23 september 2023

Een nachtelijk avontuur

Vannacht werd ik luidruchtig gewekt, een vrouw stond aan mij te schudden en riep, Chris, wakker worden. Ik keek op mijn projectie uurwerk op het plafond en zag dat het 2:15 was. Mijn tv lampje stond te branden en keek naar die vrouw. Ik zei tegen haar of ze gek was geworden om mij midden in de nacht wakker te maken. Ze antwoordde hierop dat ik lag te slapen met mijn voordeur wagenwijd open. Maar ik bekeek dan die vrouw goed, ik kende ze niet en vroeg wie ze was. 

Chris, zei ze, is het alweer van dat? Ik bekeek haar en wist niet wat ze bedoelde.  Chris, je moet je pillen nemen, het begint steeds erger te worden, je vergeetachtigheid. Ik pijnigde mijn hersenen om ze te kunnen herinneren, maar het kwam niet. Ik wist absoluut niet wie ze was, ik heb haar nog nooit eerder gezien.

Ze kwam naast mij op bed zitten en streelde over mijn haren en dan over mijn armen. Ik zag dat ze tranen in haar ogen had. Ik begon aan mezelf te twijfelen, was ik echt zo ziek dat mijn geheugen het liet afweten? Ik vroeg haar om mij te helpen herinneren.

Ze begon over het moment dat we elkaar hadden ontmoet. En hier begon ik te voelen dat haar verhaal niet klopte. We hadden elkaar zogezegd leren kennen in een cafeetje, een tweetal jaar terug, maar dat was onmogelijk, ik ging al jaren niet meer op café. Ik ben slecht ter been en kan me moeilijk verplaatsen, naar een café geraken, dat kon ik al lang niet meer en café's zijn al heel lang toch mijn ding niet meer. 

Dan begon ze over alle heerlijke momenten, ze sprak over de goede seks die we met elkaar hadden, en dit was ook iets dat niet kon kloppen, ik ben al een lange tijd niet meer in staat om seks te doen.

Maar dan vroeg ze of ik ons verlovingsfeest kon herinneren. Paniek brak bij me op, een verlovingsfeest? Dat kan niet, absoluut niet, want zelfs als mijn hersenen alles vergeet, zou dit nog onmogelijk zijn, want na 2 mislukte huwelijken heb ik gezworen om nooit meer aan iemand vast te maken. Dus die tijd van mijn huwelijken herinnerde ik me nog heel goed, dus er is niets mis met mijn hersenen.

Ik begon me kwaad te maken en vroeg haar om te stoppen met haar leugens. Ze wees me op het verslag van de dokter die het haar zou verteld hebben dat ik in deze fase van ontkenning zal komen, omdat de ziekte al heel ver gevorderd was.

Dan vroeg ik haar, als dit zo zit, waarom ze niet naast mij lag te slapen. Blijkbaar waren we overeen gekomen dat we een week voor het huwelijk apart gingen blijven.

HUWELIJK????????? Mijn hart sloeg op hol, welk HUWELIJK????? Neen, dat is totaal van de pot gerukt, ik wil nooit meer trouwen, NOOIT!!!

Ik bekeek haar ernstig en vroeg waarom ze me dit alles wou wijsmaken en waarom ze bij mij ongevraagd was binnen gekomen. Ik zei kordaat, zie dat ge wegkomt, of ik gooi je zelf buiten, ik ken je niet en mijn geheugen werkt perfect. Doe de deur achter je aan dicht en laat me verder slapen. Durf niet meer terug te komen of ik laat je manu militari eruit zetten!

Al huilend verliet ze mijn studio en ik hoorde dat ze mijn voordeur dichttrok. 

Nadenkend over deze mysterie viel ik terug in slaap en zag net nog dat mijn projectie uurwerk 2:57 aangaf.

Om 7:20 schrok ik wakker, strompelde naar de wc, de druk op mijn waterleiding was hoog en dacht ondertussen aan wat er vannacht had afgespeeld.

