06 december 2023

Galvo Fiber Laser

Mijn beste investering ooit, een GALVO FIBER LASER. Voor ik enkele van mijn beginnende experimentjes met deze machine zal tonen, eerst een woordje uitleg, wat het is. Moeilijke woorden zijn aanklikbaar en verwijzen naar de Wikipedia.
 
Fiber lasers staan bekend om hun hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en uitstekende bundelkwaliteit.

Een galvo fiber laser werkt door de combinatie van een fiber laserbron en galvanometer scanners. Hier is een stapsgewijze uitleg van hoe het over het algemeen werkt:

Het proces begint met een fiber laserbron. In een fiber laser is het actieve medium een optische vezel gedoteerd met zeldzame-aardelementen zoals erbium of ytterbium. Deze vezel wordt gepompt met laserdiodes om een krachtige laserstraal te genereren.

De fiber laser genereert een coherente en krachtige laserstraal met specifieke eigenschappen zoals golflengte, vermogen en bundelkwaliteit.

De laserstraal wordt vervolgens gericht naar een of meer galvanometer scanners. Galvanometer scanners bestaan uit spiegels die zijn bevestigd aan beweegbare galvanometer spiegels, die de laserstraal snel en nauwkeurig kunnen omleiden.

De galvanometer scanners bewegen de spiegels om de laserstraal in verschillende richtingen te sturen. Door de beweging van deze spiegels te controleren, kan de laserstraal snel en nauwkeurig worden gericht op specifieke locaties.

De omgeleide laserstraal kan door extra optische componenten gaan, zoals lenzen, om de straal te focussen en vorm te geven volgens de eisen van de toepassing.

De gefocuste laserstraal interagerend met het doelmateriaal en veroorzaakt verschillende effecten, afhankelijk van de toepassing. Bijvoorbeeld:

Bij lasermarkering en -gravure kan de laser het oppervlak van het materiaal wijzigen om markeringen of patronen te creëren.

Bij lasersnijden kan de hoogintensiteitsstraal het materiaal smelten of verdampen, waardoor nauwkeurige sneden ontstaan.

Bij laserlassen kan de gefocuste straal het materiaal verhitten en smelten, waardoor het mogelijk is om twee stukken te verbinden.

Het hele proces wordt aangestuurd door een geautomatiseerd systeem dat de beweging van de galvanometer spiegels beheert, laserparameters aanpast en zorgt voor nauwkeurige en herhaalbare resultaten.

Galvo fiber lasers worden veel gebruikt voor het markeren en graveren van materialen zoals metalen, kunststoffen en keramiek. De hoge precisie en snelheid van galvanometer scanners maken ze geschikt voor het maken van gedetailleerde en ingewikkelde markeringen.

In industrieën zoals productie en fabricage worden galvo fiber lasers gebruikt voor het snijden en lassen van verschillende materialen. De mogelijkheid om de laserstraal snel te verplaatsen maakt efficiënte en nauwkeurige materiaalverwerking mogelijk.

Galvo fiber lasers worden ook gebruikt in bepaalde medische toepassingen, zoals laserchirurgie en dermatologische procedures.

In additieve productieprocessen kunnen galvo fiber lasers worden ingezet voor selectieve lasersintering of smelten van poeders om 3D-geprinte objecten laag voor laag op te bouwen.

Uiteindelijk integreert een galvo fiber laser de precisie en snelheid van galvanometer scanners met de efficiëntie en veelzijdigheid van fiber lasers. Deze combinatie maakt het geschikt voor een breed scala aan toepassingen zoals markeren, graveren, snijden, lassen en andere taken voor materiaalverwerking. De mogelijkheid om de laserstraal snel te regelen maakt hoge snelheids- en nauwkeurige bewerkingen mogelijk.
 
Hier enkele voorbeeldjes van in het begin dat ik deze machine heb. Ondertussen ben ik al meer gevorderd en deze nieuwe werkjes komt op een latere blog.
 
Het begon allemaal met de uitpakking van de kist waar het was mee was vervoerd, en ik schrok me een hoedje, niet verwacht dat ze dit met een mini-vorkhefsysteem bij mij moesten afzetten. Ik dacht groot, maar niet zoooooo groot en zwaar 😱

 


Het staat nu tijdelijk opgesteld, maar ik moet plaats creëren om deze fantastische machine een vaste plaats te geven.
 
Hier enkel creaties, heb er zeer veel gemaakt, moet alles nog leren, want zo simpel is het niet, er zijn tientallen parameters die je moet instellen voor elk soort materiaal dat je wil laseren.

 
Meer komt later in een andere blog. De mooiste creaties zal ik tentoonstellen, alsook de elektronicatoepassingen met deze fiber laser zal ik later bespreken, zoals maken van PCB's en ontmanteling van de behuizing van elektronische componenten.
 
Deze fiber laser is uitsluitend voor mijn persoonlijke hobby bedoelt en maak niets in opdracht voor een ander.
 
Chris de professor

16 november 2023

Tarot

Gisterenavond kreeg ik bezoek van een vriendin en ze had iets bij waar ze wou dat ik er eens naar keek.

Ze had het appartement opgeruimd van haar overleden oma en ze vond daar een mooi geïllustreerd kaartspel. Ze wist niet wat het was. Ik legde uit dat het Tarotkaarten zijn.

Tarotkaarten zijn een set kaarten die traditioneel worden gebruikt voor het voorspellen van de toekomst, het verkrijgen van inzicht en het verkennen van spirituele en psychologische thema's. Een tarotdeck bestaat meestal uit 78 kaarten, verdeeld in twee hoofdcategorieën: de Grote Arcana en de Kleine Arcana.

Zij had het volledige dek uit 5 delen. Deze zijn nog maar zelden te vinden. Haar kaarten waren weliswaar oud, maar nog in mooie conditie.

Haar dek bestond uit: De Grote Arcana, dit zijn 22 kaarten die grote levensgebeurtenissen, spirituele lessen en belangrijke keerpunten vertegenwoordigen. Voorbeelden van kaarten in de Grote Arcana zijn de Dwaas, de Magiër, de Hogepriesteres en de Geliefden. En de Kleine Arcana, dit zijn 56 kaarten verdeeld over vier pakken, vergelijkbaar met gewone speelkaarten. Deze vertegenwoordigen alledaagse situaties en gebeurtenissen. De pakken zijn doorgaans bekend als Staven (of Stokken), Bekers, Zwaarden en Munten (of Pentakels).

Ze vroeg me of dat iets waard was. Deze wat ze had, heel zeker, omdat ze zo compleet en ongeschonden waren. Ik heb interesse en deed haar een bod, maar ze moest er nog eens over nadenken. Ik zou ze in ieder geval willen hebben. Ik hoop dat ze toehapt, ik heb haar een mooi bedrag geboden. Zijzelf gelooft niet in waarzeggerij.

