23 september 2023

Een nachtelijk avontuur

Vannacht werd ik luidruchtig gewekt, een vrouw stond aan mij te schudden en riep, Chris, wakker worden. Ik keek op mijn projectie uurwerk op het plafond en zag dat het 2:15 was. Mijn tv lampje stond te branden en keek naar die vrouw. Ik zei tegen haar of ze gek was geworden om mij midden in de nacht wakker te maken. Ze antwoordde hierop dat ik lag te slapen met mijn voordeur wagenwijd open. Maar ik bekeek dan die vrouw goed, ik kende ze niet en vroeg wie ze was. 

Chris, zei ze, is het alweer van dat? Ik bekeek haar en wist niet wat ze bedoelde.  Chris, je moet je pillen nemen, het begint steeds erger te worden, je vergeetachtigheid. Ik pijnigde mijn hersenen om ze te kunnen herinneren, maar het kwam niet. Ik wist absoluut niet wie ze was, ik heb haar nog nooit eerder gezien.

Ze kwam naast mij op bed zitten en streelde over mijn haren en dan over mijn armen. Ik zag dat ze tranen in haar ogen had. Ik begon aan mezelf te twijfelen, was ik echt zo ziek dat mijn geheugen het liet afweten? Ik vroeg haar om mij te helpen herinneren.

Ze begon over het moment dat we elkaar hadden ontmoet. En hier begon ik te voelen dat haar verhaal niet klopte. We hadden elkaar zogezegd leren kennen in een cafeetje, een tweetal jaar terug, maar dat was onmogelijk, ik ging al jaren niet meer op café. Ik ben slecht ter been en kan me moeilijk verplaatsen, naar een café geraken, dat kon ik al lang niet meer en café's zijn al heel lang toch mijn ding niet meer. 

Dan begon ze over alle heerlijke momenten, ze sprak over de goede seks die we met elkaar hadden, en dit was ook iets dat niet kon kloppen, ik ben al een lange tijd niet meer in staat om seks te doen.

Maar dan vroeg ze of ik ons verlovingsfeest kon herinneren. Paniek brak bij me op, een verlovingsfeest? Dat kan niet, absoluut niet, want zelfs als mijn hersenen alles vergeet, zou dit nog onmogelijk zijn, want na 2 mislukte huwelijken heb ik gezworen om nooit meer aan iemand vast te maken. Dus die tijd van mijn huwelijken herinnerde ik me nog heel goed, dus er is niets mis met mijn hersenen.

Ik begon me kwaad te maken en vroeg haar om te stoppen met haar leugens. Ze wees me op het verslag van de dokter die het haar zou verteld hebben dat ik in deze fase van ontkenning zal komen, omdat de ziekte al heel ver gevorderd was.

Dan vroeg ik haar, als dit zo zit, waarom ze niet naast mij lag te slapen. Blijkbaar waren we overeen gekomen dat we een week voor het huwelijk apart gingen blijven.

HUWELIJK????????? Mijn hart sloeg op hol, welk HUWELIJK????? Neen, dat is totaal van de pot gerukt, ik wil nooit meer trouwen, NOOIT!!!

Ik bekeek haar ernstig en vroeg waarom ze me dit alles wou wijsmaken en waarom ze bij mij ongevraagd was binnen gekomen. Ik zei kordaat, zie dat ge wegkomt, of ik gooi je zelf buiten, ik ken je niet en mijn geheugen werkt perfect. Doe de deur achter je aan dicht en laat me verder slapen. Durf niet meer terug te komen of ik laat je manu militari eruit zetten!

Al huilend verliet ze mijn studio en ik hoorde dat ze mijn voordeur dichttrok. 

Nadenkend over deze mysterie viel ik terug in slaap en zag net nog dat mijn projectie uurwerk 2:57 aangaf.

Om 7:20 schrok ik wakker, strompelde naar de wc, de druk op mijn waterleiding was hoog en dacht ondertussen aan wat er vannacht had afgespeeld.

Ik zette de computer aan en verifieerde of dit echt een droom was, of had dit echt afgespeeld? Ben ik zo ziek dat ik zulke dingen kon vergeten, maar op de computer vond ik geen spoor terug, dus het was een super realistische bangelijke droom. Ik heb dikwijls wel vreemde echt lijkende dromen, maar 's morgens realiseerde ik me direct dat het een droom was, maar nu had ik toch echt mijn twijfels...

Dit zijn nachtelijke omstandigheden die ik zo weinig mogelijk nog wil meemaken, ik ben hierdoor mijn kluts kwijt en mijn dag zal wellicht niet goed verlopen, want ik blijf er aan denken. Wie was die vrouw???

 

 Chris de gekke professor

09 september 2023

psychologie & Psychiatrie


Terwijl ik aan het rommelen was tussen mijn papieren, vond ik nog iets terug van mijn studies in de psychologie van 1977 -1979. Ik vond het een goed onderwerp voor deze blog. Ik zal hier wat definities geven van wat ik geleerd heb en aangevuld met wat ik op het internet hierover vond. Psychologie interesseert me heel erg, Vergeleken met wat ik geleerd had toen, is er op die tussentijdse jaren veel veranderd. Psychologie evolueert constant, er worden steeds nieuwe zaken gevonden i.v.m. het menselijk brein. We zijn er nog niet om alles te doorgronden.

We leven in een ongezonde tijd met te veel tegenstrijdige berichten. Mensen worden onzekerder en beginnen hun gedrag te veranderen. Iedereen begint aan een zekere vorm van een stoornis te lijden. Daarom hieronder wat meer uitleg wat een gezonde psyche is en om veranderingen te leren herkennen, in je omgeving, alsook in je eigen persoon.

