16 november 2023

Tarot

Gisterenavond kreeg ik bezoek van een vriendin en ze had iets bij waar ze wou dat ik er eens naar keek.

Ze had het appartement opgeruimd van haar overleden oma en ze vond daar een mooi geïllustreerd kaartspel. Ze wist niet wat het was. Ik legde uit dat het Tarotkaarten zijn.

Tarotkaarten zijn een set kaarten die traditioneel worden gebruikt voor het voorspellen van de toekomst, het verkrijgen van inzicht en het verkennen van spirituele en psychologische thema's. Een tarotdeck bestaat meestal uit 78 kaarten, verdeeld in twee hoofdcategorieën: de Grote Arcana en de Kleine Arcana.

Zij had het volledige dek uit 5 delen. Deze zijn nog maar zelden te vinden. Haar kaarten waren weliswaar oud, maar nog in mooie conditie.

Haar dek bestond uit: De Grote Arcana, dit zijn 22 kaarten die grote levensgebeurtenissen, spirituele lessen en belangrijke keerpunten vertegenwoordigen. Voorbeelden van kaarten in de Grote Arcana zijn de Dwaas, de Magiër, de Hogepriesteres en de Geliefden. En de Kleine Arcana, dit zijn 56 kaarten verdeeld over vier pakken, vergelijkbaar met gewone speelkaarten. Deze vertegenwoordigen alledaagse situaties en gebeurtenissen. De pakken zijn doorgaans bekend als Staven (of Stokken), Bekers, Zwaarden en Munten (of Pentakels).

Ze vroeg me of dat iets waard was. Deze wat ze had, heel zeker, omdat ze zo compleet en ongeschonden waren. Ik heb interesse en deed haar een bod, maar ze moest er nog eens over nadenken. Ik zou ze in ieder geval willen hebben. Ik hoop dat ze toehapt, ik heb haar een mooi bedrag geboden. Zijzelf gelooft niet in waarzeggerij.

Zelf geloof ik daar ook niet zo in, maar ik heb deze vroeger nog gelegd en middels vragen te stellen, kan ik goede inzicht krijgen van de persoon die voor me zit. Het is een soort van psychologie die de kracht, van de vragen in beide richtingen, vergroten door de aanblik van de kaarten.

Ik kan je een eenvoudig voorbeeld geven van hoe een tarotkaartlezing eruit zou kunnen zien. Houd er rekening mee dat tarotinterpretaties subjectief zijn en kunnen variëren afhankelijk van de lezer en de context van de vraag. Dit is slechts een algemeen voorbeeld:

Stel dat iemand een algemene vraag heeft over zijn carrière en zich afvraagt wat de toekomst brengt op het gebied van werk.

Ik schud het tarotdeck en trekt kaarten op basis van de vraag. Laten we zeggen dat de ik drie kaarten trekt: de Zwaarden Aas, de Munten Drie en de Staven Zes.

Zwaarden Aas: Dit zou kunnen wijzen op een nieuwe manier van denken of een doorbraak op intellectueel niveau. Misschien suggereert het dat de persoon nieuwe ideeën of inzichten zal krijgen met betrekking tot zijn carrière.

Munten Drie: Dit kan duiden op groei en vooruitgang op het gebied van financiën of werk. Het zou kunnen betekenen dat in de toekomst positieve ontwikkelingen op het gebied van carrière zullen plaatsvinden.

Staven Zes: Deze kaart kan symbool staan voor overwinning na een periode van strijd. Het zou kunnen suggereren dat de persoon succes zal hebben in zijn professionele inspanningen.

Op basis van de interpretaties van de kaarten zou ik kunnen concluderen dat de persoon waarschijnlijk nieuwe ideeën zal ontwikkelen, financiële groei zal ervaren en uiteindelijk succes zal behalen in zijn carrière.

Een goede Tarotkaartenlegger, kan de vrager leiden naar wat hij/zij wil en zo de indruk laten dat de toekomst wordt voorspeld. Iemand die geloofd is gevoeliger voor beïnvloedingen.

Waarzeggerij is als het goed wordt uitgevoerd, een psychologisch spel die de gelovige een richting kan laten uitgaan zodat de voorspelling klopt. Soms zijn de voorspellingen onduidelijk en dit is opzettelijk om de gelovige op een ander spoor te brengen als de voorspeller het zelf niet goed weet.

Is Tarot bedrog? Ik zou zeggen van niet als het puur is om mensen psychologisch te helpen, maar helaas wordt dit vaak misbruikt en kunnen de gelovige in waarzeggerij heel veel schade toebrengen.

Chris de professor

13 november 2023

Satire: De Kunst van Spot en Maatschappijkritiek

In een wereld waarin woorden en beelden vaak als wapens worden ingezet, komt satire naar voren als een krachtig hulpmiddel - een scherpzinnige vorm van humor die de absurditeiten van de samenleving aan de kaak stelt. Satire, een kunstvorm die teruggaat tot de oudheid, heeft de tand des tijds doorstaan en blijft relevant in het hedendaagse tijdperk van sociale media en politieke turbulentie.

De term "satire" vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord "satura", wat "mengeling" betekent. Het is inderdaad een mengeling van humor, ironie en kritiek, verpakt in verschillende vormen zoals literatuur, theater, film, cartoons en nu zelfs memes. Het doel is niet alleen om mensen te vermaken, maar ook om hen aan het denken te zetten en de status quo uit te dagen.

Een van de meest opvallende kenmerken van satire is het vermogen om maatschappelijke kwesties op een indirecte, vaak humoristische manier aan de kaak te stellen. Door middel van overdrijving, parodie en spot kunnen satirici de absurditeit van politieke beslissingen, culturele trends en menselijk gedrag belichten. Hierdoor wordt satire vaak gezien als een spiegel die de samenleving confronteert met haar eigen tekortkomingen.