Zelf geloof ik daar ook niet zo in, maar ik heb deze vroeger nog gelegd en middels vragen te stellen, kan ik goede inzicht krijgen van de persoon die voor me zit. Het is een soort van psychologie die de kracht, van de vragen in beide richtingen, vergroten door de aanblik van de kaarten.

Ik kan je een eenvoudig voorbeeld geven van hoe een tarotkaartlezing eruit zou kunnen zien. Houd er rekening mee dat tarotinterpretaties subjectief zijn en kunnen variëren afhankelijk van de lezer en de context van de vraag. Dit is slechts een algemeen voorbeeld:

Stel dat iemand een algemene vraag heeft over zijn carrière en zich afvraagt wat de toekomst brengt op het gebied van werk.

Ik schud het tarotdeck en trekt kaarten op basis van de vraag. Laten we zeggen dat de ik drie kaarten trekt: de Zwaarden Aas, de Munten Drie en de Staven Zes.

Zwaarden Aas: Dit zou kunnen wijzen op een nieuwe manier van denken of een doorbraak op intellectueel niveau. Misschien suggereert het dat de persoon nieuwe ideeën of inzichten zal krijgen met betrekking tot zijn carrière.

Munten Drie: Dit kan duiden op groei en vooruitgang op het gebied van financiën of werk. Het zou kunnen betekenen dat in de toekomst positieve ontwikkelingen op het gebied van carrière zullen plaatsvinden.

Staven Zes: Deze kaart kan symbool staan voor overwinning na een periode van strijd. Het zou kunnen suggereren dat de persoon succes zal hebben in zijn professionele inspanningen.

Op basis van de interpretaties van de kaarten zou ik kunnen concluderen dat de persoon waarschijnlijk nieuwe ideeën zal ontwikkelen, financiële groei zal ervaren en uiteindelijk succes zal behalen in zijn carrière.

Een goede Tarotkaartenlegger, kan de vrager leiden naar wat hij/zij wil en zo de indruk laten dat de toekomst wordt voorspeld. Iemand die geloofd is gevoeliger voor beïnvloedingen.

Waarzeggerij is als het goed wordt uitgevoerd, een psychologisch spel die de gelovige een richting kan laten uitgaan zodat de voorspelling klopt. Soms zijn de voorspellingen onduidelijk en dit is opzettelijk om de gelovige op een ander spoor te brengen als de voorspeller het zelf niet goed weet.

Is Tarot bedrog? Ik zou zeggen van niet als het puur is om mensen psychologisch te helpen, maar helaas wordt dit vaak misbruikt en kunnen de gelovige in waarzeggerij heel veel schade toebrengen.

Chris de professor

13 november 2023

Satire: De Kunst van Spot en Maatschappijkritiek

In een wereld waarin woorden en beelden vaak als wapens worden ingezet, komt satire naar voren als een krachtig hulpmiddel - een scherpzinnige vorm van humor die de absurditeiten van de samenleving aan de kaak stelt. Satire, een kunstvorm die teruggaat tot de oudheid, heeft de tand des tijds doorstaan en blijft relevant in het hedendaagse tijdperk van sociale media en politieke turbulentie.

De term "satire" vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord "satura", wat "mengeling" betekent. Het is inderdaad een mengeling van humor, ironie en kritiek, verpakt in verschillende vormen zoals literatuur, theater, film, cartoons en nu zelfs memes. Het doel is niet alleen om mensen te vermaken, maar ook om hen aan het denken te zetten en de status quo uit te dagen.

Een van de meest opvallende kenmerken van satire is het vermogen om maatschappelijke kwesties op een indirecte, vaak humoristische manier aan de kaak te stellen. Door middel van overdrijving, parodie en spot kunnen satirici de absurditeit van politieke beslissingen, culturele trends en menselijk gedrag belichten. Hierdoor wordt satire vaak gezien als een spiegel die de samenleving confronteert met haar eigen tekortkomingen.

Een van de meest iconische voorbeelden van satire in de moderne tijd is het werk van satiricus en schrijver Jonathan Swift. Zijn meesterwerk "Gulliver's Travels" uit de 18e eeuw gebruikt de reizen van Lemuel Gulliver als een platform om de politieke en sociale problemen van die tijd te bespotten. Swift's scherpe pen en humoristische stijl maakten van zijn werk een tijdloos voorbeeld van satire.

In de wereld van vandaag heeft satire nieuwe vormen aangenomen. Politieke cartoons, satirische tv-shows zoals "Saturday Night Live" en online memes zijn allemaal manieren waarop de moderne samenleving haar kritiek en humor uitdrukt. Door de snelheid van informatieverspreiding op platforms zoals Twitter en Instagram kan satire zich snel verspreiden en een breed publiek bereiken, waardoor het een krachtig instrument wordt om de publieke opinie te beïnvloeden.

Nog een voorbeeld dicht bij huis, een satirisch Vlaams blad, ‘t Scheldt brengt op sublieme wijze alle mistoestanden in de Belgische politiek aan het licht in de vorm van kunstig satire. Dit wordt hen niet in dank genomen, ze krijgen de éne rechtszaak na de andere aan hun been. Meestal zijn die rechtszaken eenzijdig opgelegd, zonder dat ze de mogelijkheid krijgen om hen ten gronde te verdedigen. Wat opvallend is, dat die rechtszaken door politiek getinte rechters gebeuren en die verdedigen natuurlijk hun eigen volk. Dus van partijdigheid i.p.v. onafhankelijk te oordelen zit er niet in.

Ondertussen groeit de belangstelling voor ‘tScheldt in positieve wijze, al hebben andere bladen hun met modder besmeurd, met leugens en halve waarheden. Sommige bladen proberen door dit te doen om mee te liften op het succes van ‘tScheldt, want hun lezers slonken zienderogend en die van ‘tScheldt blijft verder aangroeien. Zonder ‘tScheldt zaten er nog steeds sjoemelaars ongemerkt in de regering.

In een wereld waarin de grenzen tussen feit en fictie soms vervagen, speelt satire een belangrijke rol bij het stimuleren van kritisch denken en het bevorderen van maatschappelijke verandering. Het is een vorm van expressie die de kracht heeft om mensen te laten lachen, nadenken en, belangrijker nog, de wereld om hen heen in vraag te stellen. Satire blijft een kunstvorm die ons uitdaagt en inspireert om de complexiteit van het menselijk bestaan te begrijpen, en dat alles met een lach.

Satire heeft de unieke eigenschap om het onzichtbare zichtbaar te maken en het alledaagse in een nieuw licht te presenteren. Een van de redenen waarom satire zo effectief is, is omdat het de spanning tussen wat zou moeten zijn en wat werkelijk is benadrukt. Het biedt een kritische afstand van de realiteit en daagt ons uit om voorbij oppervlakkige waarnemingen te kijken.