Een gezond psychologisch en psychiatrisch patroon verwijst naar een staat van mentaal welzijn en functioneren die binnen het normale bereik van menselijke ervaringen valt. Het wordt gekenmerkt door emotionele stabiliteit, effectieve copingstrategieën, een gebalanceerde perceptie van de realiteit en het vermogen om bevredigende relaties te onderhouden en levensdoelen na te streven. Hier zijn enkele belangrijke componenten van een gezond psychologisch en psychiatrisch patroon:

Personen met een gezond psychologisch patroon ervaren een scala aan emoties, maar kunnen deze effectief beheren. Ze worden niet overweldigd door negatieve emoties zoals angst, depressie of woede, en ze kunnen positieve emoties zoals vreugde en liefde ervaren.

Gezonde individuen hebben een goed begrip van hun eigen gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze kunnen reflecteren op hun ervaringen en hebben inzicht in hun eigen motivaties en waarden.

Ze hebben een accurate perceptie van de realiteit en zijn niet vatbaar voor waanideeën of hallucinaties. Ze kunnen onderscheid maken tussen hun gedachten, gevoelens en externe gebeurtenissen.

Gezonde individuen beschikken over aanpassingsvermogen om stress, tegenspoed en levensuitdagingen aan te pakken. Ze grijpen niet als eerste naar schadelijke gedragingen of middelenmisbruik als primaire copingmechanismen.

Ze kunnen positieve relaties met anderen aangaan en behouden. Ze zijn in staat tot empathie, communicatie en het oplossen van conflicten op een constructieve manier.

Een gezond psychologisch en psychiatrisch patroon stelt individuen in staat om effectief te functioneren in hun dagelijkse leven, inclusief het nakomen van werk-, familie- en sociale verantwoordelijkheden.

Ze tonen veerkracht in het licht van tegenslagen en kunnen zich herstellen van moeilijke situaties. Ze blijven niet vastzitten in een toestand van nood of hulpeloosheid.

Gezonde individuen hebben over het algemeen een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde. Ze bekritiseren zichzelf niet buitensporig en hebben geen onrealistische zelfevaluaties.

Ze handhaven een gebalanceerde en gezonde levensstijl, inclusief voldoende slaap, voeding, lichaamsbeweging en vrijetijdsactiviteiten die hun welzijn bevorderen.

Het herkennen van psychologische en psychiatrische stoornissen kan uitdagend zijn, omdat ze vaak complexe patronen van gedachten, emoties en gedrag omvatten. Er zijn echter enkele veelvoorkomende tekenen en symptomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een psychische stoornis. Het is belangrijk op te merken dat de aanwezigheid van deze tekenen niet noodzakelijk een diagnose bevestigt, maar ze kunnen indicatoren zijn dat professionele evaluatie en beoordeling gerechtvaardigd zijn. Hier zijn enkele manieren om psychologische en psychiatrische stoornissen te herkennen:

Houd rekening met significante veranderingen in het gedrag, de persoonlijkheid of het dagelijks functioneren van een persoon. Dit kan veranderingen in eet- of slaapgewoonten, terugtrekking uit sociale activiteiten of plotselinge stemmingswisselingen omvatten.

Het ervaren van langdurige en intense emoties zoals verdriet, angst, woede of prikkelbaarheid die aanzienlijk interfereren met het dagelijks leven kan wijzen op een stoornis.

Let op cognitieve veranderingen zoals verminderde concentratie, geheugenproblemen, verwardheid of verwarde gedachten, aangezien deze geassocieerd kunnen worden met verschillende stoornissen.

Sommige psychische stoornissen kunnen zich manifesteren met lichamelijke symptomen zoals onverklaarbare pijnen, hoofdpijn of veranderingen in eetlust.

Personen met psychiatrische stoornissen kunnen zich isoleren van vrienden en familie of problemen hebben met het onderhouden van relaties en sociale interacties.

Een toename van het gebruik of misbruik van stoffen (alcohol, drugs, voorgeschreven medicijnen) kan soms wijzen op een onderliggend psychisch gezondheidsprobleem.

Slapeloosheid, hypersomnie (overmatige slaap) of onregelmatige slaappatronen kunnen indicatief zijn voor bepaalde psychische stoornissen, waaronder depressie en angst.

Sommige psychische stoornissen kunnen leiden tot lichamelijke symptomen zonder duidelijke medische oorzaak, zoals maagpijn of pijn op de borst.

Een afname in school- of werkprestaties die niet aan externe factoren kan worden toegeschreven, kan een teken zijn van een psychisch gezondheidsprobleem.

Betrokkenheid bij risicovol gedrag, zelfbeschadiging of gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord moeten zeer serieus worden genomen en vereisen onmiddellijke professionele interventie.

Significante veranderingen in persoonlijkheidseigenschappen, zoals extreme paranoia, overmatige angst of loskoppeling van de realiteit, kunnen duiden op ernstige psychiatrische stoornissen.

Een familiegeschiedenis van psychische aandoeningen kan het risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis verhogen, dus het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de medische geschiedenis van de familie.

De duur en ernst van de symptomen zijn van belang. Als symptomen langdurig aanhouden en interfereren met het dagelijks leven, is het waarschijnlijker dat er sprake is van een psychische aandoening.

Als u zelf of iemand die u kent deze tekenen en symptomen ervaart, is het cruciaal om professionele hulp te zoeken. Geestelijke gezondheidsprofessionals, zoals psychologen, psychiaters en therapeuten, kunnen beoordelingen uitvoeren, indien nodig een diagnose stellen en geschikte behandelingsopties aanbevelen, zoals therapie, medicatie, levensstijlveranderingen of een combinatie hiervan.

Het is essentieel om te erkennen dat geestelijke gezondheid zich op een continuüm bevindt en dat wat als gezond wordt beschouwd, kan variëren van persoon tot persoon en van cultuur tot cultuur. Bovendien kunnen psychologische en psychiatrische patronen in de loop van de tijd veranderen als reactie op levensomstandigheden en ervaringen. Het zoeken van begeleiding van een professionele hulpverlener kan individuen helpen hun geestelijk welzijn te begrijpen en te verbeteren als ze worstelen met een van deze gebieden.

Zelfs individuen met een gezond psychologisch patroon kunnen uitdagingen tegenkomen of tijdelijke stress ervaren. Belangrijk is dat ze bereid zijn professionele hulp te zoeken wanneer dat nodig is en niet aarzelen om ondersteuning te vragen.

