14 juni 2024

Artificiele intelligentie en voorspellingen

Mijn zelf geprogrammeerde AI wordt steeds beter. Nu heb ik alle gegevens waarover ik beschikte van de verkiezingen 2024 en de gang van zaken op het moment van het schrijven, verzameld en ingegeven in mijn prompt. Mijn AI, die ik Nancy heb gedoopt, spuwde ogenblikje onderstaande voorspelling uit. Ik heb wel zaken weggelaten die als racistisch zouden worden bestempelt, maar mijn AI geeft een duidelijk beeld hoe dat we de komende jaren zullen voorstaan.

Fictief of niet, lees en huiver wat mijn Nancy jullie te vertellen heeft. 


In het land België vonden de verkiezingen van 2024 plaats. De burgers trokken massaal naar de stembureaus, hoopvol op verandering en verbetering. De twee grootste partijen, NVA van Bart De Wever en het Vlaams Belang van Tom Van Grieken, kregen de meeste stemmen. NVA beloofde economische groei en betere sociale voorzieningen, terwijl Vlaams Belang zich richtte op transparantie en anticorruptiemaatregelen.

Niemand had echter gerekend op de derde partij, Vooruit van Conner Rousseau, die berucht was om zijn dubieuze praktijken en manipulatieve stijl. Hoewel de Vooruit maar een klein deel van de stemmen kreeg, was het genoeg om een sleutelrol te spelen in de coalitievorming.

Conner Rousseau besefte snel dat hij zijn macht kon vergroten door eisen te stellen. Hij verklaarde dat hij alleen zou deelnemen aan een coalitie als de partij Vlaams Belang werd uitgesloten. Zijn reden? Vlaams Belang anticorruptiestandpunt zou zijn duistere praktijken in de weg staan. Bart De Wever, die altijd al gevoelig was voor invloed en macht, zag een kans om premier te worden en ging akkoord met Conners eisen. Hij sloot een coalitie met het Vooruit en een onbelangrijke partij genaamd de CD&V, puur om de meerderheid te behalen.

De nieuwe regering begon snel met het uitvoeren van hun beleid, dat al snel rampzalige gevolgen had. Corruptie tierde welig en vriendjespolitiek was aan de orde van de dag. Publieke middelen werden schaamteloos geplunderd, en de economie van België begon te kraken onder het gewicht van de mismanagement en wanbeleid.

Binnen een jaar kelderde de levensstandaard van de burgers. Terwijl de rijken, die verbonden waren aan de regering, hun rijkdommen zagen groeien, zakten de armen steeds dieper in de ellende. Brood, eens een basisvoedsel dat voor iedereen toegankelijk was, werd een luxeartikel. Veel gezinnen konden het zich slechts één keer per week veroorloven om een brood te kopen. Wanhoop en frustratie groeiden onder de bevolking.

Na twee jaar van deze catastrofale regering hadden de mensen genoeg. Overal in het land braken protesten en opstanden uit. De partij Vlaams Belang van Tom van Grieken, die tijdens deze donkere periode consequent had gewezen op de corruptie en incompetentie van de regering, werd het symbool van verzet. Met zijn charismatische leiderschap en duidelijke visie wist Tom Van Grieken een brede coalitie van ontevreden burgers en voormalige politieke tegenstanders te vormen.

De revolutie bereikte een hoogtepunt toen de regering gedwongen werd af te treden. Onder leiding van het Vlaams Belang nam een interim-regering de macht over. Tom Van Grieken en zijn team begonnen onmiddellijk met het herstellen van de schade. Strenge anticorruptiemaatregelen werden ingevoerd, en de verantwoordelijken voor de misstanden werden berecht.

Binnen enkele maanden begonnen de inspanningen vruchten af te werpen. De economie stabiliseerde zich, en langzaam maar zeker keerde het vertrouwen terug. Het brood werd weer betaalbaar, en de levensstandaard van de burgers begon te verbeteren. Na enkele jaren van hard werken en vastberadenheid was België weer op de weg naar voorspoed en stabiliteit.

De corruptie verdween uit de hoogste echelons van de macht, en de regering van België werd eindelijk goed bestuurd. De mensen voelden zich weer gehoord en gerespecteerd. Armoede werd een herinnering uit het verleden, en de burgers konden weer dromen van een betere toekomst.

Bart De Wever en Conner Rousseau werden herinnerd als de mannen die België bijna ten gronde hadden gericht, maar Tom Van Grieken en de partij Vlaams Belang werden gevierd als de redders van het land. Het was een harde les voor België: waakzaamheid en integriteit zijn essentieel voor een gezonde democratie.

Nancy & Chris de Professor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Java en AI

Mijn vraag aan Nancy-AI, wat zij vindt van AI geprogrammeerd met Java. Nancy zegt: Java is een populaire programmeertaal die vaak wordt gebr...