Ik zette de computer aan en verifieerde of dit echt een droom was, of had dit echt afgespeeld? Ben ik zo ziek dat ik zulke dingen kon vergeten, maar op de computer vond ik geen spoor terug, dus het was een super realistische bangelijke droom. Ik heb dikwijls wel vreemde echt lijkende dromen, maar 's morgens realiseerde ik me direct dat het een droom was, maar nu had ik toch echt mijn twijfels...

Dit zijn nachtelijke omstandigheden die ik zo weinig mogelijk nog wil meemaken, ik ben hierdoor mijn kluts kwijt en mijn dag zal wellicht niet goed verlopen, want ik blijf er aan denken. Wie was die vrouw???

 

 Chris de gekke professor

09 september 2023

psychologie & Psychiatrie


Terwijl ik aan het rommelen was tussen mijn papieren, vond ik nog iets terug van mijn studies in de psychologie van 1977 -1979. Ik vond het een goed onderwerp voor deze blog. Ik zal hier wat definities geven van wat ik geleerd heb en aangevuld met wat ik op het internet hierover vond. Psychologie interesseert me heel erg, Vergeleken met wat ik geleerd had toen, is er op die tussentijdse jaren veel veranderd. Psychologie evolueert constant, er worden steeds nieuwe zaken gevonden i.v.m. het menselijk brein. We zijn er nog niet om alles te doorgronden.

We leven in een ongezonde tijd met te veel tegenstrijdige berichten. Mensen worden onzekerder en beginnen hun gedrag te veranderen. Iedereen begint aan een zekere vorm van een stoornis te lijden. Daarom hieronder wat meer uitleg wat een gezonde psyche is en om veranderingen te leren herkennen, in je omgeving, alsook in je eigen persoon.

Een gezond psychologisch en psychiatrisch patroon verwijst naar een staat van mentaal welzijn en functioneren die binnen het normale bereik van menselijke ervaringen valt. Het wordt gekenmerkt door emotionele stabiliteit, effectieve copingstrategieën, een gebalanceerde perceptie van de realiteit en het vermogen om bevredigende relaties te onderhouden en levensdoelen na te streven. Hier zijn enkele belangrijke componenten van een gezond psychologisch en psychiatrisch patroon:

Personen met een gezond psychologisch patroon ervaren een scala aan emoties, maar kunnen deze effectief beheren. Ze worden niet overweldigd door negatieve emoties zoals angst, depressie of woede, en ze kunnen positieve emoties zoals vreugde en liefde ervaren.

Gezonde individuen hebben een goed begrip van hun eigen gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze kunnen reflecteren op hun ervaringen en hebben inzicht in hun eigen motivaties en waarden.

Ze hebben een accurate perceptie van de realiteit en zijn niet vatbaar voor waanideeën of hallucinaties. Ze kunnen onderscheid maken tussen hun gedachten, gevoelens en externe gebeurtenissen.

Gezonde individuen beschikken over aanpassingsvermogen om stress, tegenspoed en levensuitdagingen aan te pakken. Ze grijpen niet als eerste naar schadelijke gedragingen of middelenmisbruik als primaire copingmechanismen.

Ze kunnen positieve relaties met anderen aangaan en behouden. Ze zijn in staat tot empathie, communicatie en het oplossen van conflicten op een constructieve manier.

Een gezond psychologisch en psychiatrisch patroon stelt individuen in staat om effectief te functioneren in hun dagelijkse leven, inclusief het nakomen van werk-, familie- en sociale verantwoordelijkheden.

Ze tonen veerkracht in het licht van tegenslagen en kunnen zich herstellen van moeilijke situaties. Ze blijven niet vastzitten in een toestand van nood of hulpeloosheid.

Gezonde individuen hebben over het algemeen een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde. Ze bekritiseren zichzelf niet buitensporig en hebben geen onrealistische zelfevaluaties.

Ze handhaven een gebalanceerde en gezonde levensstijl, inclusief voldoende slaap, voeding, lichaamsbeweging en vrijetijdsactiviteiten die hun welzijn bevorderen.