Copingstrategieën

Alles wat we met ons verstand of met de emotie doen om met een probleem of stress om te gaan, of wat we doen om die problemen te willen omzeilen, heet een copingstrategie of coping mechanisme.

Chris de professor 

 

05 september 2023

Vrouwen & Relaties

Na 2 mislukte huwelijken en tientallen mislukte relaties voor het jaar 2000, had ik er even genoeg van en wou mij distantiëren van het vrouwelijk schoon. Maar een mens is niet gemaakt om alleen te blijven, zodoende had ik mijn zoektocht herstart, maar ik had de regels veranderd, ik zocht niet meer, maar ik strooide kattebelletjes in het rond om gevonden te worden. Op die manier dacht ik de perfecte levenspartner te vinden.

Helaas, de vrouwen die op mijn kattebelletjes afkwamen waren niet de geschikte kandidaten. De meeste van die vrouwen die op mijn profielen langskwamen, waren profiteurs en bazige vrouwen. Ik dacht dat ik het verkeerd aangepakt had, door me uit te geven als een nieuwe man. Dan deed ik me wat voor als een stoute man, maar viel snel door de mand omdat ik hiervoor niet geschikt was.

Tussen het jaar 2000 en nu ben ik tientallen relaties begonnen, en even dacht ik de perfecte vrouw aan de haak te hebben geslagen, die vrouw paste zeer goed bij mij. Met haar wou ik mijn leven slijten. Ze was jong, zeer intelligent en best goed in het huishouden ondanks dat ze een visuele beperking had. We hadden het fijn met elkaar. De spelbreker was haar verleden, ze droeg een zeer grote last mee. Door haar naïviteit had ze een zeer grote schuldenberg opgebouwd. Ze was officieel bij me ingeschreven en de deurwaarders kwamen bij mij aankloppen. Door die omstandigheden zijn we uit elkaar gegaan.

Ik had een andere vrouw leren kennen die uit een slecht huwelijk kwam. Ze was goedhartig en best wel lief, maar soms kwam het venijn naar boven. Ze liet haar te veel beïnvloeden door haar omgeving en we maakten veel ruzie. Ongeveer 20 jaar heb ik het bij haar volgehouden, het was een knipperlicht relatie. Iedere keer na een breuk kwam ze terug en ze beloofde me beterschap. Ik hield veel van haar en gaf haar alle kansen.

Tussendoor had ik nog tientallen andere vrouwen leren kennen, maar ik ondervond iedere keer als de relatie nauwer werd, dat die vrouwen begonnen misbruik te maken van mijn goedheid. Ze werden baziger en begonnen steeds meer eisen te stellen.

Als mindervalide, ben slecht ter been, leef met ongeneeslijke pijnen die niet meer zullen verdwijnen en heb hiermee leren leven. Het is niet altijd gemakkelijk, maar door mijn elektronica hobby kan ik mijn pijnen kanaliseren. Ik kan nooit iets lang volhouden en moet veel rusten om het leven draaglijk te houden. Ik heb ondervonden dat vrouwen in het begin daar geen bezwaar voor hebben, maar na een tijdje wordt dit ook een last voor hen en ze beginnen hierover moeilijk te doen.

Nu pas begon ik opnieuw een relatie op te bouwen, ze leek anders dan andere vrouwen. Ze was hoog geleerd met diverse universiteits-diploma’s op zak. Op het technisch vlak waren we elkaars gelijken. We konden uren aan een stuk praten over techniek en wetenschap en vulden elkaar goed aan. Als we elkaar niet zagen, dan zaten we lang aan de telefoon. Tot op het moment dat ze me vraag stelde, die ik niet gepast vond, omdat we elkaar nog niet lang kenden. Via een omweg deed ze een huwelijksaanzoek. Toen ik haar om verduidelijking vroeg, probeerde ze dit ongedaan te maken met een smoes.

Toen ze daarna langs kwam, werd er over deze feit niets gerept en we praatten verder zoals we het voorheen deden. Ik merkt wel een verandering in haar gedrag. Dag nadien had ik weer een tijd met haar aan de telefoon gehangen en ze begon over samenwonen. Ze woont in een heel groot huis dat haar eigendom is en er was ruimte genoeg om voor mij een grote hobby kamer te voorzien. Ze had al goed over haar argumenten nagedacht om me te proberen te overtuigen, maar ik wees het af.

Haar argumenten zijn wel goed, ze wees me op het feit dat het steeds slechter zal gaan met mij en meer hulp nodig zal hebben. Ze zei dat ik geen man meer ben om alleen te wonen. Al goed en wel, maar zij zelf is geen prinses in het huishouden. Ze kan niet koken, ze besteld alle dagen haar eten bij een traiteur, het poetsen laat ze over aan 2 poetsvrouwen die ze vast in dienst heeft. Hoe zal zij dan voor mij kunnen zorgen als het minder zal gaan? Ze kan nog niet voor haarzelf zorgen. Mocht ik bij haar intrekken, zou voor mij niet veel veranderen, er zal daar dan ook een verzorgende moeten langskomen, zoals het nu al het geval is.

Na er goed hebben over nagedacht, heb ik het met haar gebroken, het wordt niets tussen ons. Lief en leed delen, samen met elkaar zal nooit lukken, want ze huurt wel personeel in om dit te doen. Wat ben ik daarmee. Ik wil liefde tussen man en vrouw, niet met hulp van derden. Ze is op haar 43ste nog steeds maagd, ze heeft enkel tijdens haar tienerjaren een jongen gehad, maar dat was op een flater afgelopen en ze legde zich volledig op haar studies toe. Die vrouw heeft geen levenservaring en ik heb er te veel.

Gelukkig heb ik nog enkele vriendinnen die me komen helpen als het nodig is. Ze stellen geen vragen, ze dringen niet aan. Ze helpen me omdat ze een groot hart hebben voor hun medemens. Maar van mij hebben ze ook niet te klagen en doe iets terug. Voor niets gaat de zon op, maar profiteren van hun goedheid zal ik nooit doen. Ik vind altijd wel iets waar ik hen kan mee plezieren, en ze zijn daar gelukkig mee.