Neem bijvoorbeeld ook de satirische televisieserie "The Colbert Report", waarin Stephen Colbert een fictief conservatief personage speelt. Door zijn karakter te overdrijven en conservatieve standpunten tot in het absurde door te voeren, onthult Colbert de absurditeit van sommige echte politieke opvattingen. Het publiek wordt uitgedaagd om na te denken over de werkelijke motieven achter politieke retoriek en om de dunne lijn tussen feit en fictie te erkennen.

Satire is niet alleen beperkt tot populaire cultuur; het heeft ook een rijke geschiedenis in de literatuur. George Orwell's "Animal Farm" is een briljant voorbeeld van politieke satire waarin boerderijdieren een allegorie vormen voor politieke figuren en systemen. Orwell gebruikt de eenvoudige setting van een boerderij om diepgaande vragen te stellen over macht, corruptie en de cyclus van revolutie.

In een tijd waarin media oververzadigd is en informatie overal toegankelijk is, dient satire als een manier om complexe problemen toegankelijk te maken voor een breed publiek. Door humor als vehikel te gebruiken, slaagt satire erin om zelfs de meest serieuze onderwerpen bespreekbaar te maken.

Het is echter belangrijk om te erkennen dat niet alle satire gelijk is. Satire vereist subtiliteit en nuance om effectief te zijn. Het kan een krachtig middel zijn om misstanden aan de kaak te stellen, maar het moet ook worden uitgeoefend met verantwoordelijkheid. In een tijd waarin de grenzen van acceptabel gedrag steeds verschuiven, is het van vitaal belang dat satirici zich bewust zijn van de impact van hun werk en de mogelijke gevolgen ervan.

In de kern is satire een uitdrukking van vrijheid van meningsuiting, een manier om de machtigen te bekritiseren en de zwakken een stem te geven. Het herinnert ons eraan dat lachen niet alleen een vorm van vermaak is, maar ook een krachtig middel om de wereld te begrijpen en te veranderen. In een tijd waarin de waarheid vaak vreemder is dan fictie, blijft satire een onmisbaar instrument voor het scherpen van ons begrip van de menselijke samenleving.

Wil je mee zijn en op satirische wijze de wantoestanden in ons landje kennen, neem een abonnement op ‘TSCHELDT, het zal je niet beklagen, maar kost je soms wel een propere onderbroek, want het lachen kan op je blaas werken 😂

👇 Klik hier 👇


Chris de Professor


22 oktober 2023

X - Experiment

Op X, het voormalige Twitter, heb ik een experiment gedaan in het mom van een bestaand psychologisch onderzoek. Dit onderzoek bestaat (nog) niet, maar de meeste tweeps, zoals de gebruikers genoemd worden, zijn goedgelovig.

Dit kwam tot stand nadat ik grondig de tweets had geanalyseerd. Mensen reageren snel op een onderwerp, zelfs al kennen ze er niets van. Als het onderwerp een bijlage bevat, zoals een verwijzing naar een artikel of een filmpje, wordt dit vaak niet bekeken. Door dit krijg je gekleurde antwoorden op het bericht, want velen reageren dan met niets ter zake antwoorden, omdat ze het complete verhaal niet kennen. Dat leidt soms tot hilarische toestanden, maar ook tot misverstanden die schadelijk kunnen zijn en het verhaal verkrachten.

Daarom heb ik een experiment verzonnen om reacties te kunnen verzamelen en aan te tonen hoe goedgelovig de mensen zijn en meelopen met de meute. Diegenen die meededen zijn allemaal fout. Er was geen goed antwoord. 

Mijn vraag was: Kies voor JA of NEE, zonder dat je de context krijgt.

Op 2 dagen tijd hebben 82 personen gekozen. Maar wat ze deden was fout. Er was geen context gegeven, dus wisten ze niet over wat het ging. Ze hebben lukraak meegedaan. Het goede zou geweest zijn voor ze het één of het ander aanklikte, dat ze eerst vragen zouden stellen, om toch een context te kunnen krijgen, niemand heeft dit gedaan.

Dit toont aan dat de mensen gewoon meelopen met de stroom zonder goed na te denken. Net als bij de verkiezingen, stemmen de mensen op een partij, waarvan ze niet weten of die partij goed of slecht is, ze gaan af op wat ze horen, maar niet op eigen onderzoek of ze een juiste keuze zouden maken. Het is al vaak gebleken, dat wat de partijen beloven, niet overeen komen met wat ze gaan doen. Een eigen onderzoek is aan te raden, zoals wat ze in het verleden al gedaan hebben.

De mensen moeten leren alles in vraag te stellen, wat een ander hen opdringt is niet altijd de juiste keuze. Denk zelfstandig, want stemmen op de verkeerde partijen kunnen gevolgen hebben voor je familie, vrienden of eigen toekomst.

Naar de verkiezingen toe, wordt naar elkaar met afval gegooid, ze vertellen je dat zij de enige juiste keuze zijn. Ze proberen zieltjes te winnen voor hun postjes en hun portefeuille, maar weinig in het belang van wat jij wilt dat die partijen voor jouw zullen betekenen.

Daarom, nooit goedgelovig zijn, doe je eigen onderzoek. Is er een partij waarvan je denkt dat zij het beste zijn op basis van wat je hoort, dan ben je verkeerd bezig.

Niet alleen in de politiek gebeurt dit te vaak, maar ook in het dagelijks leven. We worden overspoeld door reclame, alles rozengeur en maneschijn. Geloof ze niet, denk na en doe onderzoek voor je een product koopt. Dit vermijdt later frustraties en zorgen.

Zoals jullie weten zit ik in de elektronica en zal een voorbeeld aanhalen i.v.m. televisies. Tegenwoordig is alles wat de klok slaat, te maken met OLED schermen, prachtige kleuren, mooi contrast en zwart. Maar de negatieve zaken over OLED worden er niet bij vermeld. Zoals, grote kans op inbranden, hogere energiekosten, al zegt het label anders. Je mag die televisie niet van het netstroom halen, want de OLED moet automatisch om zoveel tijd ververst worden. Haal je het toch van het stroomnet, dan zal de OLED televisie sneller stuk gaan. Ook worden alsmaar grotere schermen aanbevolen en de mensen luisteren naar de verkopers. Ze zouden meer het bioscoopgevoel geven. Thuis is geen bioscoop, een te grote televisie geeft meer licht en kan in je woonkamer voor reflecties zorgen waarvan je op den duur met hoofdpijn zit. Alsook een veel hoger verbruik.

Ik kan nog zoveel vertellen, maar sommige klagen dat mijn blogs veel te lang zijn, dus stop ik hier.