Een van de meest iconische voorbeelden van satire in de moderne tijd is het werk van satiricus en schrijver Jonathan Swift. Zijn meesterwerk "Gulliver's Travels" uit de 18e eeuw gebruikt de reizen van Lemuel Gulliver als een platform om de politieke en sociale problemen van die tijd te bespotten. Swift's scherpe pen en humoristische stijl maakten van zijn werk een tijdloos voorbeeld van satire.

In de wereld van vandaag heeft satire nieuwe vormen aangenomen. Politieke cartoons, satirische tv-shows zoals "Saturday Night Live" en online memes zijn allemaal manieren waarop de moderne samenleving haar kritiek en humor uitdrukt. Door de snelheid van informatieverspreiding op platforms zoals Twitter en Instagram kan satire zich snel verspreiden en een breed publiek bereiken, waardoor het een krachtig instrument wordt om de publieke opinie te beïnvloeden.

Nog een voorbeeld dicht bij huis, een satirisch Vlaams blad, ‘t Scheldt brengt op sublieme wijze alle mistoestanden in de Belgische politiek aan het licht in de vorm van kunstig satire. Dit wordt hen niet in dank genomen, ze krijgen de éne rechtszaak na de andere aan hun been. Meestal zijn die rechtszaken eenzijdig opgelegd, zonder dat ze de mogelijkheid krijgen om hen ten gronde te verdedigen. Wat opvallend is, dat die rechtszaken door politiek getinte rechters gebeuren en die verdedigen natuurlijk hun eigen volk. Dus van partijdigheid i.p.v. onafhankelijk te oordelen zit er niet in.

Ondertussen groeit de belangstelling voor ‘tScheldt in positieve wijze, al hebben andere bladen hun met modder besmeurd, met leugens en halve waarheden. Sommige bladen proberen door dit te doen om mee te liften op het succes van ‘tScheldt, want hun lezers slonken zienderogend en die van ‘tScheldt blijft verder aangroeien. Zonder ‘tScheldt zaten er nog steeds sjoemelaars ongemerkt in de regering.

In een wereld waarin de grenzen tussen feit en fictie soms vervagen, speelt satire een belangrijke rol bij het stimuleren van kritisch denken en het bevorderen van maatschappelijke verandering. Het is een vorm van expressie die de kracht heeft om mensen te laten lachen, nadenken en, belangrijker nog, de wereld om hen heen in vraag te stellen. Satire blijft een kunstvorm die ons uitdaagt en inspireert om de complexiteit van het menselijk bestaan te begrijpen, en dat alles met een lach.

Satire heeft de unieke eigenschap om het onzichtbare zichtbaar te maken en het alledaagse in een nieuw licht te presenteren. Een van de redenen waarom satire zo effectief is, is omdat het de spanning tussen wat zou moeten zijn en wat werkelijk is benadrukt. Het biedt een kritische afstand van de realiteit en daagt ons uit om voorbij oppervlakkige waarnemingen te kijken.

Neem bijvoorbeeld ook de satirische televisieserie "The Colbert Report", waarin Stephen Colbert een fictief conservatief personage speelt. Door zijn karakter te overdrijven en conservatieve standpunten tot in het absurde door te voeren, onthult Colbert de absurditeit van sommige echte politieke opvattingen. Het publiek wordt uitgedaagd om na te denken over de werkelijke motieven achter politieke retoriek en om de dunne lijn tussen feit en fictie te erkennen.

Satire is niet alleen beperkt tot populaire cultuur; het heeft ook een rijke geschiedenis in de literatuur. George Orwell's "Animal Farm" is een briljant voorbeeld van politieke satire waarin boerderijdieren een allegorie vormen voor politieke figuren en systemen. Orwell gebruikt de eenvoudige setting van een boerderij om diepgaande vragen te stellen over macht, corruptie en de cyclus van revolutie.

In een tijd waarin media oververzadigd is en informatie overal toegankelijk is, dient satire als een manier om complexe problemen toegankelijk te maken voor een breed publiek. Door humor als vehikel te gebruiken, slaagt satire erin om zelfs de meest serieuze onderwerpen bespreekbaar te maken.

Het is echter belangrijk om te erkennen dat niet alle satire gelijk is. Satire vereist subtiliteit en nuance om effectief te zijn. Het kan een krachtig middel zijn om misstanden aan de kaak te stellen, maar het moet ook worden uitgeoefend met verantwoordelijkheid. In een tijd waarin de grenzen van acceptabel gedrag steeds verschuiven, is het van vitaal belang dat satirici zich bewust zijn van de impact van hun werk en de mogelijke gevolgen ervan.

In de kern is satire een uitdrukking van vrijheid van meningsuiting, een manier om de machtigen te bekritiseren en de zwakken een stem te geven. Het herinnert ons eraan dat lachen niet alleen een vorm van vermaak is, maar ook een krachtig middel om de wereld te begrijpen en te veranderen. In een tijd waarin de waarheid vaak vreemder is dan fictie, blijft satire een onmisbaar instrument voor het scherpen van ons begrip van de menselijke samenleving.

Wil je mee zijn en op satirische wijze de wantoestanden in ons landje kennen, neem een abonnement op ‘TSCHELDT, het zal je niet beklagen, maar kost je soms wel een propere onderbroek, want het lachen kan op je blaas werken 😂

👇 Klik hier 👇


Chris de Professor


Java en AI

Mijn vraag aan Nancy-AI, wat zij vindt van AI geprogrammeerd met Java. Nancy zegt: Java is een populaire programmeertaal die vaak wordt gebr...