Of ik nog de ware zal vinden, weet ik niet. Er zijn zeer veel hindernissen bij mij. Ik ben lief in de omgang, maar als partner ben ik niet van de gemakkelijkste, misschien door mijn levenservaring en de vele mislukkingen in mijn leven. Vrouwen beloven me veel, soms voel ik echt de liefde, maar helaas, na een tijdje willen ze me veranderen, doch mijn geschiedenis heeft me rotsvast gemaakt. Ik zal misschien wat bijgeschaafd kunnen worden, maar compleet omgooien, neen dat zit er niet in.

Voor de seks heb ik geen vrouw nodig, wat in mijn broek zit is al vele jaren overleden en door de pijnen kan ik er toch geen plezier aan beleven. Zachtjes knuffelen, daar kan ik nog van genieten. Ik speel nog wel graag speciale spelletjes, doch niet elke vrouw doet mijn spelletjes graag. Meer zeg ik daar niet over, want sommige mensen zijn te bekrompen en kleven direct een etiket op het hoofd.

Mocht je denken dat je in mij iets ziet, je bent niet veeleisend en zoekt naar een trouwe partner? Laat iets horen van jou en we zien wel verder. Als ik je binnen een paar weken niet buitengooi, dan zit je op goede weg ;-)

Er zijn 2 heel belangrijke zaken om contact met mij te hebben, je woont in Gent en je hebt uitermate veel gevoel voor humor. Het is niet dat ik ziek ben, dat er niet gelachen mag worden :-)

Voor contact, zoek me op op X-Twitter https://twitter.com/chrisnovitsj of op Telegram https://t.me/Chrissewies en we zien dan wel verder.


 

Chris de professor


28 augustus 2023

20 Citaten over het leven

Ik kreeg een Engels boek onder handen met bekende citaten en heb de beste 20 citaten over het leven eruit gefilterd en vertaald naar het Nederlands. Het zijn citaten die je kunnen helpen om het leven mooier te zien, want tegenwoordig zijn de mensen niet meer tevreden met hun leven. Velen lopen somber, depressief en doelloos rond.

Hopelijk draag ik voor jou met deze verzameling bij, tot een betere gedachtegoed over het leven.Er staat ook een citaat van mezelf tussen, vind je het?😜


 1. "Life is what happens when you're busy making other plans." - John Lennon (1980)

  “Het leven is wat er gebeurt als je druk bezig bent met andere plannen maken.”

 2. "In the end, it's not the years in your life that count; it's the life in your years." - Abraham Lincoln

  “Uiteindelijk tellen niet de jaren in je leven, maar het leven in je jaren.”

 3. "Life is really simple, but we insist on making it complicated." - Confucius

  “Het leven is eigenlijk heel eenvoudig, maar we blijven erop staan om het ingewikkeld te maken.”

 4. "Life is either a daring adventure or nothing at all." - Helen Keller (1940)

  “Het leven is ofwel een gedurfde avontuur of helemaal niets.”

 5. "Life is a dream, and we are the imagination of ourselves." - Bill Hicks

  “Het leven is een droom, en wij zijn de verbeelding van onszelf.”

 6. "Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it." - Charles R. Swindoll

  “Het leven is 10% wat ons overkomt en 90% hoe we erop reageren.”

 7. "Life is short, and it's up to you to make it sweet." - Sarah Louise Delany (1993)

  “Het leven is kort, en het is aan jou om het zoet te maken.”

 8. "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." - Albert Einstein

  “Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven, moet je blijven bewegen.”

 9. "Life is what you make it." - Eleanor Roosevelt

  “Het leven is zoals jij het maakt.”

 10. "Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them; that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like." - Lao Tzu

  “Het leven is een reeks natuurlijke en spontane veranderingen. Verzet je er niet tegen; dat creëert alleen maar verdriet. Laat de realiteit de realiteit zijn. Laat dingen natuurlijk voortvloeien op welke manier ze maar willen.”

 11. "Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this." - Celine Dion

  "Het leven legt je dingen op waar je geen controle over hebt, maar je hebt nog steeds de keuze hoe je dit gaat doormaken."

 12. "Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” - Soren Kierkegaard

  “Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een realiteit die ervaren moet worden.”

 13. "Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations." - Oliver Goldsmith

  “Het leven is een reis die moet worden afgelegd, ongeacht hoe slecht de wegen en accommodaties zijn.”

 14. Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.” – Sholom Aleichem

  “Het leven is een droom voor de wijzen, een spel voor de dwazen, een komedie voor de rijken, een tragedie voor de armen.”

 15. "Life is a long lesson in humility." - James M. Barrie

  “Het leven is een lange les in nederigheid.”

 16. "Life is an accumulation of mistakes, which we can learn from in order not to make the same mistakes again. Without making mistakes, you don't live." - Chris de professor

  “Leven is een opstapeling van fouten, waar we uit kunnen leren om niet opnieuw dezelfde fouten te kunnen maken. Zonder fouten maken, leef je niet.”

 17. Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late.” - Benjamin Franklin

  "De tragedie van het leven is dat we te vroeg oud en te laat wijs worden."

 18. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood." - Helen Keller

  Het leven is een opeenvolging van lessen die geleefd moeten worden om begrepen te worden.”

 19. "Life is like a mirror, we get the best results when we smile at it." - Kim Kardashian

  “Het leven is als een spiegel, we krijgen de beste resultaten wanneer we ernaar glimlachen.”

 20. "Life is beautiful, and there's so much to smile about." - Marilyn Monroe

  “Het leven is prachtig, en er is zoveel om over te glimlachen.”  Chris de professor


23 augustus 2023

Mijn leven als elektronicus

De laatste tijd krijg ik veel geleerd volk over de vloer met technische problemen. In vele gevallen kan ik ze helpen die problemen op te lossen. Maar waarom komen ze bij mij, ik heb mijn studies niet afgemaakt en heb geen einddiploma behaald.