De moraal van dit verhaal, wees geen meeloper, geloof niets wat een ander zegt, doe zelf onderzoek naar wat je geïnteresseerd bent. Neem nooit zomaar iets aan. Lees en bestudeer alles goed voor je ergens op antwoord, durf vragen te stellen, toon dat je geen schaap bent.

Chris de professor

08 oktober 2023

Wordt polyglot

Er bestaan veel translator pens, in het Nederlands, vertaalpennen. De goedkope hebben een beperkte woordenschat, zelfs als ze verbonden zijn met het internet durven ze fout vertalen. De duurdere werken betrouwbaarder en maken heel weinig fouten. Maar als je goed zoekt, vind je daar betaalbare versies in, zoals deze ik heb gekocht. Tot nu toe heb ik het nog op geen fout betrapt.

Maar ieder toestel wordt nagemaakt en er zit veel kaf tussen het koren. Aanbieders op bijvoorbeeld AliExpress, Amazon en eBay, profiteren daarvan en brengen ronduit onbruikbare toestellen op de markt. Je moet heel goed uitkijken, al is het niet zo simpel, ze lijken allemaal op elkaar. De reviews mag je ook niet altijd geloven, ik heb al fake vertaalpennen gezien, die duizenden positieve reviews hebben en een totale score van 4 op 5, maar als je het koopt, heb je iets dat je snel zal weggooien omdat ze slecht of niet werken. Bekijk goed de layout van mijn vertaalpen, deze is anders dan de rommel op de markt. De layout zijn smalle rechthoekige vakjes. Het enige wat beperkt is aan deze pen, de taalondersteuning zonder internet, maar met WiFi verbonden heb je oneindig veel talen ter je beschikking.
Hier een demo. Dit vanaf een zeer slecht Chinees lettertype en deze vertaalpen vertaald het best goed, alwaar een goedkope vertaalpen zal falen, en ook een spraakdemo, maar dat is minder geslaagd door mijn spraakgebrek, maar kan me verstaanbaar maken in een andere taal ;-) :-)


De basiseigenschappen zijn:

Ingebouwde microfoons en spraakherkenningstechnologie om gesproken taal om te zetten in tekst.

Spraakuitvoermogelijkheden, waardoor de pen de vertaalde tekst hardop kan voorlezen.

Tekst vertalen door met de pen over de zin te gaan.

Tekst vertalen door een foto van te nemen, zo kan je grotere brokken tekst vertalen.

Er zijn nog veel functies, die voor mij onbelangrijk zijn, zoals woordenboeken.

Ik merk ook dat sommige functies voor mij nog geheim zijn, want helaas zijn die in het Chinees, maar ik denk eerder dat het functies zijn die in Europa niet gebruikt worden en enkel voor de Chinese markt zijn.

Het is klein en gemakkelijk om mee te nemen.

De batterij gaat niet erg lang mee, dat is een negatieve punt. Maar is aanvaardbaar. Je kan de energiebesparing aanzetten, zodat het automatisch volledig uitschakelt als je het niet gebruikt.

Het gebruik is eenvoudig en dat is een pluspunt.

Je kan uiteraard ook je smartphone gebruiken voor vertalingen, maar ik heb daar geen goede ervaring mee. De meeste apps laten te veel steken vallen, maar er zijn wel dure tot zeer dure apps die hun werk behoorlijk kunnen doen, maar zo’n vertaalpen vind ik heel handig.

Voor wat kan je dit allemaal gebruiken?


Wanneer je in een land bent waarvan je de taal niet spreekt, kan een vertaalpen je helpen om met lokale mensen te communiceren. Bijvoorbeeld, je kunt de pen gebruiken om menu's in restaurants te vertalen, vragen te stellen aan mensen voor routebeschrijvingen, of basisgesprekken te voeren met lokale bewoners.

Als je zakelijke bijeenkomsten hebt met collega's of klanten die een andere moedertaal spreken, kan een vertaalpen handig zijn om de communicatie soepeler te laten verlopen. Je kunt snel gesprekken vertalen om beter te begrijpen wat er wordt besproken.

Taalstudenten kunnen een vertaalpen gebruiken om nieuwe woorden en zinnen te vertalen en de juiste uitspraak te leren. Ook kan het helpen bij het begrijpen van teksten in een vreemde taal.

Je kunt een vertaalpen gebruiken om geschreven tekst te vertalen, zoals brieven, menu's, of andere documenten waarvan je de inhoud wilt begrijpen.

In een noodsituatie in het buitenland kan een vertaalpen nuttig zijn om medische informatie te communiceren, zoals allergieën of medische geschiedenis, aan medisch personeel dat de taal niet spreekt.

Bij het verkennen van toeristische bezienswaardigheden kun je een vertaalpen gebruiken om informatieborden of audiogidsen te vertalen, waardoor je meer kunt leren over de plaatsen die je bezoekt.

Als je in een ander land bent en lokale kranten of tijdschriften wilt lezen, kan een vertaalpen je helpen om artikelen te begrijpen.

Het gebruik van een vertaalpen kan de communicatiebarrières overbruggen en je helpen effectiever te communiceren in een vreemde taal. Het is belangrijk op te merken dat de kwaliteit van vertalingen kan variëren, dus het is handig om de vertalingen te controleren, vooral in belangrijke of complexe situaties.

Chris de professor

23 september 2023

Een nachtelijk avontuur

Vannacht werd ik luidruchtig gewekt, een vrouw stond aan mij te schudden en riep, Chris, wakker worden. Ik keek op mijn projectie uurwerk op het plafond en zag dat het 2:15 was. Mijn tv lampje stond te branden en keek naar die vrouw. Ik zei tegen haar of ze gek was geworden om mij midden in de nacht wakker te maken. Ze antwoordde hierop dat ik lag te slapen met mijn voordeur wagenwijd open. Maar ik bekeek dan die vrouw goed, ik kende ze niet en vroeg wie ze was. 

Chris, zei ze, is het alweer van dat? Ik bekeek haar en wist niet wat ze bedoelde.  Chris, je moet je pillen nemen, het begint steeds erger te worden, je vergeetachtigheid. Ik pijnigde mijn hersenen om ze te kunnen herinneren, maar het kwam niet. Ik wist absoluut niet wie ze was, ik heb haar nog nooit eerder gezien.

Ze kwam naast mij op bed zitten en streelde over mijn haren en dan over mijn armen. Ik zag dat ze tranen in haar ogen had. Ik begon aan mezelf te twijfelen, was ik echt zo ziek dat mijn geheugen het liet afweten? Ik vroeg haar om mij te helpen herinneren.

