13 januari 2023

World Economic Forum

 Is het World Economic Forum slecht?

Ik hoor en lees veel slechte dingen over het WEF en vroeg me af waarom? Ik ben er wat dieper op ingegaan en middels opzoekwerk heb ik onderstaande tekst opgesteld. Ik ben a-politiek, ik hou me daar in feite niet mee bezig, maar was wel geïnteresseerd, want volgens de meeste geluiden die ik hoor en lees, dat ze een boevenbende zijn. Zelf kan ik geen echte mening geven, maar de kritieken die ik over het WEF vind, kunnen van geloofwaardige gehalte zijn. Maar wat ik wel vind, dat ze hypocriet zijn, om in Davos te gaan spreken over het klimaatproblematiek, dat ze reizen met privé vliegtuigen en andere vervuilende voertuigen.

Wat is het WEF:

Het World Economic Forum (WEF) is een Zwitserse stichting zonder winstoogmerk, gevestigd in Cologny, Genève, Zwitserland. Het is vooral bekend om zijn jaarlijkse bijeenkomst eind januari in Davos, een bergresort in Graubünden, in de oostelijke Alpenregio van Zwitserland, en om zijn publieke activiteiten, zoals het Global Competitiveness Report en het Global Risks Report. De missie van het WEF wordt omschreven als "toegewijd aan het verbeteren van de toestand van de wereld door zakelijke, politieke, academische en andere leiders van de samenleving te betrekken bij het opstellen van mondiale, regionale en industriële agenda's". Het is onafhankelijk, onpartijdig, zonder winstoogmerk en niet gebonden aan politieke, partij- of nationale belangen.

Het WEF werd in 1971 opgericht door Klaus Schwab, een in Duitsland geboren econoom en bedrijfsprofessor. De organisatie is vooral bekend om haar jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland, waar leiders uit het bedrijfsleven, de politiek en de academische wereld samenkomen om dringende mondiale kwesties te bespreken en aan te pakken. Het WEF voert ook onderzoek uit en publiceert rapporten over een breed scala aan onderwerpen, waaronder wereldwijd concurrentievermogen, economische groei en duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft het WEF een aantal initiatieven en programma's gericht op de aanpak van specifieke problemen, zoals armoede, klimaatverandering en genderongelijkheid. Het WEF heeft ook een aantal wereldwijde centra en partnerschappen die zich inzetten voor economische groei en ontwikkeling in regio's over de hele wereld.

Het World Economic Forum (WEF) wordt door vele burgers gehaat, en om diverse redenen door verschillende groepen bekritiseerd. Enkele van de belangrijkste punten van kritiek zijn:

Elitarisme: Het WEF wordt vaak bekritiseerd omdat het een exclusieve club is voor de wereldelite, met dure tickets en een gesloten deurenbeleid dat het grote publiek uitsluit. Volgens critici ondermijnt deze exclusiviteit de doelstelling van het WEF om de toestand in de wereld te verbeteren.

Gebrek aan transparantie: Het WEF wordt ook bekritiseerd voor zijn gebrek aan transparantie, waarbij sommige critici beweren dat de organisatie achter gesloten deuren opereert, waardoor het voor het publiek moeilijk is om te weten wat er wordt besproken en besloten.

Corporatisme: Het WEF wordt ook bekritiseerd omdat het te nauw verbonden is met bedrijfsbelangen, waarbij sommigen stellen dat de organisatie meer gericht is op het bevorderen van de belangen van grote multinationals dan op het aanpakken van de behoeften van het grote publiek.

Milieu- en sociale gevolgen: Er is ook kritiek dat het WEF niet genoeg actie onderneemt om de milieu- en sociale kwesties aan te pakken.

Gebrek aan verantwoording: Sommige critici beweren dat het WEF niet verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn acties en beslissingen, en dat het opereert met weinig toezicht of regelgeving. Dit kan het voor het publiek moeilijk maken om de organisatie ter verantwoording te roepen voor haar acties en besluiten.

Ontoereikende vertegenwoordiging: Het WEF is bekritiseerd omdat het de stemmen en perspectieven van gemarginaliseerde groepen zoals vrouwen, gekleurde mensen en gemeenschappen met lage inkomens onvoldoende vertegenwoordigt. Dit kan leiden tot discussies en beslissingen die geen rekening houden met de behoeften en perspectieven van deze groepen.

Economisch beleid: Sommige critici beweren dat het economisch beleid van het WEF niet inclusief is en de rijken en machtigen bevoordeelt ten koste van de armen en gemarginaliseerden. Het WEF is bijvoorbeeld bekritiseerd omdat het een vrijemarktbeleid en globalisering bevordert die de inkomensongelijkheid kunnen vergroten en kwetsbare gemeenschappen kunnen schaden.

Neutraliteit: Het WEF wordt vaak gezien als niet neutraal omdat het de belangen van de aangesloten bedrijven bevordert. Critici beweren dat dit zijn vermogen ondermijnt om een neutraal platform te zijn voor het bespreken van mondiale vraagstukken.

Het is belangrijk op te merken dat het WEF zogezegd een onafhankelijke, onpartijdige organisatie zonder winstoogmerk is, maar het tegendeel lijkt meer op de waarheid, het is enkel in het belang voor hun exclusieve leden, maar niet voor het algemene volk.

Chris de professor
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Komende dagen zal waarschijnlijk geen nieuwe artikelen komen omdat de professor fysiek en mentaal uitgeschakeld is. We houden jullie op de h...