Maar omdat ik geen einddiploma heb, wil niet zeggen dat ik gestopt ben met studeren, ik doe dit nog elke dag, uren aan een stuk. Alles wat elektronica aangaat boeit me en wil er alles over weten. Ik doe heel veel experimenten om de theorie in praktijk te zetten en heb het één en het ander ontwikkeld.

Gisteren vroeg ik aan een oude professor, die met een heel speciaal probleem bij mij is gekomen, terwijl hij samenwerkt in een labo met de beste ingenieurs, waarom hij mijn advies nodig heeft.

Volgens hem heb ik een heel speciale gave om ingewikkelde zaken te herleiden naar eenvoudigere oplossingen. De manier hoe ik naar elektronische schema’s kijk is anders, dan iemand die naar te technische aspecten bekijkt. Als ik een schema onder ogen krijg waar er een probleem op zit, dan maak ik in gedachten specifieke blokken en geef het een andere volgorde. Voor mij wordt de meeste ingewikkelde schema’s veel eenvoudiger om te begrijpen en zal veel sneller de fouten ontdekken.

Op die manier werk ik ook aan elektronische apparaten die ik niet ken, ik visualiseer en sorteer in gedachten. Middels metingen maak ik in gedachten een compleet schema en zo gaat het sneller om een probleem te vinden. Om eerlijk te zijn, dat lukt niet altijd meer omdat elektronische toestellen steeds met meer complexe chips beginnen te werken waarvoor geen datasheets te vinden zijn. Zonder de juiste datasheets is het veel moeilijker geworden om een fout op te zoeken. Als er een schema voorhanden is, dan gaat dit nog wel.

Tijdens mijn studies heb ik me het meest toegelegd op meettechnieken, want meten is weten. Deze technieken blijf ik onderhouden, want zonder goede meetapparatuur geraak je nu niet ver meer. Ik weet de tijd nog op 14 jarige leeftijd, dat ik begonnen was met herstellingen van televisies en audio apparatuur. Toen was een analoge voltmeter voldoende om vrijwel alle fouten te kunnen vinden, daarna was er een simpele oscilloscoop bijgekomen. Maar de laatste jaren heb ik me moeten investeren in complexe meetapparatuur, met een multimeter alleen ben je niet veel meer.

Door de jaren heen heb ik mijn eigen technieken ontwikkeld voor foutopsporingen. De technieken die ik aanleerde op scholen vond ik te omslachtig en niet altijd accuraat. Ik was voor vereenvoudiging, een complexe situatie omzetten in een begrijpbare concept. Ik heb mijn technieken aan diverse studenten aangeleerd, en ze zijn me allemaal dankbaar. Die studenten zijn al allemaal ver geraakt.

Wat ook belangrijk is, zijn de soldeer skills. Goed kunnen solderen en leren werken met diverse soldeertoestellen is een extreme vereiste. Weten hoe je componenten los te solderen van de pcb, welke solduur je moet gebruiken, de juiste temperaturen, de soorten flux, enz. Er komt heel veel bij kijken om goed werk te kunnen leveren. Ik heb meerdere soldeerapparaten, elk voor zijn doel. Veel oefenen is belangrijk. Je moet alles goed onder controle houden voor degelijk en proper werk. Een slechte solduur kan de bron worden voor ernstige en onherstelbare defecten.

Op mijn leeftijd, en ook doordat ik onder zware medicatie zit tegen de pijn, zijn mijn skills minder geworden. Ik zal nooit aan iets beginnen als ik me niet volledig ontspannen voel, solderen aan moderne apparaten is een secuur werkje geworden en ik wil geen fouten maken. Maar toch blijf ik de technieken onderhouden en heb veel pcb’s liggen waar ik af en toe mijn soldeer skills op probeer. Als ik zie dat het op dat moment niet gaat stop ik, en ga rusten om daarna opnieuw te proberen.

Tot slotte geef ik mee, nooit opgeven, blijf studeren en leer met de diverse meettoestellen omgaan, onderhoud je soldeertechnieken en dan kom je ver en hebt een succesrijk bestaan. Leer uit je fouten, maak notities van wat er fout is gegaan, bestudeer ze en zorg dat je dezelfde fouten nooit meer maakt.

Chris de professor22 augustus 2023

Oost-Vancouver - Canada

Maandag 21 augustus 2023 kreeg ik bezoek van een vriend die om de 2 jaar een grote vakantiereis maakt. Eind deze week vertrekt hij naar Japan. Hij kwam me vragen of hij voor mij iets moest uitkijken en misschien meebrengen. Ik heb mijn oog laten vallen op enkele goedkope elektronische gadgets die enkel in Japan verkrijgbaar zijn en heb een lijstje gegeven.

Terwijl hij hier was, vroeg ik hem naar één van zijn vorige reizen, naar Canada, Vancouver. Hij begon er direct over te vertellen dat dit één van de mooiste steden was die hij had bezocht en dat was in 2017. Hij had zijn laptop bij en toonde mij foto’s. Het was daar inderdaad mooi, maar niet zoals ik het ken van op het internet. Toen ik hem enkele filmpjes liet zien hoe het er daar nu aan toe gaat, was hij erg geschrokken. Op die plaats waar ik het hem liet zien, zat hij op hotel. Hij herkende het vrijwel niet meer. Alles is daar verloederd.

Op het einde van deze blog zijn verslag over Oost-Vancouver van zijn vakantie in 2017.

Meer en meer grootsteden komen in verval door slecht bestuur, de negatieve evolutie gaat snel. Drugs en andere criminaliteit springen uit zijn voegen. Al die regeringen zijn bezig met inmengingen van oorlogen die niet van hen zijn, zoals Oekraïne en nu recent, Niger. Massa’s geld wordt gedoneerd om die oorlogen te voederen, maar geld om dichtbij te besteden is er niet. Er is geen geld om nieuwe gevangenissen te bouwen, hierdoor zijn de strafmaten voor criminaliteit ondermaats en de rechters kunnen niet anders dan lichtere straffen opleggen. Zo wordt er een gevoel van straffeloosheid gecreëerd.