Ze begon over het moment dat we elkaar hadden ontmoet. En hier begon ik te voelen dat haar verhaal niet klopte. We hadden elkaar zogezegd leren kennen in een cafeetje, een tweetal jaar terug, maar dat was onmogelijk, ik ging al jaren niet meer op café. Ik ben slecht ter been en kan me moeilijk verplaatsen, naar een café geraken, dat kon ik al lang niet meer en café's zijn al heel lang toch mijn ding niet meer. 

Dan begon ze over alle heerlijke momenten, ze sprak over de goede seks die we met elkaar hadden, en dit was ook iets dat niet kon kloppen, ik ben al een lange tijd niet meer in staat om seks te doen.

Maar dan vroeg ze of ik ons verlovingsfeest kon herinneren. Paniek brak bij me op, een verlovingsfeest? Dat kan niet, absoluut niet, want zelfs als mijn hersenen alles vergeet, zou dit nog onmogelijk zijn, want na 2 mislukte huwelijken heb ik gezworen om nooit meer aan iemand vast te maken. Dus die tijd van mijn huwelijken herinnerde ik me nog heel goed, dus er is niets mis met mijn hersenen.

Ik begon me kwaad te maken en vroeg haar om te stoppen met haar leugens. Ze wees me op het verslag van de dokter die het haar zou verteld hebben dat ik in deze fase van ontkenning zal komen, omdat de ziekte al heel ver gevorderd was.

Dan vroeg ik haar, als dit zo zit, waarom ze niet naast mij lag te slapen. Blijkbaar waren we overeen gekomen dat we een week voor het huwelijk apart gingen blijven.

HUWELIJK????????? Mijn hart sloeg op hol, welk HUWELIJK????? Neen, dat is totaal van de pot gerukt, ik wil nooit meer trouwen, NOOIT!!!

Ik bekeek haar ernstig en vroeg waarom ze me dit alles wou wijsmaken en waarom ze bij mij ongevraagd was binnen gekomen. Ik zei kordaat, zie dat ge wegkomt, of ik gooi je zelf buiten, ik ken je niet en mijn geheugen werkt perfect. Doe de deur achter je aan dicht en laat me verder slapen. Durf niet meer terug te komen of ik laat je manu militari eruit zetten!

Al huilend verliet ze mijn studio en ik hoorde dat ze mijn voordeur dichttrok. 

Nadenkend over deze mysterie viel ik terug in slaap en zag net nog dat mijn projectie uurwerk 2:57 aangaf.

Om 7:20 schrok ik wakker, strompelde naar de wc, de druk op mijn waterleiding was hoog en dacht ondertussen aan wat er vannacht had afgespeeld.

Ik zette de computer aan en verifieerde of dit echt een droom was, of had dit echt afgespeeld? Ben ik zo ziek dat ik zulke dingen kon vergeten, maar op de computer vond ik geen spoor terug, dus het was een super realistische bangelijke droom. Ik heb dikwijls wel vreemde echt lijkende dromen, maar 's morgens realiseerde ik me direct dat het een droom was, maar nu had ik toch echt mijn twijfels...

Dit zijn nachtelijke omstandigheden die ik zo weinig mogelijk nog wil meemaken, ik ben hierdoor mijn kluts kwijt en mijn dag zal wellicht niet goed verlopen, want ik blijf er aan denken. Wie was die vrouw???

 

 Chris de gekke professor

09 september 2023

psychologie & Psychiatrie


Terwijl ik aan het rommelen was tussen mijn papieren, vond ik nog iets terug van mijn studies in de psychologie van 1977 -1979. Ik vond het een goed onderwerp voor deze blog. Ik zal hier wat definities geven van wat ik geleerd heb en aangevuld met wat ik op het internet hierover vond. Psychologie interesseert me heel erg, Vergeleken met wat ik geleerd had toen, is er op die tussentijdse jaren veel veranderd. Psychologie evolueert constant, er worden steeds nieuwe zaken gevonden i.v.m. het menselijk brein. We zijn er nog niet om alles te doorgronden.

We leven in een ongezonde tijd met te veel tegenstrijdige berichten. Mensen worden onzekerder en beginnen hun gedrag te veranderen. Iedereen begint aan een zekere vorm van een stoornis te lijden. Daarom hieronder wat meer uitleg wat een gezonde psyche is en om veranderingen te leren herkennen, in je omgeving, alsook in je eigen persoon.

Een gezond psychologisch en psychiatrisch patroon verwijst naar een staat van mentaal welzijn en functioneren die binnen het normale bereik van menselijke ervaringen valt. Het wordt gekenmerkt door emotionele stabiliteit, effectieve copingstrategieën, een gebalanceerde perceptie van de realiteit en het vermogen om bevredigende relaties te onderhouden en levensdoelen na te streven. Hier zijn enkele belangrijke componenten van een gezond psychologisch en psychiatrisch patroon:

Personen met een gezond psychologisch patroon ervaren een scala aan emoties, maar kunnen deze effectief beheren. Ze worden niet overweldigd door negatieve emoties zoals angst, depressie of woede, en ze kunnen positieve emoties zoals vreugde en liefde ervaren.

Gezonde individuen hebben een goed begrip van hun eigen gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze kunnen reflecteren op hun ervaringen en hebben inzicht in hun eigen motivaties en waarden.

Ze hebben een accurate perceptie van de realiteit en zijn niet vatbaar voor waanideeën of hallucinaties. Ze kunnen onderscheid maken tussen hun gedachten, gevoelens en externe gebeurtenissen.

Gezonde individuen beschikken over aanpassingsvermogen om stress, tegenspoed en levensuitdagingen aan te pakken. Ze grijpen niet als eerste naar schadelijke gedragingen of middelenmisbruik als primaire copingmechanismen.

Ze kunnen positieve relaties met anderen aangaan en behouden. Ze zijn in staat tot empathie, communicatie en het oplossen van conflicten op een constructieve manier.

Een gezond psychologisch en psychiatrisch patroon stelt individuen in staat om effectief te functioneren in hun dagelijkse leven, inclusief het nakomen van werk-, familie- en sociale verantwoordelijkheden.

Ze tonen veerkracht in het licht van tegenslagen en kunnen zich herstellen van moeilijke situaties. Ze blijven niet vastzitten in een toestand van nood of hulpeloosheid.

Gezonde individuen hebben over het algemeen een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde. Ze bekritiseren zichzelf niet buitensporig en hebben geen onrealistische zelfevaluaties.

Ze handhaven een gebalanceerde en gezonde levensstijl, inclusief voldoende slaap, voeding, lichaamsbeweging en vrijetijdsactiviteiten die hun welzijn bevorderen.