Het herkennen van psychologische en psychiatrische stoornissen kan uitdagend zijn, omdat ze vaak complexe patronen van gedachten, emoties en gedrag omvatten. Er zijn echter enkele veelvoorkomende tekenen en symptomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een psychische stoornis. Het is belangrijk op te merken dat de aanwezigheid van deze tekenen niet noodzakelijk een diagnose bevestigt, maar ze kunnen indicatoren zijn dat professionele evaluatie en beoordeling gerechtvaardigd zijn. Hier zijn enkele manieren om psychologische en psychiatrische stoornissen te herkennen:

Houd rekening met significante veranderingen in het gedrag, de persoonlijkheid of het dagelijks functioneren van een persoon. Dit kan veranderingen in eet- of slaapgewoonten, terugtrekking uit sociale activiteiten of plotselinge stemmingswisselingen omvatten.

Het ervaren van langdurige en intense emoties zoals verdriet, angst, woede of prikkelbaarheid die aanzienlijk interfereren met het dagelijks leven kan wijzen op een stoornis.

Let op cognitieve veranderingen zoals verminderde concentratie, geheugenproblemen, verwardheid of verwarde gedachten, aangezien deze geassocieerd kunnen worden met verschillende stoornissen.

Sommige psychische stoornissen kunnen zich manifesteren met lichamelijke symptomen zoals onverklaarbare pijnen, hoofdpijn of veranderingen in eetlust.

Personen met psychiatrische stoornissen kunnen zich isoleren van vrienden en familie of problemen hebben met het onderhouden van relaties en sociale interacties.

Een toename van het gebruik of misbruik van stoffen (alcohol, drugs, voorgeschreven medicijnen) kan soms wijzen op een onderliggend psychisch gezondheidsprobleem.

Slapeloosheid, hypersomnie (overmatige slaap) of onregelmatige slaappatronen kunnen indicatief zijn voor bepaalde psychische stoornissen, waaronder depressie en angst.

Sommige psychische stoornissen kunnen leiden tot lichamelijke symptomen zonder duidelijke medische oorzaak, zoals maagpijn of pijn op de borst.

Een afname in school- of werkprestaties die niet aan externe factoren kan worden toegeschreven, kan een teken zijn van een psychisch gezondheidsprobleem.

Betrokkenheid bij risicovol gedrag, zelfbeschadiging of gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord moeten zeer serieus worden genomen en vereisen onmiddellijke professionele interventie.

Significante veranderingen in persoonlijkheidseigenschappen, zoals extreme paranoia, overmatige angst of loskoppeling van de realiteit, kunnen duiden op ernstige psychiatrische stoornissen.

Een familiegeschiedenis van psychische aandoeningen kan het risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis verhogen, dus het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de medische geschiedenis van de familie.

De duur en ernst van de symptomen zijn van belang. Als symptomen langdurig aanhouden en interfereren met het dagelijks leven, is het waarschijnlijker dat er sprake is van een psychische aandoening.

Als u zelf of iemand die u kent deze tekenen en symptomen ervaart, is het cruciaal om professionele hulp te zoeken. Geestelijke gezondheidsprofessionals, zoals psychologen, psychiaters en therapeuten, kunnen beoordelingen uitvoeren, indien nodig een diagnose stellen en geschikte behandelingsopties aanbevelen, zoals therapie, medicatie, levensstijlveranderingen of een combinatie hiervan.

Het is essentieel om te erkennen dat geestelijke gezondheid zich op een continuüm bevindt en dat wat als gezond wordt beschouwd, kan variëren van persoon tot persoon en van cultuur tot cultuur. Bovendien kunnen psychologische en psychiatrische patronen in de loop van de tijd veranderen als reactie op levensomstandigheden en ervaringen. Het zoeken van begeleiding van een professionele hulpverlener kan individuen helpen hun geestelijk welzijn te begrijpen en te verbeteren als ze worstelen met een van deze gebieden.

Zelfs individuen met een gezond psychologisch patroon kunnen uitdagingen tegenkomen of tijdelijke stress ervaren. Belangrijk is dat ze bereid zijn professionele hulp te zoeken wanneer dat nodig is en niet aarzelen om ondersteuning te vragen.