Ondanks dat Oost-Vancouver een grote mengeling is van migranten, leefden ze in harmonie met elkaar. Toen mijn vriend daar in 2017 op vakantie was, zag hij helemaal geen criminaliteit, geen daklozen en drugaddicten op straat.

Hoe lang zullen ze dit nog op zijn beloop laten? De eerzame burgers voelen zich niet meer veilig en worden meegesleurd in deze verloedering. Met het weinige wat de overheid proberen te doen, blijft het dweilen met de kraan open. Activisten doen alles voor het klimaat, ze willen dat de overheid meer geld investeren om een onmogelijke wijziging in het huidig weerklimaat te bekomen. De activisten kunnen beter opkomen voor de minderbedeelden en tegen de verloedering van de steden, dan druk te maken over iets wat de media hun wijsmaken.

Zelf kan ik er over praten, maar helaas op mezelf zal er niets veranderen, maar ik breng het onder aandacht en hoop dat de juiste personen gaan beseffen dat de maat vol is en er dringend iets aan moet gebeuren.

Op 5 jaar tijd is het volledig omgeslagen en ik kan het best aantonen aan de hand van een filmpje.


Hier een beschrijving hoe mijn vriend zich Oost-Vancouver herinnerde:

Oost-Vancouver, is een diverse en levendige wijk gelegen in het oostelijke deel van Vancouver, British Columbia, Canada. Het staat bekend om zijn unieke karakter, rijke culturele diversiteit en een mix van woon-, commerciële en industriële wijken.

Oost-Vancouver wordt begrensd door de Burrard Inlet in het noorden, de Fraser River in het zuiden, Burnaby in het oosten en het stadscentrum in het westen. Het omvat verschillende buurten, elk met zijn eigen karakter.

Een van de kenmerkende eigenschappen van Oost-Vancouver is zijn culturele en etnische diversiteit. Het herbergt een breed scala aan gemeenschappen, waaronder Chinees, Filipijns, Vietnamees, Italiaans, Oekraïens en vele anderen. Deze diversiteit wordt weerspiegeld in de restaurants, winkels en culturele evenementen in de omgeving.

Oost-Vancouver bestaat uit verschillende buurten, waaronder Commercial Drive, Grandview-Woodland, Renfrew-Collingwood, Hastings-Sunrise en Kensington-Cedar Cottage, onder anderen. Elke buurt heeft zijn eigen unieke charme en voorzieningen.

"The Drive," is Commercial Drive een van de bekendste straten in Oost-Vancouver. Het staat bekend om zijn eclectische mix van winkels, cafés, restaurants en culturele evenementen. Het gebied heeft een bohemien en artistieke sfeer en organiseert evenementen zoals het Vancouver International Film Festival.

Huisvesting in Oost-Vancouver varieert van eengezinswoningen tot appartementen en appartementen. De huizenmarkt kan competitief zijn en sommige buurten hebben te maken gehad met gentrificatie, wat heeft geleid tot stijgende huizenprijzen.

Oost-Vancouver herbergt verschillende parken en recreatiegebieden, waaronder Trout Lake, John Hendry Park en Burnaby Lake Regional Park. Deze groene ruimtes bieden mogelijkheden voor buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen en picknicken.

Oost-Vancouver heeft een bloeiende kunst- en cultuurscene. Het herbergt tal van kunstgalerijen, theaters en muzieklocaties. Het gebied staat bekend om zijn steun aan lokale kunstenaars en creatieve initiatieven.

Veel buurten in Oost-Vancouver hebben actieve gemeenschapsorganisaties en evenementen die lokale betrokkenheid en een gevoel van verbondenheid bevorderen. Hieronder vallen boerenmarkten, straatfestivals en gemeenschapstuinen.

Oost-Vancouver is goed verbonden met de rest van de stad en het Greater Vancouver-gebied via openbaar vervoer, waaronder bussen en het SkyTrain-snelsysteem. Het is ook gemakkelijk bereikbaar met de auto, met belangrijke wegen die door het gebied lopen.

Chris de professor

20 augustus 2023

Foutief begrepen

Ik hou niet zo van feestjes, maar een goede vriendin smeekte me om vrijdagavond op haar klein verjaardagsfeestje aanwezig te zijn. Omdat ze me regelmatig goed komt helpen in mijn huishouden heb ik toegezegd. Haar broer zou me komen ophalen met zijn grote auto, want in een gewone auto kan ik niet, ze zijn te laag en kan niet meer uitstappen.

Het was best een gezellig gedoe en heb meer gedronken dan goed was voor mij, dag erna had ik last van een mannelijke krijsende kat die me achtervolgde. Op het einde van dat feestje vroeg ze of ik zin had in nog een feestje, een vriendin van haar geeft een Tupperware party voor volwassenen. Er zulle hapjes en cocktails zijn en goede muziek met veel amusement. Ik zag dit niet zitten, maar in gedachten zat ik aan mijn versleten diepvriesdoosjes te denken, die vervangen moeten worden door nieuwe. Dus heb ik toegezegd op voorwaarde dat ik met een gepaste auto zou opgehaald worden.

Zaterdag namiddag werd ik door mijn vriendin gebeld, dat ik om half acht ‘s avonds moest klaar staan, een vriendin van haar kwam me oppikken met haar Range Rover. ‘s Avonds stond ik klaar, gewassen en gestreken op haar vriendin te wachten. Er kwam een mooie witte luxe Range Rover aangereden. Ik herkende haar van op dat verjaardagsfeestje. Ze hielp me instappen en reden weg. Die dame was veel knapper dan de Miss België en voelde me vereerd om naast zo’n schoonheid te mogen zitten.

De rit duurde lang, ik dacht dat het feestje ergens in Gent zou plaats vinden, maar we kwamen uit in Deurle. Ze stopte aan een kast van een villa en zei, “We zijn er”. Ik voelde me niet meer op mijn gemak, een Tupperware voorstelling in zo’n villa, dan zal het wel exclusief materiaal zijn die ze zouden aanbieden die niet voor mijn budget haalbaar zal zijn.