Het herkennen van psychologische en psychiatrische stoornissen kan uitdagend zijn, omdat ze vaak complexe patronen van gedachten, emoties en gedrag omvatten. Er zijn echter enkele veelvoorkomende tekenen en symptomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een psychische stoornis. Het is belangrijk op te merken dat de aanwezigheid van deze tekenen niet noodzakelijk een diagnose bevestigt, maar ze kunnen indicatoren zijn dat professionele evaluatie en beoordeling gerechtvaardigd zijn. Hier zijn enkele manieren om psychologische en psychiatrische stoornissen te herkennen:

Houd rekening met significante veranderingen in het gedrag, de persoonlijkheid of het dagelijks functioneren van een persoon. Dit kan veranderingen in eet- of slaapgewoonten, terugtrekking uit sociale activiteiten of plotselinge stemmingswisselingen omvatten.

Het ervaren van langdurige en intense emoties zoals verdriet, angst, woede of prikkelbaarheid die aanzienlijk interfereren met het dagelijks leven kan wijzen op een stoornis.

Let op cognitieve veranderingen zoals verminderde concentratie, geheugenproblemen, verwardheid of verwarde gedachten, aangezien deze geassocieerd kunnen worden met verschillende stoornissen.

Sommige psychische stoornissen kunnen zich manifesteren met lichamelijke symptomen zoals onverklaarbare pijnen, hoofdpijn of veranderingen in eetlust.

Personen met psychiatrische stoornissen kunnen zich isoleren van vrienden en familie of problemen hebben met het onderhouden van relaties en sociale interacties.

Een toename van het gebruik of misbruik van stoffen (alcohol, drugs, voorgeschreven medicijnen) kan soms wijzen op een onderliggend psychisch gezondheidsprobleem.

Slapeloosheid, hypersomnie (overmatige slaap) of onregelmatige slaappatronen kunnen indicatief zijn voor bepaalde psychische stoornissen, waaronder depressie en angst.

Sommige psychische stoornissen kunnen leiden tot lichamelijke symptomen zonder duidelijke medische oorzaak, zoals maagpijn of pijn op de borst.

Een afname in school- of werkprestaties die niet aan externe factoren kan worden toegeschreven, kan een teken zijn van een psychisch gezondheidsprobleem.

Betrokkenheid bij risicovol gedrag, zelfbeschadiging of gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord moeten zeer serieus worden genomen en vereisen onmiddellijke professionele interventie.

Significante veranderingen in persoonlijkheidseigenschappen, zoals extreme paranoia, overmatige angst of loskoppeling van de realiteit, kunnen duiden op ernstige psychiatrische stoornissen.

Een familiegeschiedenis van psychische aandoeningen kan het risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis verhogen, dus het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de medische geschiedenis van de familie.

De duur en ernst van de symptomen zijn van belang. Als symptomen langdurig aanhouden en interfereren met het dagelijks leven, is het waarschijnlijker dat er sprake is van een psychische aandoening.

Als u zelf of iemand die u kent deze tekenen en symptomen ervaart, is het cruciaal om professionele hulp te zoeken. Geestelijke gezondheidsprofessionals, zoals psychologen, psychiaters en therapeuten, kunnen beoordelingen uitvoeren, indien nodig een diagnose stellen en geschikte behandelingsopties aanbevelen, zoals therapie, medicatie, levensstijlveranderingen of een combinatie hiervan.

Het is essentieel om te erkennen dat geestelijke gezondheid zich op een continuüm bevindt en dat wat als gezond wordt beschouwd, kan variëren van persoon tot persoon en van cultuur tot cultuur. Bovendien kunnen psychologische en psychiatrische patronen in de loop van de tijd veranderen als reactie op levensomstandigheden en ervaringen. Het zoeken van begeleiding van een professionele hulpverlener kan individuen helpen hun geestelijk welzijn te begrijpen en te verbeteren als ze worstelen met een van deze gebieden.

Zelfs individuen met een gezond psychologisch patroon kunnen uitdagingen tegenkomen of tijdelijke stress ervaren. Belangrijk is dat ze bereid zijn professionele hulp te zoeken wanneer dat nodig is en niet aarzelen om ondersteuning te vragen.

Copingstrategieën

Alles wat we met ons verstand of met de emotie doen om met een probleem of stress om te gaan, of wat we doen om die problemen te willen omzeilen, heet een copingstrategie of coping mechanisme.

Chris de professor 

 

05 september 2023

Vrouwen & Relaties

Na 2 mislukte huwelijken en tientallen mislukte relaties voor het jaar 2000, had ik er even genoeg van en wou mij distantiëren van het vrouwelijk schoon. Maar een mens is niet gemaakt om alleen te blijven, zodoende had ik mijn zoektocht herstart, maar ik had de regels veranderd, ik zocht niet meer, maar ik strooide kattebelletjes in het rond om gevonden te worden. Op die manier dacht ik de perfecte levenspartner te vinden.

Helaas, de vrouwen die op mijn kattebelletjes afkwamen waren niet de geschikte kandidaten. De meeste van die vrouwen die op mijn profielen langskwamen, waren profiteurs en bazige vrouwen. Ik dacht dat ik het verkeerd aangepakt had, door me uit te geven als een nieuwe man. Dan deed ik me wat voor als een stoute man, maar viel snel door de mand omdat ik hiervoor niet geschikt was.

Tussen het jaar 2000 en nu ben ik tientallen relaties begonnen, en even dacht ik de perfecte vrouw aan de haak te hebben geslagen, die vrouw paste zeer goed bij mij. Met haar wou ik mijn leven slijten. Ze was jong, zeer intelligent en best goed in het huishouden ondanks dat ze een visuele beperking had. We hadden het fijn met elkaar. De spelbreker was haar verleden, ze droeg een zeer grote last mee. Door haar naïviteit had ze een zeer grote schuldenberg opgebouwd. Ze was officieel bij me ingeschreven en de deurwaarders kwamen bij mij aankloppen. Door die omstandigheden zijn we uit elkaar gegaan.

Ik had een andere vrouw leren kennen die uit een slecht huwelijk kwam. Ze was goedhartig en best wel lief, maar soms kwam het venijn naar boven. Ze liet haar te veel beïnvloeden door haar omgeving en we maakten veel ruzie. Ongeveer 20 jaar heb ik het bij haar volgehouden, het was een knipperlicht relatie. Iedere keer na een breuk kwam ze terug en ze beloofde me beterschap. Ik hield veel van haar en gaf haar alle kansen.

Tussendoor had ik nog tientallen andere vrouwen leren kennen, maar ik ondervond iedere keer als de relatie nauwer werd, dat die vrouwen begonnen misbruik te maken van mijn goedheid. Ze werden baziger en begonnen steeds meer eisen te stellen.