Copingstrategieën

Alles wat we met ons verstand of met de emotie doen om met een probleem of stress om te gaan, of wat we doen om die problemen te willen omzeilen, heet een copingstrategie of coping mechanisme.

Chris de professor 

 

05 september 2023

Vrouwen & Relaties

Na 2 mislukte huwelijken en tientallen mislukte relaties voor het jaar 2000, had ik er even genoeg van en wou mij distantiëren van het vrouwelijk schoon. Maar een mens is niet gemaakt om alleen te blijven, zodoende had ik mijn zoektocht herstart, maar ik had de regels veranderd, ik zocht niet meer, maar ik strooide kattebelletjes in het rond om gevonden te worden. Op die manier dacht ik de perfecte levenspartner te vinden.

Helaas, de vrouwen die op mijn kattebelletjes afkwamen waren niet de geschikte kandidaten. De meeste van die vrouwen die op mijn profielen langskwamen, waren profiteurs en bazige vrouwen. Ik dacht dat ik het verkeerd aangepakt had, door me uit te geven als een nieuwe man. Dan deed ik me wat voor als een stoute man, maar viel snel door de mand omdat ik hiervoor niet geschikt was.

Tussen het jaar 2000 en nu ben ik tientallen relaties begonnen, en even dacht ik de perfecte vrouw aan de haak te hebben geslagen, die vrouw paste zeer goed bij mij. Met haar wou ik mijn leven slijten. Ze was jong, zeer intelligent en best goed in het huishouden ondanks dat ze een visuele beperking had. We hadden het fijn met elkaar. De spelbreker was haar verleden, ze droeg een zeer grote last mee. Door haar naïviteit had ze een zeer grote schuldenberg opgebouwd. Ze was officieel bij me ingeschreven en de deurwaarders kwamen bij mij aankloppen. Door die omstandigheden zijn we uit elkaar gegaan.

Ik had een andere vrouw leren kennen die uit een slecht huwelijk kwam. Ze was goedhartig en best wel lief, maar soms kwam het venijn naar boven. Ze liet haar te veel beïnvloeden door haar omgeving en we maakten veel ruzie. Ongeveer 20 jaar heb ik het bij haar volgehouden, het was een knipperlicht relatie. Iedere keer na een breuk kwam ze terug en ze beloofde me beterschap. Ik hield veel van haar en gaf haar alle kansen.

Tussendoor had ik nog tientallen andere vrouwen leren kennen, maar ik ondervond iedere keer als de relatie nauwer werd, dat die vrouwen begonnen misbruik te maken van mijn goedheid. Ze werden baziger en begonnen steeds meer eisen te stellen.

Als mindervalide, ben slecht ter been, leef met ongeneeslijke pijnen die niet meer zullen verdwijnen en heb hiermee leren leven. Het is niet altijd gemakkelijk, maar door mijn elektronica hobby kan ik mijn pijnen kanaliseren. Ik kan nooit iets lang volhouden en moet veel rusten om het leven draaglijk te houden. Ik heb ondervonden dat vrouwen in het begin daar geen bezwaar voor hebben, maar na een tijdje wordt dit ook een last voor hen en ze beginnen hierover moeilijk te doen.

Nu pas begon ik opnieuw een relatie op te bouwen, ze leek anders dan andere vrouwen. Ze was hoog geleerd met diverse universiteits-diploma’s op zak. Op het technisch vlak waren we elkaars gelijken. We konden uren aan een stuk praten over techniek en wetenschap en vulden elkaar goed aan. Als we elkaar niet zagen, dan zaten we lang aan de telefoon. Tot op het moment dat ze me vraag stelde, die ik niet gepast vond, omdat we elkaar nog niet lang kenden. Via een omweg deed ze een huwelijksaanzoek. Toen ik haar om verduidelijking vroeg, probeerde ze dit ongedaan te maken met een smoes.

