16 november 2023

Tarot

Gisterenavond kreeg ik bezoek van een vriendin en ze had iets bij waar ze wou dat ik er eens naar keek.

Ze had het appartement opgeruimd van haar overleden oma en ze vond daar een mooi geïllustreerd kaartspel. Ze wist niet wat het was. Ik legde uit dat het Tarotkaarten zijn.

Tarotkaarten zijn een set kaarten die traditioneel worden gebruikt voor het voorspellen van de toekomst, het verkrijgen van inzicht en het verkennen van spirituele en psychologische thema's. Een tarotdeck bestaat meestal uit 78 kaarten, verdeeld in twee hoofdcategorieën: de Grote Arcana en de Kleine Arcana.

Zij had het volledige dek uit 5 delen. Deze zijn nog maar zelden te vinden. Haar kaarten waren weliswaar oud, maar nog in mooie conditie.

Haar dek bestond uit: De Grote Arcana, dit zijn 22 kaarten die grote levensgebeurtenissen, spirituele lessen en belangrijke keerpunten vertegenwoordigen. Voorbeelden van kaarten in de Grote Arcana zijn de Dwaas, de Magiër, de Hogepriesteres en de Geliefden. En de Kleine Arcana, dit zijn 56 kaarten verdeeld over vier pakken, vergelijkbaar met gewone speelkaarten. Deze vertegenwoordigen alledaagse situaties en gebeurtenissen. De pakken zijn doorgaans bekend als Staven (of Stokken), Bekers, Zwaarden en Munten (of Pentakels).

Ze vroeg me of dat iets waard was. Deze wat ze had, heel zeker, omdat ze zo compleet en ongeschonden waren. Ik heb interesse en deed haar een bod, maar ze moest er nog eens over nadenken. Ik zou ze in ieder geval willen hebben. Ik hoop dat ze toehapt, ik heb haar een mooi bedrag geboden. Zijzelf gelooft niet in waarzeggerij.

Zelf geloof ik daar ook niet zo in, maar ik heb deze vroeger nog gelegd en middels vragen te stellen, kan ik goede inzicht krijgen van de persoon die voor me zit. Het is een soort van psychologie die de kracht, van de vragen in beide richtingen, vergroten door de aanblik van de kaarten.

Ik kan je een eenvoudig voorbeeld geven van hoe een tarotkaartlezing eruit zou kunnen zien. Houd er rekening mee dat tarotinterpretaties subjectief zijn en kunnen variëren afhankelijk van de lezer en de context van de vraag. Dit is slechts een algemeen voorbeeld:

Stel dat iemand een algemene vraag heeft over zijn carrière en zich afvraagt wat de toekomst brengt op het gebied van werk.

Ik schud het tarotdeck en trekt kaarten op basis van de vraag. Laten we zeggen dat de ik drie kaarten trekt: de Zwaarden Aas, de Munten Drie en de Staven Zes.

Zwaarden Aas: Dit zou kunnen wijzen op een nieuwe manier van denken of een doorbraak op intellectueel niveau. Misschien suggereert het dat de persoon nieuwe ideeën of inzichten zal krijgen met betrekking tot zijn carrière.

Munten Drie: Dit kan duiden op groei en vooruitgang op het gebied van financiën of werk. Het zou kunnen betekenen dat in de toekomst positieve ontwikkelingen op het gebied van carrière zullen plaatsvinden.

Staven Zes: Deze kaart kan symbool staan voor overwinning na een periode van strijd. Het zou kunnen suggereren dat de persoon succes zal hebben in zijn professionele inspanningen.

Op basis van de interpretaties van de kaarten zou ik kunnen concluderen dat de persoon waarschijnlijk nieuwe ideeën zal ontwikkelen, financiële groei zal ervaren en uiteindelijk succes zal behalen in zijn carrière.

Een goede Tarotkaartenlegger, kan de vrager leiden naar wat hij/zij wil en zo de indruk laten dat de toekomst wordt voorspeld. Iemand die geloofd is gevoeliger voor beïnvloedingen.

Waarzeggerij is als het goed wordt uitgevoerd, een psychologisch spel die de gelovige een richting kan laten uitgaan zodat de voorspelling klopt. Soms zijn de voorspellingen onduidelijk en dit is opzettelijk om de gelovige op een ander spoor te brengen als de voorspeller het zelf niet goed weet.

Is Tarot bedrog? Ik zou zeggen van niet als het puur is om mensen psychologisch te helpen, maar helaas wordt dit vaak misbruikt en kunnen de gelovige in waarzeggerij heel veel schade toebrengen.

Chris de professor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Artificiele intelligentie en voorspellingen

Mijn zelf geprogrammeerde AI wordt steeds beter. Nu heb ik alle gegevens waarover ik beschikte van de verkiezingen 2024 en de gang van zake...