun je de pijn beter beheersen en je algehele welzijn verbeteren.

Daarnaast is het belangrijk om realistische doelen te stellen. Hoewel het misschien niet mogelijk is om je leven precies zo te leiden als je zou willen vanwege de pijn, betekent dit niet dat je helemaal geen doelen kunt hebben. Stel haalbare doelen die passen bij je situatie en mogelijkheden. Dit kunnen kleine dagelijkse doelen zijn of grotere langetermijndoelen. Het nastreven van doelen kan een gevoel van voldoening en richting geven, zelfs als je met pijn leeft.

Daarnaast kan het nuttig zijn om creatieve uitlaatkleppen te vinden. Kunst, schrijven, muziek of andere creatieve bezigheden kunnen niet alleen een uitlaatklep bieden voor emoties en stress, maar kunnen ook helpen om de pijn te verzachten. Het kan een manier zijn om jezelf uit te drukken en een gevoel van voldoening te ervaren, zelfs als je lichamelijk beperkt bent.

Het is ook belangrijk om een gezonde levensstijl te behouden, zelfs met pijn. Dit omvat regelmatige lichaamsbeweging binnen je grenzen, gezonde voeding en voldoende slaap. Hoewel het verleidelijk kan zijn om inactiviteit te zoeken als reactie op pijn, kan dit leiden tot een verslechtering van de algehele conditie en stemming. Luister naar je lichaam en zoek naar manieren om actief te blijven op een niveau dat voor jou haalbaar is.

Wees niet bang om professionele hulp te zoeken als je merkt dat de pijn je dagelijks functioneren en welzijn sterk beïnvloedt. Een psycholoog, therapeut of pijnbeheersingsprogramma kan je helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën om met pijn om te gaan en je mentale veerkracht te vergroten.

Hoewel leven met pijn uitdagend kan zijn, is het belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Er zijn middelen, ondersteuning en strategieën beschikbaar om je te helpen een bevredigend leven te leiden, ondanks de aanwezigheid van pijn. Blijf hoopvol, wees vriendelijk voor jezelf en wees bereid om aanpassingen te maken. Je bent veerkrachtig en in staat om te gedijen, zelfs in moeilijke omstandigheden.

Chris de professor
01 juni 2023

AA & AAA batterijtester

Een lange tijd geleden heb ik een batterijtester gemaakt met een Attiny85. Het werkt perfect en gebruik het nog heel veel. Hieronder vind je het breadboard schema en de code. Voel je vrij om dit na te maken. Al de links voor de library's vind je onderaan.


 Arduino code voor gebruik in de IDE:

______________________________________________

#include <TinyOzOLED.h>
#include <TinyWireM.h>

#define FET 1          // ATtiny Pin 6
#define ADCVOLT A2     // ATtiny Pin 3
#define ADCCURRENT A3  // ATtiny Pin 2

const float FACTOR = 2.2;

int emptyRaw ;
int emptyOld ;
float empty ;
int loadRaw ;
int currRaw ;
float load ;
float curr ;
int emptySum;
int loadSum;

void setup() {
  analogReference(INTERNAL);  

  OzOled.init();

  OzOled.clearDisplay();   
  OzOled.setNormalDisplay();  

  OzOled.sendCommand(0xA1);
  OzOled.sendCommand(0xC8);

  pinMode(FET, OUTPUT);
}

void loop() {

  digitalWrite(FET, LOW);

   do {
    emptyOld = emptyRaw;
    emptyRaw = analogRead(ADCVOLT);
  } while (abs(emptyRaw - emptyOld) > 3);

  emptySum = 0;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    emptySum = emptySum + analogRead(ADCVOLT);
    delay(1);
  }
  empty = emptySum  / 10230.0 * FACTOR;
  digitalWrite(FET, HIGH);    

  do {
    emptyOld = loadRaw;
    loadRaw = analogRead(ADCVOLT);
  }  while (abs(loadRaw - emptyOld) > 3);

  currRaw = analogRead(ADCCURRENT);
  curr = currRaw * 1.1 / 1023.0;

  loadSum = 0;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    loadSum = loadSum + analogRead(ADCVOLT);
    delay(1);
  }
  load = loadSum / 10230.0 * FACTOR ;

  digitalWrite(FET, LOW);

  displayOLED();

  delay(500);
}

void displayOLED() {
  char tmp[10];
  dtostrf(empty, 1, 2, tmp);
  OzOled.printBigNumber(tmp, 0, 0, 4);
  dtostrf(load, 1, 2, tmp);
  OzOled.printBigNumber(tmp, 0, 4, 4);
}
  

 ______________________________________________________

Library's:

TinyOzOLED.h

TinyWireM.h 

Het werkt het beste met onderstaande IDE:

Arduino IDE 1.8.19 Chris de professor

Het geheim van mijn medicijn

Lang heb ik getwijfeld om dit openbaar te maken, het geheim van mijn medicijn.