Toen ze daarna langs kwam, werd er over deze feit niets gerept en we praatten verder zoals we het voorheen deden. Ik merkt wel een verandering in haar gedrag. Dag nadien had ik weer een tijd met haar aan de telefoon gehangen en ze begon over samenwonen. Ze woont in een heel groot huis dat haar eigendom is en er was ruimte genoeg om voor mij een grote hobby kamer te voorzien. Ze had al goed over haar argumenten nagedacht om me te proberen te overtuigen, maar ik wees het af.

Haar argumenten zijn wel goed, ze wees me op het feit dat het steeds slechter zal gaan met mij en meer hulp nodig zal hebben. Ze zei dat ik geen man meer ben om alleen te wonen. Al goed en wel, maar zij zelf is geen prinses in het huishouden. Ze kan niet koken, ze besteld alle dagen haar eten bij een traiteur, het poetsen laat ze over aan 2 poetsvrouwen die ze vast in dienst heeft. Hoe zal zij dan voor mij kunnen zorgen als het minder zal gaan? Ze kan nog niet voor haarzelf zorgen. Mocht ik bij haar intrekken, zou voor mij niet veel veranderen, er zal daar dan ook een verzorgende moeten langskomen, zoals het nu al het geval is.

Na er goed hebben over nagedacht, heb ik het met haar gebroken, het wordt niets tussen ons. Lief en leed delen, samen met elkaar zal nooit lukken, want ze huurt wel personeel in om dit te doen. Wat ben ik daarmee. Ik wil liefde tussen man en vrouw, niet met hulp van derden. Ze is op haar 43ste nog steeds maagd, ze heeft enkel tijdens haar tienerjaren een jongen gehad, maar dat was op een flater afgelopen en ze legde zich volledig op haar studies toe. Die vrouw heeft geen levenservaring en ik heb er te veel.

Gelukkig heb ik nog enkele vriendinnen die me komen helpen als het nodig is. Ze stellen geen vragen, ze dringen niet aan. Ze helpen me omdat ze een groot hart hebben voor hun medemens. Maar van mij hebben ze ook niet te klagen en doe iets terug. Voor niets gaat de zon op, maar profiteren van hun goedheid zal ik nooit doen. Ik vind altijd wel iets waar ik hen kan mee plezieren, en ze zijn daar gelukkig mee.

Of ik nog de ware zal vinden, weet ik niet. Er zijn zeer veel hindernissen bij mij. Ik ben lief in de omgang, maar als partner ben ik niet van de gemakkelijkste, misschien door mijn levenservaring en de vele mislukkingen in mijn leven. Vrouwen beloven me veel, soms voel ik echt de liefde, maar helaas, na een tijdje willen ze me veranderen, doch mijn geschiedenis heeft me rotsvast gemaakt. Ik zal misschien wat bijgeschaafd kunnen worden, maar compleet omgooien, neen dat zit er niet in.

Voor de seks heb ik geen vrouw nodig, wat in mijn broek zit is al vele jaren overleden en door de pijnen kan ik er toch geen plezier aan beleven. Zachtjes knuffelen, daar kan ik nog van genieten. Ik speel nog wel graag speciale spelletjes, doch niet elke vrouw doet mijn spelletjes graag. Meer zeg ik daar niet over, want sommige mensen zijn te bekrompen en kleven direct een etiket op het hoofd.

Mocht je denken dat je in mij iets ziet, je bent niet veeleisend en zoekt naar een trouwe partner? Laat iets horen van jou en we zien wel verder. Als ik je binnen een paar weken niet buitengooi, dan zit je op goede weg ;-)

Er zijn 2 heel belangrijke zaken om contact met mij te hebben, je woont in Gent en je hebt uitermate veel gevoel voor humor. Het is niet dat ik ziek ben, dat er niet gelachen mag worden :-)

Voor contact, zoek me op op X-Twitter https://twitter.com/chrisnovitsj of op Telegram https://t.me/Chrissewies en we zien dan wel verder.


 

Chris de professor


Hacking en Hackers

Het is een echte plaag, hackers die toegang tot je computer willen om zoveel mogelijk over jou te weten te komen. Ze proberen je bankgegeven...