Als mindervalide, ben slecht ter been, leef met ongeneeslijke pijnen die niet meer zullen verdwijnen en heb hiermee leren leven. Het is niet altijd gemakkelijk, maar door mijn elektronica hobby kan ik mijn pijnen kanaliseren. Ik kan nooit iets lang volhouden en moet veel rusten om het leven draaglijk te houden. Ik heb ondervonden dat vrouwen in het begin daar geen bezwaar voor hebben, maar na een tijdje wordt dit ook een last voor hen en ze beginnen hierover moeilijk te doen.

Nu pas begon ik opnieuw een relatie op te bouwen, ze leek anders dan andere vrouwen. Ze was hoog geleerd met diverse universiteits-diploma’s op zak. Op het technisch vlak waren we elkaars gelijken. We konden uren aan een stuk praten over techniek en wetenschap en vulden elkaar goed aan. Als we elkaar niet zagen, dan zaten we lang aan de telefoon. Tot op het moment dat ze me vraag stelde, die ik niet gepast vond, omdat we elkaar nog niet lang kenden. Via een omweg deed ze een huwelijksaanzoek. Toen ik haar om verduidelijking vroeg, probeerde ze dit ongedaan te maken met een smoes.

Toen ze daarna langs kwam, werd er over deze feit niets gerept en we praatten verder zoals we het voorheen deden. Ik merkt wel een verandering in haar gedrag. Dag nadien had ik weer een tijd met haar aan de telefoon gehangen en ze begon over samenwonen. Ze woont in een heel groot huis dat haar eigendom is en er was ruimte genoeg om voor mij een grote hobby kamer te voorzien. Ze had al goed over haar argumenten nagedacht om me te proberen te overtuigen, maar ik wees het af.

Haar argumenten zijn wel goed, ze wees me op het feit dat het steeds slechter zal gaan met mij en meer hulp nodig zal hebben. Ze zei dat ik geen man meer ben om alleen te wonen. Al goed en wel, maar zij zelf is geen prinses in het huishouden. Ze kan niet koken, ze besteld alle dagen haar eten bij een traiteur, het poetsen laat ze over aan 2 poetsvrouwen die ze vast in dienst heeft. Hoe zal zij dan voor mij kunnen zorgen als het minder zal gaan? Ze kan nog niet voor haarzelf zorgen. Mocht ik bij haar intrekken, zou voor mij niet veel veranderen, er zal daar dan ook een verzorgende moeten langskomen, zoals het nu al het geval is.

Na er goed hebben over nagedacht, heb ik het met haar gebroken, het wordt niets tussen ons. Lief en leed delen, samen met elkaar zal nooit lukken, want ze huurt wel personeel in om dit te doen. Wat ben ik daarmee. Ik wil liefde tussen man en vrouw, niet met hulp van derden. Ze is op haar 43ste nog steeds maagd, ze heeft enkel tijdens haar tienerjaren een jongen gehad, maar dat was op een flater afgelopen en ze legde zich volledig op haar studies toe. Die vrouw heeft geen levenservaring en ik heb er te veel.

Gelukkig heb ik nog enkele vriendinnen die me komen helpen als het nodig is. Ze stellen geen vragen, ze dringen niet aan. Ze helpen me omdat ze een groot hart hebben voor hun medemens. Maar van mij hebben ze ook niet te klagen en doe iets terug. Voor niets gaat de zon op, maar profiteren van hun goedheid zal ik nooit doen. Ik vind altijd wel iets waar ik hen kan mee plezieren, en ze zijn daar gelukkig mee.

Of ik nog de ware zal vinden, weet ik niet. Er zijn zeer veel hindernissen bij mij. Ik ben lief in de omgang, maar als partner ben ik niet van de gemakkelijkste, misschien door mijn levenservaring en de vele mislukkingen in mijn leven. Vrouwen beloven me veel, soms voel ik echt de liefde, maar helaas, na een tijdje willen ze me veranderen, doch mijn geschiedenis heeft me rotsvast gemaakt. Ik zal misschien wat bijgeschaafd kunnen worden, maar compleet omgooien, neen dat zit er niet in.

Voor de seks heb ik geen vrouw nodig, wat in mijn broek zit is al vele jaren overleden en door de pijnen kan ik er toch geen plezier aan beleven. Zachtjes knuffelen, daar kan ik nog van genieten. Ik speel nog wel graag speciale spelletjes, doch niet elke vrouw doet mijn spelletjes graag. Meer zeg ik daar niet over, want sommige mensen zijn te bekrompen en kleven direct een etiket op het hoofd.

Mocht je denken dat je in mij iets ziet, je bent niet veeleisend en zoekt naar een trouwe partner? Laat iets horen van jou en we zien wel verder. Als ik je binnen een paar weken niet buitengooi, dan zit je op goede weg ;-)

Er zijn 2 heel belangrijke zaken om contact met mij te hebben, je woont in Gent en je hebt uitermate veel gevoel voor humor. Het is niet dat ik ziek ben, dat er niet gelachen mag worden :-)

Voor contact, zoek me op op X-Twitter https://twitter.com/chrisnovitsj of op Telegram https://t.me/Chrissewies en we zien dan wel verder.


 

Chris de professor


28 augustus 2023

20 Citaten over het leven

Ik kreeg een Engels boek onder handen met bekende citaten en heb de beste 20 citaten over het leven eruit gefilterd en vertaald naar het Nederlands. Het zijn citaten die je kunnen helpen om het leven mooier te zien, want tegenwoordig zijn de mensen niet meer tevreden met hun leven. Velen lopen somber, depressief en doelloos rond.

Hopelijk draag ik voor jou met deze verzameling bij, tot een betere gedachtegoed over het leven.Er staat ook een citaat van mezelf tussen, vind je het?😜


 1. "Life is what happens when you're busy making other plans." - John Lennon (1980)

  “Het leven is wat er gebeurt als je druk bezig bent met andere plannen maken.”

 2. "In the end, it's not the years in your life that count; it's the life in your years." - Abraham Lincoln

  “Uiteindelijk tellen niet de jaren in je leven, maar het leven in je jaren.”

 3. "Life is really simple, but we insist on making it complicated." - Confucius

  “Het leven is eigenlijk heel eenvoudig, maar we blijven erop staan om het ingewikkeld te maken.”

 4. "Life is either a daring adventure or nothing at all." - Helen Keller (1940)

  “Het leven is ofwel een gedurfde avontuur of helemaal niets.”

 5. "Life is a dream, and we are the imagination of ourselves." - Bill Hicks

  “Het leven is een droom, en wij zijn de verbeelding van onszelf.”

 6. "Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it." - Charles R. Swindoll

  “Het leven is 10% wat ons overkomt en 90% hoe we erop reageren.”

 7. "Life is short, and it's up to you to make it sweet." - Sarah Louise Delany (1993)

  “Het leven is kort, en het is aan jou om het zoet te maken.”

 8. "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." - Albert Einstein

  “Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven, moet je blijven bewegen.”