Zoals verwacht, geraakte ik niet zelfstandig uit de auto, en zij had de kracht niet om me te helpen. Ze ging naar binnen en er kwam een man mee, die zich direct voorstelde. Ik ben uit de auto geraakt en ging met hen naar binnen. Er was aan de deur een provisoire vestiaire en werd me gevraagd om mijn schoudertas en GSM achter te laten. Dit waren de regels van het huis. Ik voelde me nog minder op mijn gemak, waar was ik terechtgekomen?

Door een smalle gang werd ik door heb begeleid naar achteren en het was net of ik in een discotheek van de jaren ‘80 was terechtgekomen. Compleet met kleine dansvloer spiegelbollen, en gekleurde spotlichten. Achteraan stond er een discobar.

Het zweet brak me uit, want ik zag geen spoor van iets dat op Tupperware geleek. Waar ben ik terechtgekomen?

Er was al heel wat volk aanwezig, maar de vrouwen waren in meerderheid. Ik zag mijn vriendin en ze kwam bij mij, nam me aan de arm en begon me aan iedereen voor te stellen. Ik vond het grappig dat ze me voorstelde als de professor, het lijkt er op dat iedereen die term gebruikt voor mij.

Ik vroeg tegen haar wanneer die Tupperware voorstelling zou beginnen. Ze zei straks, eerst het buffet passeren met kleine hartige hapjes en cocktails.

Rond 10 uur ging het muziek stiller, er werd een tafel geplaatst op de dansvloer en er kwamen vrouwen binnen met grote koffers. We namen allemaal plaats in de comfortabele kuipstoeltjes. En toen ze die koffers uitpakten en alles op de tafel aan het zetten waren, begreep ik wat Tupperware voor volwassenen betekenden, ik had het totaal misbegrepen.

Het waren ook plastiekwaren, maar van een heel andere orde. Ik ga er hier niet verder op in, want iedereen leest mee en sommigen kunnen hier niet tegen ;-) In ieder geval zal ik geen nieuw diepvriesdoosjes kunnen bestellen.

De presentatie van deze Tupperwaren werd heel goed gebracht, met live demonstraties en nu begreep ik waarom we onze smartphone moesten achterlaten aan de vestiaire :-) Ik heb genoten van de show. Gelukkig was er airco in dat zaaltje :-)

Zelf heb ik ook iets gekocht als geschenk voor mijn vriendin, want ik had ze haar nog niets gegeven voor haar verjaardag en ze was er heel gelukkig mee.

Wanneer de dansvloer opgeruimd was, schoot het feest echt goed op gang. Ik heb me geïnstalleerd in een zeteltje dicht bij het buffet en genoot van de mensen die hen goed amuseerden. Naast mij kwam er een jonge vrouw zitten, die ook niet kon dansen door een recente operatie. Gelukkig stond het muziek niet te luid en hebben we een plezante conversatie gehad.

Het feest duurde tot 3 uur en het was tijd om naar huis te gaan. Maar ik kwam in paniek, die vrouw die me had gebracht had degelijk iets te diep in het glas gekeken en met haar stapte ik om de dood niet in de auto. Hoe ging ik terug thuis geraken? Maar gelukkig had ik snel antwoord, een vriend van die vrouw was de BOB van de avond en hij ging me netjes thuis afzetten met die Range Rover.

Het was een avond om nooit meer te vergeten, ondanks ik de term Tupperware voor volwassenen anders had begrepen, vond ik de avond heel geslaagd. Maar nu moeten ze me voor lang geen feestjes meer aanbieden, want deze ochtend was die verschrikkelijk krijsende mannelijke kat er alweer…

Vandaag zoveel mogelijk rust, de pijn is nogal erg en zal wat extra pijnmedicatie moeten nemen. Maar die extra pijn is het waard na zo’n mooie avond en nacht...


Chris de professor
17 augustus 2023

Kensington

In februari schreef ik er al een klein artikeltje over Kensington met bijhorend beeldmateriaal. In maart had ik vernomen dat de lokale overheid aldaar maatregelingen zouden treffen en dat tegen augustus alles opgeruimd zou zijn. Maar zoals we politici kennen, veel praten, maar weinig doen. De situatie lijkt erger te zijn geworden.

Waarom ik praat over Kensington is omdat onze grootsteden, met voornamelijk Brussel ook deze weg is aan het opgaan. De politiek doet niets en ze denken enkel aan hun verkiesbare postjes. Zelfs in mijn stad, Gent, beginnen we ook verval te zien. 

Nu kunnen ze het nog gemakkelijk oplossen, doch de politici zijn veel te veel met hun eigen ego bezig en kijken niet wat er op de straat gebeurd. Ze zijn veel bezig over het klimaat, die een drogreden zijn om geen rekening te houden met de mensen die in de problemen komen door hun slecht beleid. 

Met klimaatverandering proberen ze de mooie schijn op te houden dat ze iets doen, maar in feite is het enkel om hun eigen portefeuille te spijzen. Als we de geschiedenis induiken, zien we dat deze klimaatproblematiek vroeger ook al was en het vanzelf heeft opgelost.

De politiek moet zich meer bezig houden met de mensen, zorgen dat iedereen geholpen wordt. Ik hoop dat volgend jaar iedereen bij hun verstand komen en niet meer voor dezelfde nitwits kiezen die al jaren aan de macht zijn en voor zorgden dat ons land meer in verval komt.

Hier recente beelden van Kensington, voorkom dat het hier zo zal worden en met de huidige politici zijn we er al zeer dichtbij. Doe iets voor het te laat is en luister niet meer naar de verkiezingsbeloftes, die ze na de verkiezingen steeds onder de mat vegen.Chris de professor

 

15 juli 2023

Thuispunt

Graag wil ik een probleem aankaarten over Thuispunt Gent.