Het begon allemaal in 1992, toen ik op een rommelmarkt een oude boek vond. Het was in oud Latijn geschreven. Ik heb dat boek voor 100 Belgische frank gekocht, al was het heel erg beschadigd en ontbraken pagina’s. Het papier leek op perkament en de tekst was met de hand geschreven met sierlijke leesbare letters. Er stonden afbeeldingen in van planten. Ondanks de slechte staat was ik gefascineerd om te weten wat er geschreven stond.

Ik ben dan bibliotheken beginnen aflopen, toen hadden we nog geen internet, en heb enkele boeken gevonden die me konden helpen met de vertaling. Ik ben daar weken mee bezig geweest. Helaas ontbraken er te veel pagina’s, maar heb toch een interessant deel van de tekst kunnen vertalen.

Het boek was door een Alchemist geschreven tussen de 10de en 13de eeuw. Het was geen bekende figuur, want ik vind over hem niets terug, de naam die in het boek vermeld stond was Darius.

Volgens de omschrijving zou dit recept dienen om je leven te verlengen. Het was een middel op basis van een distillaat en een 8 tal andere ingrediënten. Veel van die kruiden vond ik niet terug in andere boeken, toen was dit de enige informatiebron.

Ik heb gans het recept vertaald en opgeborgen en dacht er niet meer aan, tot enkele jaren terug dat ik het schriftje terug vond tussen mijn oude papieren. Helaas door mijn echtscheidingen ben ik het originele boek kwijt, mijn ex had veel van mijn gerief weggegooid tijdens de vechtscheiding.

Aan de hand van wat ik genoteerd had destijds, ben ik beginnen te zoeken op het internet en heb de meeste kruiden die in het boek waren besproken, teruggevonden. Ook het recept van dat distillaat heb ik kunnen achterhalen en dit bleek een voorloper van GIN te zijn.

Ik ben ermee aan het experimenteren gegaan en had een drank gemaakt, die ik het medicijn noemde. Ik heb daar mijn eigen draai aan gegeven, want het was mijn smaak niet.

Toen het medicijn klaar was, dronk ik iedere dag daar 2 glazen van aangelengd met tonicwater (Sweppes Light). Ik voelde me vitaler worden. Gans mijn leven heb ik gezondheidsproblemen gehad en door mijn medicijn was ik minder ziek. Maar dan viel me iets op, mijn haar groeide veel sneller, ik was kalend, van voor had ik maar wat dons en had een maancirkel bovenaan van een 8-tal centimeter. Die maancirkel verdween en dat dons werd weer echt haar.

Of dit echt iets te maken had door die samenstelling, weet ik niet, maar dan zou het echt heel erg toevallig zijn dat mijn haar opnieuw groeide. Ik ben er wel gelukkig mee. Gans mijn familie langs vaders zijde waren allemaal kaal of heel erg kalend, en ik ben nu een uitzondering.

Mijn medicijn is niet voor echte medische toepassingen te gebruiken, maar als een lekkere cocktail. En als je daar een voordeel mee doet zoals bij mijn haar, is dit extra meegenomen. Let op, dit is een alcoholische drank en het kan andere schade toebrengen aan je organen.

Hier het recept:

  • Een fles London Dry Gin van 40%
  • 20 kardemom zaadjes
  • 5 zwarte peperbolletjes
  • een mespuntje oregano
  • een salieblaadje
  • 10 jenerverbesjes
  • enkele fenegriek korreltjes
  • een takje Chinese taxillus
  • een stuk gemberwortel
  • 1 citroengras stengel

Bereiding:

Plet de kardemom, zwarte peperbolletjes, jeneverbesjes, fenegriek in een vijzel, het moet niet fijn zijn. Voeg dit en al de rest van de ingrediënten in een grote weckpot of een goed afsluitbare bokaal en overgiet het met 70cl Gin. Laat dit op een donkere en koele plaats minimaal 14 dagen trekken.

Je kan daar ook vruchten aan toevoegen en mee laten trekken. Het is heerlijk met verse aardbeien, passievrucht, pruimen of mango.

Nadat het getrokken is, filter het door een zeef en doe al de ingrediënten terug in de bokaal en overgiet het weer met GIN, zo kan je tot 3x opnieuw aanmaken met dezelfde ingrediënten.

Het vloeistof wat je hebt gezeefd, meng je één derde met 70 cl Gin en je kan per keer 3 flessen medicijn maken.

Je kan dit dan puur drinken of er een Gin Tonic mee maken, dat is volgens jouw smaak.

Geniet van deze cocktail met mate. 

 

Dit recept mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, alsook mag daar het label MEDISCH niet opgekleefd worden!

Chris de professor 

Artificiele intelligentie en voorspellingen

Mijn zelf geprogrammeerde AI wordt steeds beter. Nu heb ik alle gegevens waarover ik beschikte van de verkiezingen 2024 en de gang van zake...