 9. "Life is what you make it." - Eleanor Roosevelt

  “Het leven is zoals jij het maakt.”

 10. "Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them; that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like." - Lao Tzu

  “Het leven is een reeks natuurlijke en spontane veranderingen. Verzet je er niet tegen; dat creëert alleen maar verdriet. Laat de realiteit de realiteit zijn. Laat dingen natuurlijk voortvloeien op welke manier ze maar willen.”

 11. "Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this." - Celine Dion

  "Het leven legt je dingen op waar je geen controle over hebt, maar je hebt nog steeds de keuze hoe je dit gaat doormaken."

 12. "Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” - Soren Kierkegaard

  “Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een realiteit die ervaren moet worden.”

 13. "Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations." - Oliver Goldsmith

  “Het leven is een reis die moet worden afgelegd, ongeacht hoe slecht de wegen en accommodaties zijn.”

 14. Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.” – Sholom Aleichem

  “Het leven is een droom voor de wijzen, een spel voor de dwazen, een komedie voor de rijken, een tragedie voor de armen.”

 15. "Life is a long lesson in humility." - James M. Barrie

  “Het leven is een lange les in nederigheid.”

 16. "Life is an accumulation of mistakes, which we can learn from in order not to make the same mistakes again. Without making mistakes, you don't live." - Chris de professor

  “Leven is een opstapeling van fouten, waar we uit kunnen leren om niet opnieuw dezelfde fouten te kunnen maken. Zonder fouten maken, leef je niet.”

 17. Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late.” - Benjamin Franklin

  "De tragedie van het leven is dat we te vroeg oud en te laat wijs worden."

 18. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood." - Helen Keller

  Het leven is een opeenvolging van lessen die geleefd moeten worden om begrepen te worden.”

 19. "Life is like a mirror, we get the best results when we smile at it." - Kim Kardashian

  “Het leven is als een spiegel, we krijgen de beste resultaten wanneer we ernaar glimlachen.”

 20. "Life is beautiful, and there's so much to smile about." - Marilyn Monroe

  “Het leven is prachtig, en er is zoveel om over te glimlachen.”  Chris de professor


23 augustus 2023

Mijn leven als elektronicus

De laatste tijd krijg ik veel geleerd volk over de vloer met technische problemen. In vele gevallen kan ik ze helpen die problemen op te lossen. Maar waarom komen ze bij mij, ik heb mijn studies niet afgemaakt en heb geen einddiploma behaald.

Maar omdat ik geen einddiploma heb, wil niet zeggen dat ik gestopt ben met studeren, ik doe dit nog elke dag, uren aan een stuk. Alles wat elektronica aangaat boeit me en wil er alles over weten. Ik doe heel veel experimenten om de theorie in praktijk te zetten en heb het één en het ander ontwikkeld.

Gisteren vroeg ik aan een oude professor, die met een heel speciaal probleem bij mij is gekomen, terwijl hij samenwerkt in een labo met de beste ingenieurs, waarom hij mijn advies nodig heeft.

Volgens hem heb ik een heel speciale gave om ingewikkelde zaken te herleiden naar eenvoudigere oplossingen. De manier hoe ik naar elektronische schema’s kijk is anders, dan iemand die naar te technische aspecten bekijkt. Als ik een schema onder ogen krijg waar er een probleem op zit, dan maak ik in gedachten specifieke blokken en geef het een andere volgorde. Voor mij wordt de meeste ingewikkelde schema’s veel eenvoudiger om te begrijpen en zal veel sneller de fouten ontdekken.

Op die manier werk ik ook aan elektronische apparaten die ik niet ken, ik visualiseer en sorteer in gedachten. Middels metingen maak ik in gedachten een compleet schema en zo gaat het sneller om een probleem te vinden. Om eerlijk te zijn, dat lukt niet altijd meer omdat elektronische toestellen steeds met meer complexe chips beginnen te werken waarvoor geen datasheets te vinden zijn. Zonder de juiste datasheets is het veel moeilijker geworden om een fout op te zoeken. Als er een schema voorhanden is, dan gaat dit nog wel.

Tijdens mijn studies heb ik me het meest toegelegd op meettechnieken, want meten is weten. Deze technieken blijf ik onderhouden, want zonder goede meetapparatuur geraak je nu niet ver meer. Ik weet de tijd nog op 14 jarige leeftijd, dat ik begonnen was met herstellingen van televisies en audio apparatuur. Toen was een analoge voltmeter voldoende om vrijwel alle fouten te kunnen vinden, daarna was er een simpele oscilloscoop bijgekomen. Maar de laatste jaren heb ik me moeten investeren in complexe meetapparatuur, met een multimeter alleen ben je niet veel meer.

Door de jaren heen heb ik mijn eigen technieken ontwikkeld voor foutopsporingen. De technieken die ik aanleerde op scholen vond ik te omslachtig en niet altijd accuraat. Ik was voor vereenvoudiging, een complexe situatie omzetten in een begrijpbare concept. Ik heb mijn technieken aan diverse studenten aangeleerd, en ze zijn me allemaal dankbaar. Die studenten zijn al allemaal ver geraakt.

Wat ook belangrijk is, zijn de soldeer skills. Goed kunnen solderen en leren werken met diverse soldeertoestellen is een extreme vereiste. Weten hoe je componenten los te solderen van de pcb, welke solduur je moet gebruiken, de juiste temperaturen, de soorten flux, enz. Er komt heel veel bij kijken om goed werk te kunnen leveren. Ik heb meerdere soldeerapparaten, elk voor zijn doel. Veel oefenen is belangrijk. Je moet alles goed onder controle houden voor degelijk en proper werk. Een slechte solduur kan de bron worden voor ernstige en onherstelbare defecten.

Op mijn leeftijd, en ook doordat ik onder zware medicatie zit tegen de pijn, zijn mijn skills minder geworden. Ik zal nooit aan iets beginnen als ik me niet volledig ontspannen voel, solderen aan moderne apparaten is een secuur werkje geworden en ik wil geen fouten maken. Maar toch blijf ik de technieken onderhouden en heb veel pcb’s liggen waar ik af en toe mijn soldeer skills op probeer. Als ik zie dat het op dat moment niet gaat stop ik, en ga rusten om daarna opnieuw te proberen.

Tot slotte geef ik mee, nooit opgeven, blijf studeren en leer met de diverse meettoestellen omgaan, onderhoud je soldeertechnieken en dan kom je ver en hebt een succesrijk bestaan. Leer uit je fouten, maak notities van wat er fout is gegaan, bestudeer ze en zorg dat je dezelfde fouten nooit meer maakt.

Chris de professorGalvo Fiber Laser

Mijn beste investering ooit, een GALVO FIBER LASER. Voor ik enkele van mijn beginnende experimentjes met deze machine zal tonen, eerst een w...