Maandag had ik een groot lek van mijn elektrische boiler en had hierdoor overstroming in de badkamer. De boiler stond letterlijk op het ontploffen doordat de thermostaat defect was en het water kookte in de boiler en de veiligheidsklep ging niet open. Hierdoor is een naad gescheurd. Gelukkig was ik er snel bij en heb de elektriciteit onderbroken om het gevaar te verminderen. De boiler bleef maar lekken en heb emmers er onder gezet. De waterkraan kreeg ik ook niet dicht.

Ik heb getracht Thuispunt te contacteren en daar ik moeilijk kan spreken aan de telefoon heb ik het met een e-mail gedaan. Ik kreeg 1 mailtje van hen, dat ze iemand zouden sturen, maar er kwam niemand, terwijl ik dweilde met de kraan open. Ik stuurde nadien nog enkele e-mails, maar kreeg helemaal geen antwoord meer.

Ik heb dan het OCMW ingeschakeld en heb mijn maatschappelijke werkster contact laten opnemen. Maar nadat ze een mailtje had gekregen dat ze iemand gingen sturen, was het ook daarna bij haar doodstil geworden.

Woensdag kwam een loodgieter kijken, maar hij kon niet veel doen, en zag dat mijn klacht gegrond was. Met een zware tang heeft hij het water van de boiler kunnen afsluiten, het zat rotsvast.

Hij beloofde mij dat ze zo spoedig iemand zouden sturen om de boiler te vervangen. Maar het werd weer doodstil. Geen enkele e-mail werd beantwoord met mijn vraag wanneer ik ze kon verwachten.

Ook het OCMW heeft meermaals pogingen gedaan, terwijl hier nog stond te lekken. Ik ben namelijk mindervalide en kan zelf niet veel doen en omwille medische redenen moet ik me heel veel wassen, maar dat ging dus niet.

Het OCMW heeft dat een boze e-mail gestuurd en vrijdag ochtend kreeg ik telefoon dat ze een nieuwe boiler gingen komen plaatsen uit hoogdringendheid en het was eigenlijk al van maandag dat dit moest gebeuren, of dinsdag.

Ik hoor van meerdere mensen dat Thuispunt zeer moeilijk te bereiken is en velen hebben daar klachten over. Doordat de meeste mensen die in de sociale woningen verblijven minder taalvaardig zijn, komen die klachten maar mondjesmaat buiten.

Ik woon hier al bijna 10 jaar en toen het nog De Gentse Haard was, had ik vrijwel geen problemen, maar nadat het verandert is naar Thuispunt, zijn ze onbereikbaar geworden.

Sinds ik hier woon, heb ik al meermaals overstroming gehad in mijn studio door verstopt rioleringen buiten. Gentse Haard ging daar goed mee om en kwamen het probleem snel oplossen. Maar ik vrees nu met Thuispunt dat het heel anders zal zijn. Ik zal dus ferm in de miserie zitten, want ze zijn niet bereikbaar.

Ik vraag me, welke stappen ik zal kunnen ondernemen voor betere permanentie bij Thuispunt, zodat ze altijd bereikbaar zijn bij problemen? Ik ben van zin hiervoor de bevoegde minister te contacteren als andere mogelijkheden niet helpen.

Zelfs mijn huisarts van het wgc Brugsepoort, hoort dezelfde klachten bij haar patiënten.

 

Chris de professor

02 juli 2023

Ondergang van Twitter

Elon Musk is Twitter aan het kapotmaken, maar waarom doet hij dit? Met zijn recente verandering gaan veel volgers uitwijken naar andere platforms. Een nieuweling kan maar 300 tweets per dag lezen, iemand die er al lang op zit, 600 en betalende gebruikers 6000. Vrijwel iedereen komt aan zijn limiet, ik ben er al na een half uurtje lezen. De vele reclame tellen mee als lectuur.

Na lang te zoeken en luisteren naar de ondervindingen van anderen, is een nieuwe speler op de markt Truth Social de nieuwe twittervervanger. Ik heb me daar al een account aangemaakt en zal aldaar mijn tips&trucks plaatsen, mijn elektronica perikelen, technische ontwikkelingen en natuurlijke mijn humor en fratsen.

Langzaam zal ik verdwijnen van Twitter en hoop veel van mijn lieve volgers mee te krijgen, want wat Elon Musk doet, is een grote domme vergissing en de leegloop van Twitter is verzekerd. Ik heb al veel volgers zien verdwijnen, maar helaas weet ik niet waar ze uithangen.

Daarom probeer ik veel van mijn volgers op Twitter mee te krijgen om onze vriendschap en contacten op Social Truth verder te zetten. Op Mastodon krijg je me niet, dit is voor links uitschot en laat hen daar hun zever verder verkopen.

Mij kan je vinden onder dezelfde naam: https://truthsocial.com/@chrisnovitsj.

Wie me niet wil volgen en op de dictatoriale Twitter wil blijven, is je volste recht.

Ik zie je aldaar, of niet ;-)

 

Hier wat info over Truth Social:

Truth Social is een sociaal mediaplatform dat werd aangekondigd door voormalig president Donald Trump in oktober 2021. Het platform werd opgericht als een alternatief voor bestaande sociale mediaplatforms waarvan Trump en zijn aanhangers beweerden dat ze conservatieve meningen en stemmen onderdrukten.

Het doel van Truth Social is om een omgeving te bieden waar conservatieve gebruikers vrijelijk hun meningen kunnen delen zonder angst voor censuur of beperkingen. Het platform richt zich op het bevorderen van vrijheid van meningsuiting en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting van zijn gebruikers.

Het platform heeft een vergelijkbare structuur hebben als Twitter, waar gebruikers korte berichten kunnen plaatsen, "Truths" genaamd. Gebruikers kunnen ook andere gebruikers volgen, "Truth Warriors" genaamd, en berichten delen met hun volgers. Truth Social zou ook functies bevatten zoals live streaming, groepschats en directe berichten.

Chris de professor
Een nachtelijk avontuur

Vannacht werd ik luidruchtig gewekt, een vrouw stond aan mij te schudden en riep, Chris, wakker worden. Ik keek op mijn projectie uurwerk op...